Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 16. 5. 2022 do 22. 5. 2022

BERAN

Hřejete se na výsluní. Daří se vám v osobních aktivitách, či v pracích zaměřených na pomoc druhým, péči o duchovní stránku, aktivity spojené s přírodou, uměním, či bohulibá práce pro společnost. Ideály a optimistický výhled do budoucna vás nesou vpřed. Je zde velké riziko přehánění a překročení vašich možnosti. Před důležitým krokem se raději poraďte s někým, kdo stojí pevně nohama na zemi. Od úterý se přidá velká porce štěstí v oblasti výdělků, financí a obchodu. Je možné, že vás přemůže lenošivá nálada, neboť nic zásadního vás nenutí k činu.  

BÝK

Jste ponořeni do činností, které vnímáte jako užitečné a prospěšné vaší peněžence. Daří se vám prosazovat svůj systém hodnot a naplňovat cíle a záměry, které si stanovíte. Své finanční zdroje využíváte k budování vaší základny, k naplnění očekávání, či k dosažení pocitu důležitosti a vlastní ceny. Řešíte vše se zaměřením na praktičnost a logiku. Od úterý vládne pozitivní přístup. Víra ve štěstí vás přenese přes jakékoliv překážky. Při ztotožnění se se svou představou o vás, máte tendenci reagovat na odlišné postoje obranou.   

BLÍŽENCI

Vládne čilá komunikace. Snaha věcem porozumět a najít příčinu problému v konečném důsledku posílí váš zmatek. Odpovědi přichází více formou náhlého nápadu či vnuknutí, než urputným přemýšlením. Je přáno novým obchodům, studiu a řešení právních záležitostí. Od středy ve vás diskuse s autoritou či se staršími lidmi probouzí pocit omezení, či vyvolává nutnost přebírat zodpovědnost za druhé. Neschopnost naplnit určitý ideál vede k pocitům selhání či ztrátě odvahy. Neshody a překážky na cestách či při komunikaci vyvolávají pocit osamělosti či frustraci.

RAK

Snadno podléháte emocím a pocitům. Střídají se okamžiky naděje a pozitivity s podrážděností a ztrátou odvahy. Přepínáte-li své síly, odnese to vaše zdraví, které je nyní křehčí. Cítíte-li bezcílnost, hledáte směr či někoho, kdo by vám ukázal cestu. Snadno naletíte podvodníkům, nebo se ztratíte v moři možností, které však neodpovídají vašim skutečným potřebám. Nejlépe tímto obdobím proplujete, zaměříte-li se na práci s nitrem, vyrazíte-li do přírody, nebo se zapojíte do charitativní a ideály vedené činnosti. 

LEV

Sport a aktivity spojené s vaším vzhledem posilují vaši sebedůvěru, poskytují vám uspokojení, či jsou zdrojem hojnosti a pozitivního přístupu. Vztahy a styky jsou vám k užitku. Je vhodný čas na rozšíření vašich aktivit, či k zahájení nových projektů. Překážky čekejte v oblasti kolektivní spolupráce a při přebírání zodpovědnosti za druhé. Téma budoucnosti, svobody a nezávislosti zahaluje strach ze selhání. Dostavuje se únava a pesimismus. Poučováním či podezíráním z nepravostí vyvoláte nepřátelskou odezvu. 

PANNA

Opíráte se o logiku a racionální přístup. Vaše pozornost se upíná k praktickým, finančním a materiálním záležitostem. Možná jste vznětlivější než obvykle. Mrkněte se, zda nejste příliš pevně spojeni s věděním, které zastáváte. Informace vám mají sloužit k většímu porozumění tomu, co se děje. Čím otevřenější jste, tím objektivněji můžete situaci zhodnotit. Touha mít pravdu vede k hledání informací, které ji potvrdí. Nejste-li zastánci žádné strany, pak příliš mnoho informací vede ke ztrátě orientace.    

