Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 16. 11. 2020 do 22. 11. 2020

BERAN

Nyní sklízíte to, co jste sami vložili do vztahů. Buď jste kreativní a těžíte ve vztazích z různorodosti a svobodného sebevyjádření, které přináší obohacení všem zúčastněným, nebo se setkáváte s nenaplněnými očekáváními, manipulací, žárlivostí, kontrolou či odtažitostí spojenou s pocity osamělosti. Ve druhé polovině týdne dojde k uvolnění případného napětí a konfliktu, který souvisí s nenaplněnou touhou. Snadněji se ponoříte do svých sportovních či podnikatelských aktivit, které vám přinášejí radost. Sdílená radost je dvojnásobnou radostí, proto při tom nezapomeňte na ty, které máte rádi. Využijte svou touhu po dobrodružství k hledání cest, které jsou otevřené, namísto dobývání se na místa, která jsou vám nyní zapovězena.

BÝK

Probouzí se ve vás touha po lásce nebo po tom, co nemáte. Pozorujte, jaké pocity to doprovází. Máte tendenci žárlit, cítit lítost nebo vás to inspiruje ke snění o tom, jak to získat. Touha je hnacím motorem tvorby. Když dosáhnete toho, po čem toužíte, teprve zjistíte, zda vám to přináší pocit naplnění, nebo to byla pouhá iluze, kterou jste tímto prokoukli. Uvědomte si, že touha roste zákazem. Jakmile si to dovolíte, touha obvykle zmizí. Ta, která nezmizí, je hodná následování. Celý týden vaše mysl přetrvává v napětí. Můžete příliš rychle vyslovit svůj názor, který byste následně nejraději vzali zpět. Koncem týdne se zvýší vnímavost vůči druhým lidem a ochota pomáhat. Praktické věci se vám budou zdát nudné, raději se pustíte do snění, láká vás romantika. Chybět bude disciplína, tak plánování důležitých činností nechte na další týden.

BLÍŽENCI

Jste pozitivně a přátelsky naladěni ke každému, koho potkáte. Dáváte si pozor, abyste neřekli něco nepříjemného, a tak je nejlepší čas urovnat jakékoliv spory ve vztazích. Máte chuť seznamovat se s novými lidmi. Jste přitahování k umění a kráse, rádi trávíte čas v přírodě. Lehkost, kterou v životě cítíte, vám nedovolí brát to, co se děje kolem vás, příliš vážně. Jediné, co vám může zkalit vaši pohodu, je iluze vaší nenahraditelnosti a nepostradatelnosti. Žijete-li v pocitu, že to druzí bez vás nezvládnou nebo že to nezvládnou tak dobře jako vy, nakládáte si příliš. Ve chvíli, kdy byste si raději užívali, to cítíte jako velké břemeno.

RAK

Neuzavíráte-li se do své ulity, pak se díky přátelství cítíte součástí většího celku. Máte chuť spolupracovat a směřovat svůj život za ideály, kterým věříte. Jste připraveni plnit závazky a povinnosti. Díky organizovanosti a píli odvedete kus práce, za což můžete sklidit pochvalu od nadřízených. Jste vnímaví vůči druhým a převládá ochota obětovat své osobní zájmy a potřeby ve prospěch těch, kteří to potřebují více. Ve vztazích přetrvává napětí. Jste vedeni k objevení svých skrytých mechanismů ve spojení s láskou, a tak se pozorně dívejte na své současné pocity. Buď přílišná očekávání přinášejí zklamání, nebo strach ze ztráty probouzí žárlivost či potřebu mít partnera pod kontrolou. Případně strach z odmítnutí nebo pocit nedostatečnosti vás uzavírá před vnějším světem, a tak se litujete a cítíte se osamělí.

LEV

Vyzařujete pozitivní energii, a tak snadno zapůsobíte na druhé lidi. Přitáhnete je svou tvorbou. Nesnažte se hrát si na to, co nejste. Druzí to rychle prohlédnou a ona pozornost, kterou jste tím získali, rychle vyprchá. Záleží vám na přátelských vztazích, odsud vám může přijít dobrá příležitost. Podporu druhým dáváte i ji od druhých lidí dostáváte. Ve finanční oblasti je vám přáno, proto je čas dát si do pořádku finanční záležitosti. Pokud o všem příliš přemýšlíte, můžete pociťovat nervozitu, tlak a z toho vyplývající úzkost. Jestliže se rozhodnete vyjadřovat k současné situaci, zkuste to bez ostré kritiky a jednostranného soudu. Neudržíte-li se, očekávejte, že se někdo stejně vyhraněně postaví proti vám.

PANNA

Díky optimistickému náhledu na životní okolnosti jste schopni snadněji se vyrovnat se situací, kterou prožíváte. Jste vedeni ideály a chutí spolupracovat s podobně laděnými lidmi. Umenšený egoismus vám pomáhá upozadit své vlastní osobní zájmy ve prospěch těch, kteří to nyní potřebují. Jste ochotni vycházet s těmi, kteří mají moc, neboť vidíte možnosti, jak se něco nového přiučit. Přebíráte zodpovědnost za své konání. Tím, že rozlišujete, co vám přísluší a co nikoliv, nelezete nikomu do zelí. Dokážete plnit své povinnosti svědomitě a odvádíte kus poctivé práce. Za svůj přístup dojdete uznání.

