Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 16. 3. do 22. 3.

BERAN

Sílí ve vás pocit, že jste omezováni, že se vás někdo snaží ovládnout či vás vyučovat? Pozorujte, zda se začnete bránit, nebo útočit. Máte jedinečnou příležitost spatřit, jak moc nevěříte druhým, a proto neumíte přijmout to, co nemůžete ovlivnit. Život se stává bojištěm. Každý konflikt je boj „kdo z koho“, kde vítěz může být jen jeden. Zkuste si uvědomit, že poslední boj o život byl porod, každý další krok je jen oslavou života. A i když se život zdá jako boj, to jste jen uvěřili představě, že to, co máte, si musíte sami vybojovat. Dokážete-li se podívat na život jinak, pak zjistíte, že jeho největším darem je být součástí celku, radovat se a užívat si život, obklopeni těmi, které máte rádi.

BÝK

Prožíváte harmonii ve vztazích a zažíváte hojnost díky tomu, že umíte nejen přijímat, ale i dávat. Pokud při dávání pociťujete radost, pak zároveň přijímáte. Stejně tak když umíte věci nebo druhé lidi přijmout, dáváte druhým toto přijetí, které je nesmírně naplňující. Zákon hojnosti je o rovnováze mezi těmito dvěma stavy. Pokud děláte to, co máte rádi, nemusíte rozlišovat mezi tím, zda přijímáte, či dáváte, obojí se totiž děje zároveň. Zkuste se na to, co děláte, podívat touto optikou. Děláte-li něco, u čeho radost nepociťujete, tato činnost vás vyčerpá a následně bažíte po něčem, co by vás naplnilo.

BLÍŽENCI

Cítíte se ve stresu a přetížení, protože vaše mysl na vás chrlí úkoly, které jsou třeba splnit. Způsobuje to rozkol mezi tím, co se vám chce dělat, a tím, co tzv. musíte. Uvědomte si, že ve skutečnosti nic nemusíte. Tím, že si domýšlíte možné důsledky svých činů či nečinnosti, volíte raději variantu, která má pro vás příjemnější následky. Takže neříkejte, že nemáte volbu. Veškerý tlak pochází z představy, že jste obětí situace. Když se jako oběť cítit nechcete, začnete bojovat a organismus se nabudí, to je onen stres. Když si uvědomíte možnost volby, zjistíte, že nejste obětí, a tak není důvod se bránit. Nádech, výdech a přijde uklidnění.

RAK

Můžete intenzivněji zažívat konflikt mezi prací a rodinou, nebo vnitřní konflikt mezi tím, co byste potřebovali vy a co se od vás očekává. Projevit se to může např. tím, že se chcete více věnovat práci, ale rodina má své potřeby, které vás drží zpátky. Nebo byste raději byli schovaní doma, dělali si, co chcete, ale úkoly, které jste naslibovali splnit, vám to nedovolí. Souvisí to s tím, zda máte tendenci přebírat zodpovědnost za druhé. Nedaří-li se mít vše pod kontrolou, přichází bezmoc, strach, vztek a pocity zmaru či rezignace, které vás vedou k touze schovat se pod peřinou. Uvědomíte-li si, že máte potřebu dávat druhým to, co potřebujete sami, převezmete zodpovědnost za svůj život, tj. za schopnost jít za naplněním svého potenciálu a druhým přenecháte jejich cestu, jak jít za tím, co potřebují oni.

LEV

Ideální aktivity jsou pro vás teď takové, které vám dávají pocit svobody a nezávislosti, případně mají něco společného s léčením. Pokud na nich však začnete ujíždět a zanedbávat každodenní povinnosti, v druhé polovině týdne budete nuceni se zodpovídat. Je to věčný boj mezi svobodou a zodpovědností. Svoboda není rebelie, která se vyznačuje bojem za osvobození se od něčeho, když si svou svobodu urvete, nevíte, co s ní a začnete bláznit, protože zde chybí hranice. Skutečná svoboda jde ruku v ruce se zodpovědností, která tyto hranice nastavuje otázkou, kam až chcete zajít, a ochotou přijmout zodpovědnost za důsledky svých činů.

PANNA

Zintenzivní se konflikt mezi vaším rozumem a pocity. Buď jste příliš logičtí a racionální a jste nuceni setkat se s někým, jehož pocity se vylily z břehů, a vy nevíte, co s tím, nebo vámi zmítají protichůdné pocity a vy nedokážete přijít na příčinu toho, co to způsobuje. Je to tím, že máte tendenci potlačit to, co cítíte, a tak nejste v kontaktu se svým nitrem, které je plné důvěry. Vše řídí vaše hlava, která nechce přijmout to, čemu nerozumíte. Tímto přístupem jste odsouzeni k neustálé analýze všeho, co se v životě děje, až z toho zapomenete prostě jen přirozeně být, neřešit a nechat věci, ať se dějí. Ve skutečnosti si odepíráte dokonalý svět zázraků, který přitom tak intenzivně hledáte.

