Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 15. 6. 2020 do 21. 6. 2020

BERAN

Pokud jste si něco či někoho dosud idealizovali, nyní odložíte růžové brýle a uvidíte věci tak, jak jsou. Tím, že s vámi nelomcují pocity a emoce, dokážete situaci i druhé lidi vnímat jasněji a řešit nastalé situace prakticky. Tento přístup se zvlášť hodí ve světě obchodu. Nemáte tendenci vidět jen to, co vidět chcete, a tak nepřehlédnete aspekty, které jsou pro objektivní zhodnocení situace důležité. Mohou se vynořit záležitosti týkající se minulosti, které měly zůstat skryty. Může jít o pomluvy, staré zášti a nepochopení. Zkuste se retrospektivně podívat, kdy jste vy sami nejednali zcela fér a otevřeně a jaký jste měli motiv. Podaří-li se vám nepodlehnout emocím, můžete situaci snadněji přijmout a uvidět, jak vhodně reagovat.

BÝK

Nenechávejte si své nápady týkající se domova a rodiny pro sebe. Máte chuť něco tvořit, a tak se do toho pusťte. Díky výmluvnosti pro své plány snadno získáte i své blízké. Můžete čelit situacím, které se týkají vytěsněných témat z minulosti ve spojení s komunikací s vašimi blízkými. Postavte se jim čelem a nesnažte se je zamést pod koberec. To, co se dříve zdálo nepřekonatelné, se obvykle objeví ve chvíli, kdy jste připraveni to přerůst. Hlavně si uvědomte, že minulost je již daná a nedá se změnit. Přijmete-li ji jako zdroj zkušeností, bez nichž byste se nenaučili, jak těmto situacím čelit, v budoucnu je hravě zvládnete. Nepřijmete-li ji, pak vaše reakce na nově vzniklé situace budou zabarveny emocemi z nepřijaté minulosti.

BLÍŽENCI

V pracovní oblasti zažijete pocit, že se vám daří. Uvidíte věci jasně a nenecháte se obelhat. Svou sebehodnotu a úspěch zakládáte na výmluvnosti a kontaktech. Je to váš dar, který vám byl dán do vínku. Využijete-li jej nejen pro své osobní zájmy, ale ve prospěch přátel či lidí ve svém okolí, zažijete dobrý pocit nejen sami ze sebe, ale z možnosti do takového společenství patřit. Budete-li chtít tlačit věci silou, vše se rozpadne v prach a vy si budete myslet, že jste selhali. Nebudete-li se ztotožňovat ani s úspěchem, který plodí pýchu, ani s neúspěchem, jenž bývá zdrojem pocitů méněcennosti, a budete v každé situaci konat tak, jak vám velí vaše svědomí, uvidíte, že vaše sebehodnota neutrpí.

RAK

Chcete-li si udržet svůj klid, pak nedejte na negativní myšlenky a slova, která k vám budou přicházet. Naslouchejte pouze pozitivním podnětům, které vás budou nabádat k tvůrčí aktivitě či k péči o rodinu a pomoc druhým lidem. Jinak zabřednete do starých témat, která ve vás probudí spícího draka nespokojenosti a zloby. To, že slova a myšlenky tečou, často nemůžete ovlivnit, ale to, s čím můžete pracovat, je to, kam nasměřujete svou pozornost. To, čemu ji věnujete, to roste. Není potřeba dělat, že neslyšíte a vyhýbat se lidem, kteří nehovoří v souladu s vašimi přesvědčeními. Stačí si uvědomit, že slova mají jen takový význam, který jim přiložíte.

LEV

Nezůstávejte sedět doma se složenýma rukama. Pohyb a aktivita léčí produkcí endorfinů, které vám zvednou náladu. Vyrazte za sportem, jeďte na výlet nebo pohovořte s přáteli. Potřebujete zažít, že na to nejste sami. Když jste při síle a vlna úspěchu vás vynáší vzhůru, obvykle nikoho nepotřebujete a můžete zažívat pocit, že jste pánem světa. Až při prožitku s opačným efektem můžete poznat, že sami nejste ničím, a tak uvidíte důležitost propojení s celkem, který odráží to, čím jste. Sounáležitost a pocit propojení se světem vám ukáže, že vždy je tu někdo, kdo vám podá pomocnou ruku, když vy už nemůžete. V každé situaci se dívejte, co vám to dává, nikoliv, o co přicházíte.

PANNA

Máte šťastnou ruku při výběru jak pracovních aktivit, tak k vám přicházejí nápady týkající se vašeho domova a rodiny. Pokud jim věříte a zároveň slouží vyššímu dobru, bude se vše skládat v podstatě bez jakékoliv námahy. Využijte tento čas k uvědomění si, že když je ten správný čas, věci se dějí samy. Naopak chcete-li něco natlačit, urychlit nebo se tomu vyhnout, vaše snaha se rozplyne jako pára nad hrncem. Může za to vnitřní konflikt vaší mysli a srdce. Chcete-li dělat věci podle představ a očekávání vaší mysli, ale není to v souladu s tím, kam jste vedeni srdcem, život před vás staví buď vnější překážky, nebo vnitřní nespokojenost. A tak namísto splněného snu o něčem lepším a dokonalejším bojujete buď s pocity, nebo s nepřízní osudu.

