Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 15. 2. do 21. 2. 2021

BERAN

Vaše aktivity směřují ke kolektivní spolupráci, k hledání vzájemného propojení, ať už prostřednictvím moderních technologií, nebo navazováním nových přátelství. Tyto vazby vám přinášejí nové pochopení hodnot, pravdu a spravedlnost. Vládne-li vám tělesná touha, bude vaším hlavním cílem nalézt pro ni uspokojení. Zaměříte-li se primárně na sebe, bude ve vztazích docházet k rozkolům. Chcete-li s tím něco udělat, je čas hledat kompromis. Rovnováha mezi přijímáním a dáváním, mezi ženskou a mužskou energií je nastolena, když si dovolíte obojí, aniž jedno či druhé povýšíte či ponížíte. Život je jako tanec, aktivita spojená s citem pro harmonii. Onen prožitek kreativního sebevyjádření, které je zdrojem naplnění a hojnosti.

BÝK

V pracovní oblasti a při výdělečných aktivitách získáte možnost konstruktivně měnit strukturu, řád a pravidla, která přestala být podporující a funkční. Připravte se však na střet mezi tradicí a radikálními postoji. Dokud ze strachu ze ztráty jistot, postavení či majetku potřebujete obhajovat svou pozici, budete vtahováni do bojů, kdo z koho. Čím více usilujete o udržení stávajícího, tím více vám stojí v cestě vše neorganizované, netradiční, moderní a pokrokové. Cesta je ve spojení, nikoliv v rozdělení dvou protichůdných principů. Společným zájmem je kolektivní zodpovědnost a přínos pro celek. Posun vpřed přichází skrze evoluci, nikoliv revoluci. Koncem týdne se otupí hroty ega a přijde chuť ke vzájemné pomoci a spolupráci.

BLÍŽENCI

Využíváte svou schopnost nadhledu a komunikační dovednosti k prosazení témat ve spojení s nezávislostí, svobodou, moderními technologiemi či skupinovými projekty, majícími za úkol podpořit sociální rovnost a spravedlnost. Máte na zřeteli detail a zároveň jste schopni vidět širší souvislosti. Možná jen rychleji mluvíte, než myslíte. Ovládá vás netrpělivost. Rychlé tempo událostí vás drží pod tlakem. Necháte-li se strhnout ke kritice a hodnocení druhých lidí, vyvolá to nepřátelské reakce, kterým budete nuceni čelit. Vydáte-li se na cesty, přinese vám to nepříjemnosti, na něž nebudete připraveni. Koncem týdne vás mohou pohltit divné nálady, kterým nerozumíte. Pusťte si harmonickou hudbu, nebo se z toho vymalujte. Potřeba tomu porozumět vše jen zhorší.

RAK

Zvýšená vnímavost může vést až k přecitlivělosti na vnější podněty, a tak se raději stahujete do ústraní svého světa. Dokážete-li svou citlivost přenést do tvorby nebo pomoci druhým, uvidíte, že se vnitřně zklidníte, což vám pomůže vše ustát. Nesnažte se vůlí přepínat své síly, tělo by vás mohlo zastavit nemocí. Věnujte se aktivitám ve spojení s uměním, pobývejte v přírodě, angažujte se v činnostech přínosných pro stát či společnost. Jakékoliv egocentrické plány nyní odložte stranou. Koncem týdne vám přibude energie a chuť pustit se do pracovních aktivit, které mají za cíl opravu či proměnu vně či uvnitř vás. Je čas ujasnit si své záměry, které by měly brát na zřetel i zájmy lidí kolem vás.

LEV

Vaše netrpělivost vás vhání do střetů s druhými lidmi. Nemůžete vystát stávající podmínky, je pro vás těžké fungovat v nejistotě a neustálé proměnlivosti. Rychlé tempo současného dění a velký příval informací na vás vyvíjí velký tlak. Potřebujete si udržet odstup a získat větší nadhled, nebo vás to strhne k ostré kritice a silným prohlášením vyvolávajícím nepřátelství. Případně budete čelit zpochybňování svých myšlenek s nutností hájit se. Rozhodnete-li se před vším utéct, počítejte s komplikacemi na cestách. Dokážete-li si uvědomit a přijmout kolektivní zodpovědnost, bez nadřazování svých osobních zájmů, dojde ke zklidnění. Svoboda a nesvoboda jsou dva protilehlé póly duality. Připouštíte-li existenci pouze jednoho, ten druhý vás vždy dožene. Uvědomíte-li si závislost vycházející ze vzájemné provázanosti s celkem, tlak ustoupí.

