Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 16. 8. 2021 do 22. 8. 2021

BERAN

Máte dobrou náladu a optimistický pohled na život. To k vám přitahuje nové příležitosti, které rozšiřují váš obzor. Jediné, nač je třeba dát si pozor, je přehánění. Můžete příliš utrácet za zábavu, dovolenou, koníčky či milostné záležitosti. Budete-li z přesvědčení, že se vám nemůže nic stát, příliš riskovat, překročíte hranice svých možností a ponesete následky. Nedodržování předpisů a nařízení vám neprojde. Necháte-li se unést pocitem, že víte vše nejlépe, snaha vnutit druhým lidem svůj pohled na věc v nich vyvolá odpor a odmítavou reakci. Jste-li v běžném životě spíše opatrní, využijte nově nabytou odvahu k vystoupení ze své komfortní zóny a k uskutečnění toho, co jste se dosud báli udělat.

BÝK

Pociťujete vzrušení z nových informací, aktivit či nápadů. Snadno k vám přicházejí řešení na záležitosti, které máte na stole. Jako kdyby vám spadly do hlavy. Jste vstřícní vůči cizím názorům, inovacím a novým pohledům. Čím otevřenější jste, tím více z toho získáte. Každodenní rutina vás nudí, vítáte čerstvý vítr. Přemýšlíte a směřujete svou vůli do oblasti zdraví, zdravého životního stylu či k vylepšování pracovních procesů a rutinních postupů. Využíváte k tomu moderních technologií a inovativních přístupů. Koncem týdne se můžete stát obětí dezinformací, nebo pochopíte věci jinak, než byly myšleny, a budete čelit důsledkům tohoto nedorozumění. Raději si vše pořádně ověřte.

BLÍŽENCI

Jste přátelsky naladěni. Díky pochopení potřeb partnera prožíváte harmonii ve vztazích. Pociťujte duševní stabilitu a vyrovnanost. Jste schopni snadněji se vyrovnat s jakýmikoliv problémy a událostmi, kterým čelíte. Nacházíte-li se v právním sporu, pak je vhodný čas na mimosoudní vypořádání. V pracovních záležitostech dáváte věci do pořádku, ladíte spolupráci. Starosti vám může dělat oblast zdraví a potřeba dokonalosti. Ta probouzí kritičnost, jež sráží vaše sebevědomí. Vydáte-li se v této době na dovolenou, nebo se rozhodnete trávit čas odpočinkem či kreativní činností, vše poplyne hladce. Jen si dejte pozor na přehánění v jídle a pití a na přílišný risk.  

RAK

Neklid a netrpělivost ovlivňují vaši každodenní rutinu. Potřebujete změnu. Více si ceníte svobody než kázně a pořádku a ztrácíte trpělivost s omezeními. Setkání s novými lidmi na semináři o zdraví těla či duše nebo seznámení se s novinkami vědy a techniky vám pomohou vidět vše novýma očima. Otevřou se vám nové obzory. To, co se naučíte a poznáte, zkuste aplikovat ve své denní praxi. Jen tak poznáte, zda se to k vám hodí a přináší vám to kýžený užitek. Koncem týdne zahltí vaši mysl emoce a pocity. Uslyšíte to, co chcete slyšet. Rozhodujete se pod vlivem dojmů a pocitů, které nyní nebudou správné. Nezamlčujte důležité informace z obav před konfliktem, zapůsobí to kontraproduktivně. Při cestování dejte pozor, ať se neztratíte.

LEV

Vezete se na vlně dobré nálady a příjemných pocitů. Můžete se cítit na vrcholu své kariéry a sklízet potlesk. Jde o zkoušku pokory. Uvíznete-li v přesvědčení, že se vám nemůže nic stát a že si můžete dovolit cokoliv, pak ponesete nepříjemné následky této pýchy. Přehnané utrácení za zábavu, koníčky a milostné záležitosti povede k přečerpání vašich zdrojů. Hlídejte si rovnováhu mezi příjmem a výdejem. Sebedůvěra a odvaha vás pohání vpřed. Posouváte své hranice skrze dobrodružné prožitky. Zasáhnete-li svým konáním do prostoru lidí kolem vás, nenechají si to líbit. Zkuste spolknout potřebu každého poučovat o tom, jak by měl správně žít, v těchto dnech by to nemělo žádoucí efekt.

PANNA

Zabýváte se zdravím, hygienou, zdokonalováním rutinních procesů či zlepšováním životosprávy. Negativní myšlení probouzí obavy o zdraví a o životní prostředí. Díky praktickému pohledu, zaměření se na detaily a na technickou stránku záležitostí, které řešíte, dokážete snadno promyslet a naplánovat nejlepší postup. Méně než dokonalost vás neuspokojí. Zároveň jste otevřeni novým přístupům a pohledům na věc. Inovace a neotřelé způsoby řešení dokážete konstruktivně využít. Díky schopnosti jasně a šikovně se vyjádřit snadno vysvětlíte a prosadíte své záměry. Jste-li se svými postoji až příliš spjati, budete brát kritiku osobně. Odlišné názory vnímáte jako výzvu k boji. Pečlivě zvažte, co je pro vás opravdu důležité a co jsou jen podružnosti, které nestojí za hádku.