VÁHY

Nenechte se nachytat na pocity oběti a na stýskání si po něčem, co nemůžete mít. Vaše myšlenky budou plné témat minulosti. Budou-li myšlenky negativní, nevěnujte jim pozornost. Místo toho se zaměřte na dobré nápady a inspirace, jak vylepšit svůj domov nebo kam vyrazit s dětmi. Stejně tak pro vás bude dobré cestování, učení se novým věcem nebo sdílení s přáteli. V pracovní oblasti, nebo ve spojení s nějakou autoritou, řádem a strukturou, které vám poskytují určitou jistotu, můžete mít nereálná očekávání. Nedivte se, když pocítíte zklamání, protože kýžený efekt se nedostaví. Zvažte, zda nehledáte stále něco, oč se můžete opřít, něco, co je větší než vy. Zároveň cítíte odpor k podřízenosti před někým, kdo o vás rozhoduje. Ten odpor patří mysli, která chce rozhodovat, i když vy hledáte spojení se svou podstatou, s vědomím, s tím, kým jste. Je jen na vás, s čím se ztotožníte.

ŠTÍR

Pokud se vrhnete na to, co vás zrovna napadá, zažijete radost z tvoření. Máte štěstí při výběru aktivit a pracovních činností, tak jen věřte, že to dokážete, a pozorujte, jak se vše skládá. Budete mít tendenci více přemýšlet o minulosti nebo řešit témata v rodině. Pozorujte, co vás rozhazuje a jaké emoce se přitom probouzejí. Otevírá se nyní rovina podvědomí a veškeré nevyřešené záležitosti ve spojení s komunikací. Než se rozzlobíte nebo se necháte strhnout případnými odsudky, zvažte, jestli jste to někdy v minulosti již nezažili a třeba jen s vyměněnými rolemi. Často to, co vás urazí a naštve, jen narazí na něco, co v sobě nemáte zpracované. Každá takováto situace vám dává novou možnost zareagovat jinak.

STŘELEC

Podívejte se na to, čemu věříte. Co určuje správnost vašeho konání, čemu jste ochotni naslouchat. Pokud jste ztratili víru sami v sebe, pak hledáte vnější koncept, který by vám ukázal cestu. Jestliže daný koncept nenaplníte, máte pocit, že jste selhali. Ale kdo má právo vydat manuál na váš život a následně vás podle něj hodnotit? Vaše mysl, které jste předali vládu, vás dle návodu řídí a omezuje vaši přirozenost tam, kde to nemá pod kontrolou. Vy se stáváte cvičenou opicí, která buď splní vše do puntíku a cítí se dobře, nebo selže a cítí se špatně. Nyní máte možnost uvidět vše ve své opravdovosti a je na vás, zda se rozhodnete něco ve svém životě změnit tak, abyste tím sobě umožnili růst.

KOZOROH

Využijte svoji šťastnou chvilku a pusťte se do projektů a aktivit v pracovní oblasti. Pokud tomu, co děláte, věříte a zároveň máte víru, že to zvládnete, pak je to to pravé. Mysl přichází jen s tím, co už někdo před vámi vymyslel, tak se nesnažte vše vymyslet hlavou, ale nechte se inspirovat nápady, které vám spadnou do hlavy. Vaše mysl vám může předkládat obavy a nejistoty vycházející z minulých nepovedených zkušeností. Nenechte se jimi ovlivnit, jinak spadnete do kolotoče ublížení, pomluv, odsouzení a hledání viníků. 

VODNÁŘ

Zesiluje praktičnost nad sněním a stavbou vzdušných zámků. Dařit se vám bude v obchodních činnostech a všude tam, kde rozum vládne pevnou rukou. Určitě nebudete chtít sedět doma, a tak vyrazte s přáteli, za sportem, nebo alespoň dopřejte své mysli nové podněty, jinak přijde nuda. Pokud jste si dosud mysleli, že všechno musíte zvládnout sami, přichází více a více vhledů, jak moc je důležité společenství a možnost někam patřit. Možná budete více myslet na minulost, na své kořeny, rodinu nebo budete věnovat pozornost budování domova. Vystoupí-li při tom na povrch staré křivdy, nedorozumění či pomluvy, nenechte se znovu vtáhnout do emočního víru s tím spojeného a zkuste se podívat, co jste se tím naučili, a poděkovat za tuto zkušenost.

RYBY

Máte pocit, že vše je zamlžené a nejasné. Neumíte-li fungovat v nejistotě, pak raději zůstaňte doma a nic neplánujte. Je-li nejistota vaším domovem, pak v ní uvidíte nové možnosti a příležitosti, jak opustit nefunkční záležitosti a pustit se do nových vod. Nenastavujte si však žádná očekávání, mohli byste si totiž situaci či druhé lidi idealizovat a těžko byste se srovnávali se zklamáním. Jste jak ve velké mlze. Tušíte, že před vámi něco je, ale vidíte jen na krok, který právě děláte. Nezbývá vám než důvěřovat, že jdete správně.