VÁHY

To, čeho si ceníte, vám může být odpíráno. Naopak se od vás žádá, abyste plnili cizí představy a očekávání, které s vámi nejsou v souladu. Nevyjdete-li druhým vstříc, můžete zažít odmítnutí, žárlivou scénu nebo snahu zmanipulovat vás brnkáním na vaši citlivou strunu. Díky tomu odhalujete svá slabá místa. Pokud se přizpůsobíte cizím očekáváním, můžete pociťovat zklamání sami ze sebe nebo se zlobit na ty, kteří vám vzali to, co pro vás bylo důležité. V životě lze hrát pouze s kartami, které jsou v danou chvíli k dispozici. Chcete-li žít svůj život aktivně, pak se pro některou z nich prostě rozhodněte a hrajte. Když si za svou volbou budete stát se sebejistotou, ustojíte i negativní reakce. Nebudete-li se odmítavých reakcí už dopředu bát, přestanete být manipulovatelní.

ŠTÍR

V pracovní oblasti jste pracovití a zodpovědní. Vycházíte s lidmi a vaše vstřícnost a ochota spolupracovat přitahuje do vašeho života přátelsky naladěné lidi a situace. Vaše pozitivní naladění vám pomáhá vyrovnat se se situací kolem sebe. Víte, že vše má svůj řád a životní cyklus a že na to, co se již přežilo, se nemá cenu zuby nehty upínat. Jestliže přesto na něčem lpíte, máte tendenci to bránit proti všem. Čeká vás ostrá výměna názorů, tendence zpochybňovat vše, co nezapadá do vašeho obrazu světa. Je to dobré k tomu, abyste se nenechali opít rohlíkem. Na druhou stranu fanatická obhajoba vaší pravdy je úplně stejnou brzdou vašeho vývoje jako přílišná ovlivnitelnost cizími názory. Koncem týdne dojde ke zjemnění vaší vnímavosti i komunikace. Snadno prohlédnete motivy druhých lidí i nesmyslnost pří, které jste doteď mohli vnímat jako boj na život a na smrt.

STŘELEC

Pociťujete spokojenost. Jste smířliví a shovívavější k cizím přešlapům, než je u vás obvyklé. Chcete si užívat života. Snadno sklouznete k lenosti a požitkářství. Je to ideální čas k odpočinku. Musíte-li pracovat, nebude pro vás jednoduché se k práci přinutit. Běžné rutinní záležitosti vás nudí. Nové přátelství či vztah, který nyní vznikne, bude velmi užitečný pro váš růst. Rozhodnete-li se nakupovat, utratíte více, než jste původně zamýšleli. Nemáte-li příležitost nebo dostatek finančních prostředků k tomu, abyste si užívali života tak, jak byste si nyní přáli, může přijít zklamání, pocit osamělosti a prázdnoty nebo pocit oběti spojený s lítostí či závistí. Jestliže vám v tomto ohledu nic nechybí, můžete se naopak stát terčem závisti vy sami.

KOZOROH

Zaměřujete se na to, co je nyní možné vykonat, a za tím si jdete. Snadno odhadnete, za co vám přísluší nést zodpovědnost a zde podnikáte sami za sebe příslušné kroky. To ostatní necháte na druhých. Tím, že nikomu neberete jejich zodpovědnost, mohou ji převzít sami a dospěle rozhodovat o svém životě bez pocitu, že jsou ovládáni a vychováváni. Kdo se necítí vychováván a ovládán, nemá potřebu se bránit a vymaňovat z cizí moci, a tak zavládne klid. Mohou být zpochybňovány hodnoty spojené s krásou, harmonií, právem a spravedlností. Ve vztahu k těmto hodnotám zažijete dilema, jak se k tomu postavit. Výsledek může přinést zklamání, pocit nepřijetí a samoty, nebo budou odkryty manipulace a machinace vyvolávající negativní reakce těch, na nichž vám záleží.

VODNÁŘ

Ve vztazích s lidmi vyhledáváte vzrušující změnu a neotřelost. Čekáte na něco, co vám dá na věci nový náhled. Každopádně teď neradi sedíte nečinně doma. Pokud musíte, pak aspoň brouzdáte po internetu a lovíte zajímavosti a novinky z alternativních zdrojů. Pozor, ať se nenecháte zahltit přívalem informací. Zkuste si udržet odstup, jako kdyby se vás to, co se kolem vás děje, netýkalo. Na cestách čekejte náhlé události a střety, které vám znepříjemní cestování. Koncem týdne vás může ovládnout touha po někom či po něčem, o čem si myslíte, že to potřebujete. Touha vás zkouší, zda jste připraveni odolat. Pod jejím vlivem učiníte kroky, které budou stínem na vašem pocitu vlastní ceny. Odoláte-li, posílí to vaši sebedůvěru.

RYBY

Využíváte-li svou potřebu samoty k obrácení se do sebe, máte prostor objevit skrytá zákoutí své osobnosti. Připustíte-li existenci temných stránek a přijmete-li je jako přirozenou součást, uleví se vám. Vše, co máme v životě k dispozici, může být užito konstruktivně i destruktivně. Záleží jen na nás, jak se rozhodneme. Bojíte-li se těchto temných stránek, máte ve skutečnosti strach sami ze sebe. Tím, že si nevěříte, že byste se rozhodli dobře, sami v sobě potlačujete svou přirozenost. Jen kvůli tomu se v životě můžete cítit jako oběti. Koncem týdne si dejte pozor na iluze, kterým uvěříte. Vaše vnímání je zamlženo. Dokážete-li sami sebe vidět i s těmi méně lichotivými aspekty osobnosti, přijde naopak ostrost, schopnost vidět do druhých lidí a zesílí se intuice.