VÁHY

V první polovině týdne vás potrápí sebepodceňování či zpochybnění vaší sebehodnoty kvůli vzhledu, výkonu či fyzické zdatnosti. Pozorujte, jaké atribut podporují a devalvují váš pocit vlastní ceny. Podívejte se na to, co můžete udělat pro jejich podporu. Není-li možné s tím něco dělat, je třeba objevit své kvality jinde. Zkuste si vážit více toho, co máte, než se upínat k tomu, co byste chtěli mít, ale není to pro vás nyní dostupné. Učení, komunikace, obchodní činnost a výlety vás v druhé polovině týdne přenesou přes možné chmury a postaví nohama na zem.    

ŠTÍR

V pracovní oblasti a v budování opěrných bodů se cítíte pevní v kramflecích. Máte k dispozici moc a podporu těch, kteří rozhodují. Využíváte sílu slova, jdete ve všem do hloubky. Efektivněji, než v manipulaci se svým okolím, to zúročíte při vnitřní práci na sobě, v průzkumu, výzkumu a odkrývání pravdy. Chcete-li měnit svět kolem vás, mějte na mysli, zda je to i pro dobro celku. Nejlepších výsledků dosáhnete, spojíte-li síly s lidmi podobného smýšlení. Při čistě sobeckých zájmech se tlak, kterým nyní ovlivňujete vnější prostředí, v budoucnu obrátí proti vám.

STŘELEC

Cítíte se silní a plní života. Převládá u vás pozitivní přesvědčení, že vše, co se před vás postaví, zvládnete. Jde o vynikající období pro sport, fyzickou práci, zahradničení či úklid. Rozhodnete-li se riskovat, nejde-li o zcela nesmyslný projekt či sázku, bude vám přát štěstí. Toužíte rozšiřovat své obzory a zažívat hojnost. Pozorujte, kterým směrem se vaše pozornost ubírá. Takovéto hojnosti dáváte největší důraz. Může jít o dobrodružství, ideály, očekávání, sycení požitků těla či ducha, finanční dostatek nebo jen o mnoho práce.  

KOZOROH

Disponujete silou a mocí měnit věci k lepšímu. Dejte si pozor na bezcitnost a sobectví. Ten, komu se daří, lehce zapomene na soucit s lidmi kolem sebe. Ten se obvykle probouzí až při vlastním setkání s nezdarem či bezmocí. V pracovní oblasti děláte svým výkonem dojem na druhé. Více, než tlakem, se nechte vést intuicí. Získejte pro své záměry druhé lidi. Ve spojenectví naleznete potřebnou sílu. Dobře se vám vede při práci pro společnost a činnostech založených na ideálech a lásce k bližnímu. Při nezdaru snadno ztratíte odvahu, či propadnete pesimismu.        

VODNÁŘ

Jste drženi v zajetí povinností a zodpovědnosti za druhé. V první polovině týdne vás zaměstnávají finanční a majetkové záležitosti. Potřeba vybudovat určité jistoty, či lpění na hodnotách vás drží v šachu a v pocitech omezování. Páru upustíte prostřednictvím sportu a aktivit spojených se vzhledem a osobním podnikáním. Zabýváte se plánováním, rozšiřováním rozhledu a podnikatelských aktivit. Závěr týdne bude o pohybu těla či mysli. Vyrazíte na výlet, za obchodem, nebo se vrhnete na učení se novým věcem se zajímavými souvislostmi.

RYBY

Vaše činnost probíhá v pozadí událostí, případně je zaměřená do vašeho nitra. Připravujete se na budoucí projekty. Velmi pravděpodobně trávíte čas o samotě, ve svých představách, v duchovním rozjímání, či se zabýváte pomocí a službou druhým. Pocity, které vás nyní ovládají, vycházejí z vašeho podvědomí. Staví vás před volby, které v určité formě připomínají minulost. Nenechte se zahltit strachem, bezmocí či beznadějí. Reagujte intuitivně, otevřete se novým možnostem. Nyní nebude po vašem, ale můžete si z nové situace mnoho odnést a vnitřně dozrát.