VÁHY

Máte-li pocit, že se musíte stále omlouvat, pak jste nepochopili, že je to vaše nepřijetí sebe sama, co způsobuje, že druzí na vás vidí samé mouchy. Zatím můžete mít pocit, že stojíte proti všem, koncem týdne se to překlopí a vy uvidíte, že každý stav, který prožíváte, má i svůj protipól. Tak, jak nechcete být odmítnuti a snažíte se vyjít vstříc druhým, zjistíte, že tím vlastně odmítáte sami sebe. Jako misky vah se pohybujete z jedné strany na druhou, podle toho, kam zrovna vaše pozornost putuje. A tak se učíte poznávat obě strany, abyste došli k tomu, že žádná jediná spravedlnost a správná cesta není. Jediné, na čem záleží, je fakt, jak blízko ke středu vah dáte svou pozornost. A až se vám podaří nesoudit a nehodnotit, čímž vstoupíte do středu, žádné výkyvy už v sobě nepocítíte. To je cesta klidu, rovnováhy a harmonie, po níž toužíte.

ŠTÍR

Jdete za svými cíli, podpora se na vás hrne ze všech stran. Koncem týdne přijde první zakolísání, které vám ukáže, zda jste to v některém směru nepřehnali. Pokud vám dojde dech, přijdou překážky, zvažte, zda není třeba na chvíli se zastavit a rozhlédnout se, zda jste opravdu tam, kde chcete být. To, že se ženete za sny, které nejsou vaše, se ukáže tím, že se budete cítit nesvobodní a padne na vás tíha povinností a závazků, které jste si na sebe po cestě nabalili. Plujete-li však dál, na vlně radosti a naplnění a sklízíte při tom plody své práce, pak si buďte jisti, že jste na správné cestě.

STŘELEC

Ocitnete se pod palbou povinností a nebude pro vás snadné uvolnit se a nechat věci plynout. Vaše mysl vás bude neustále zásobovat tím, co ještě musíte. Zkuste dýchat zhluboka a nepropadnout panice. Zároveň si uvědomte, že Střelec potřebuje velkou míru svobody a hmotné záležitosti bere na lehkou váhu. Pokud je váš život útěkem před povinnostmi a zodpovědností, zvažte, jak se tomu všemu postavíte. Čelem, nebo opět zády? Pokud si vyhrnete rukávy a pustíte se do práce, budete překvapeni. Nyní pro vás platí, že aktivita léčí.

KOZOROH

Pokud ustoupíte z potřeby vše zvládnout sami, protože to stejně uděláte nejlépe, a necháte se inspirovat cizím přístupem či přijmete pozvání na schůzku, která se vám zdá na první pohled neužitečná, objevíte novou pravdu o sobě, poznáte hodnotu, která pro vás začne být cenná, nebo svůj život obohatíte o nový vztah, který dá základ novému způsobu života. Jste kapitáni svého života, to však neznamená, že celou loď musíte ovládnout a obsloužit sami. Koncem týdne budete mít pocit, jako když se něco ve vašem životě odšpuntovalo, a překážky, které se hlavně v pracovní oblasti jevily nepřekonatelnými, jakoby zázrakem zmizí.

VODNÁŘ

Pokud byste nyní jen čekali, co vám spadne do klína, a nedělali nic, tak se budete divit, protože velmi snadno přijdete o to, o co se nestaráte. To, co chcete, po tom si musíte sami sáhnout, sami to odpracovat. Přijdou zkoušky, zda to, co děláte, vám opravdu stojí za to. Pokud pocítíte strach, nebo budete mít pocit, že to, co děláte, je příliš zavazující, poslouží to dobře k zamyšlení, jak moc vážně svou cestu myslíte a kolik ze sebe jste ochotni do toho dát. Nová cesta je vždy poznamenaná nejistotou mysli, protože v mysli je ukryto jen to, co už bylo, nebo to, co očekáváte, že bude, a tak, rozhodnete-li se pokračovat, už o tom moc nepřemýšlejte, nenechte se odradit nejistotou, strachem či zdáním překážek a dělejte krok za krokem to, co je třeba.

RYBY

Poslouchejte dobře, když vám někdo něco říká, a i to, co říkáte vy druhým, je určeno hlavně vám. Podaří-li se vám zapomenout na vztahovačnost a necháte-li tato slova na sebe působit bez hodnocení a posuzování, budete překvapeni, jak vám nakonec pomohou. Každý z nás žije v určité představě o sobě, o druhých lidech i světě kolem nás. Dovolíte-li si poodhrnout závoj iluze, může se objevit určitý talent, hodnota, o níž jste dosud nevěděli. Ta může být základem pro to, čím se budete v budoucnu zabývat. Poznávacím znamením je, že nebudete pochybovat, budete prostě někde uvnitř vědět, že je to ta příležitost, která se neodmítá. Dokud budou pochybnosti a mysl to bude muset přemílat tam a zpět, ještě chvíli vyčkejte. Pokud vnitřně uvěříte, že to dáte, pak už přestaňte přemýšlet a konejte.