VÁHY

Zabýváte se krásou, uměním, harmonií, láskou či právními záležitostmi. Začátek týdne jste ještě pohlceni kouzlem lásky. Jste zmítáni hlubokými emocemi, které vás nutí k prožívání opravdových citů. Od poloviny týdne vaše vztahy naberou pragmatičtější ráz. Dostaví se pocity vnitřní stability a vyrovnanosti, které vám dovolí na vztahy pohlížet prakticky. Snadno zvládnete jakékoliv náročnější situace, které se před vámi naskytnou. V práci se vrhnete do urovnávání záležitostí, které jste dosud pod tíhou emočních výkyvů odkládali. Vyrazíte-li nyní na dovolenou, bude to čas plný radostí, zábavy, příjemných pocitů, ale také tendence k přehnanému riskování, utrácení či k přejídání. 

ŠTÍR

Začátkem týdne prožíváte silné emoce ve vztazích. Ovládá-li vás strach ze ztráty, pak se projevuje závislost, žárlivost a majetnické sklony. Jste-li smířeni s proměnlivostí života, pak se pustíte do dobrodružství ve vztazích, což vám poskytne pocit, že žijete naplno. V pracovních záležitostech a v oblasti péče o zdraví a služby druhým jste popoháněni potřebou rozhýbat staré procesy a vtisknout jim punc novosti a pokroku. Přicházejí k vám nové nápady a řešení. Možná se vrhnete do studia vědy, techniky, astrologie, což vám odhalí nové aspekty univerza. Rádi o nových poznatcích hovoříte a přesvědčujete druhé o jejich správnosti. Koncem týdne získají vaše přesvědčovací schopnosti na síle. Pocítíte silnou potřebu přijít věcem na kloub, hledat hlubší příčiny problémů, nebo dostanete chuť přečíst si detektivku.

STŘELEC

Tíhnete k zábavě, hrám a tvůrčí aktivitě. Užíváte si života, žijete v povznesené náladě, plni optimismu a příjemných pocitů. Dokážete-li udržet na uzdě chuť k přehnanému risku, překračování hranic a porušování předpisů, zažijete hojnost a bohatství zážitků či materiální podstaty. Snadno se necháte vyprovokovat ke slovní bitce. Máte pocit, že víte vše nejlépe a ve snaze blahosklonně to sdělit druhým v nich vyvoláte nevoli a chuť postavit se vám. Případně překročíte své kompetence, čímž proti sobě popudíte nadřízené či úřední osoby. Hýříte sebevědomím, které vám pomáhá udělat věci, na které jste se dříve necítili. Buďte ale stále ve střehu a odhadujte své meze.

KOZOROH

Řešíte pracovní povinnosti, děláte to, co je třeba. Vnášíte do těchto procesů inovativní přístup. Tolerance vůči jiným názorům vám dovoluje využívat nové nápady, moderní přístupy či nejnovější poznatky vědy a techniky. Nezáživnou rutinu měníte na moderní procesy. Nemáte trpělivost se zbytečnými omezeními. Jste-li svázáni příliš mnoha tradičními přístupy, překvapíte sami sebe impulzivitou svého jednání či vás zaskočí nepředvídatelné události, které změní směr vašeho snažení. Koncem týdne se zamlží komunikace. Budou vznikat různá nedorozumění a chaos kvůli chybně pochopeným faktům. Ve snaze vyhnout se nepříjemné skutečnosti můžete mlžit, čímž vyvoláte zmatek, nebo budete za lháře. Možná se sami stanete obětí podvodníka.

VODNÁŘ

Rozšiřujete své obzory díky cestování, poznávání cizích kultur, studiu astrologie, jógy či duchovních nauk. Zažíváte radost z tvoření. Jste přirozeně sami sebou. Pozor, ať sebedůvěra nepřeroste v aroganci a pocit neporazitelnosti a neomylnosti. Šíříte kolem sebe bezstarostnost a optimismus. Do vztahů vstupuje stabilita a vyrovnanost. Zaměřujete se na dosažení harmonie, zajímá vás krása či móda nebo vše kolem umění či právních záležitostí. Zabýváte se praktickými otázkami. Je vhodný čas na urovnání vztahů jakéhokoliv druhu. Případné spory se snadno vyřeší. I v práci je pro vás důležitá harmonie, a tak dáváte věcem řád.

RYBY

Podřizujete se požadavkům a potřebám druhých. Není-li vám to po chuti, pak se ve vás hromadí frustrace. Ta se může projevit jako infekce, horečka nebo nehoda. Vaše aktivity se zabývají zdravím, každodenní rutinou, vaše mysl je nucena řešit praktické či technické záležitosti. Čím méně jste praktičtí, tím více na vás doléhá pocit tíhy a nechuť k takovýmto povinnostem. Pro pomoc se obraťte k moderním technologiím a technickým vymoženostem. Otevřete se novým možnostem a uvidíte, že intuice formou vnuknutí dobrých nápadů vás v tom nenechá. Koncem týdne se připravte na zmatky a mylná pochopení faktů v komunikaci. Při cestování se pečlivě ujistěte, že jste do navigace zadali správný cíl.