PANNA

V práci jste výkonní a cítíte se při síle, pokud jste si nenabrali příliš velké sousto a nechcete spasit celý svět. Je čas zamyslet se nad principy, podle nichž se řídíte. Směrovkou by mělo být sladění svých zájmů se zájmy společnosti. Tak budete schopni měnit svět uvnitř i kolem vás. Daří se vám v oblasti výdělků. Cítíte se užiteční a zaměřujete se na vydělávání peněz, zabezpečení, nebo na činnosti spojené s péčí o tělo a naplnění smyslů. Při komunikaci můžete být netrpěliví, nebo zbrkle vyřčenými výroky vyvoláte hádku. Díky vnitřní vyzrálosti budete jednat intuitivně a moudře. Nevyzrálost se projeví hledáním viníků a sklonem k pomluvám či udáním.

VÁHY

Dáváte-li velký důraz na mysl či vzdělání, leží na vás tíha zodpovědnosti a povinností, které se snažíte puntičkářsky dodržet. Nedostatečná schopnost nadhledu vám nedá možnost dobře si určit priority. Strach z možné chyby povede ke kritičnosti a zatajování důležitých informací. Zkuste se povznést nad slova a začněte hledat hlubší význam toho, proč to děláte. Dá vám to pocit smyslu a větší lehkost v rozlišování toho, co je a co není důležité. Díky tomu vám zbude dostatek času na zábavu s přáteli nebo na tvůrčí aktivity, které vás nyní velmi lákají. Vaše sebekázeň je oslabena. Dejte si pozor, abyste to nepřehnali při nákupech nebo při konzumaci oblíbených sladkostí.

ŠTÍR

V práci jste zaměřeni na výkon, nebo se zabýváte opravou či změnou určitého systému, řádu či pravidel. Může se stát, že vás ovládne lenost, a tak neuděláte to, co byste měli. Až přijdou následky, uvědomte si, že jste rozhodli podlehnout tělu, a tak jen přijměte zodpovědnost za sklizeň. Případně budete tvrdohlavě lpět na svých postojích, což vyvolá nepříjemné reakce těch, kteří mají nad vámi moc. Lépe vám udělá pobyt v přírodě, zaměření se na umění, péče o duši, charitativní činnost nebo přímá pomoc druhým lidem. Koncem týdne vstoupí do vašeho života nová přátelství nebo nová láska. Nemusí jít jen o lásku k člověku, ale například ke kráse, k umění či k novým, dosud nepoznaným hodnotám. Budete se cítit sami se sebou dobře.

STŘELEC

Máte dobrou náladu. Převládá optimismus a chuť se bavit. Nyní rostete skrze vztahy a prožitek lásky a hojnosti. Zažíváte široké porozumění a pochopení života. Dokážete se otevřít cizím názorům, které vás obohatí. Jen je třeba dát pozor na přehlížení detailů a na pocit, že se nemůžete mýlit nebo že jen vy jste v právu. Zasahování do svobody druhých lidí může následně zapříčinit váš pád. Každá idealizace bývá odhalena tváří v tvář uvědomění si omylnosti člověka. Každá zkušenost, kterou procházíme, je velmi důležitá pro náš růst. Kdo se bojí udělat chybu, nebo nemít pravdu, uzavírá si cestu k růstu a vývoji.

KOZOROH

Hladce plynou aktivity směřující ke změně. Cítíte se silní v kramflecích, vnímáte podporu v tom, co děláte. Zůstaňte neustále ve střehu a ujasňujte si směr, kterým se ubíráte. Růst a vývoj je nyní možný pouze přijetím kolektivní zodpovědnosti, uvědoměním si vzájemné závislosti a provázanosti. Vpřed se posouvá celek, chcete-li jej roztrhnout a upřednostnit sebe před druhými, nebo jedno nad druhým, vytvoříte pouze vnitřní konflikt, který v konečném důsledku oddálí změnu a bude prohrou pro všechny zúčastněné. Nalaďte se na vlnu solidarity a vnímavosti vůči lidem kolem sebe. Váš skutečný zájem o jejich potřeby vás může nasměrovat na cestě ke společnému cíli.

VODNÁŘ

Pokračuje napětí mezi touhou po svobodě a obavami ze ztráty jistot či toho, na co jste zvyklí. Máte pocit, že se vše děje příliš rychle. Jste zahlceni informacemi. Možné jsou nepříjemné zprávy nebo sporné situace, kdy jste nuceni obhajovat se nebo zpochybňovat názory druhých. Vaše mysl se buď příliš zabývá detaily a za každým rohem vidí problém, nebo se naopak opájí v pocitu, že se vám nemůže nic stát a že je právo na vaší straně. Zkuste brát myšlenky i přicházející informace s rezervou. Udržíte-li si odstup a budete jen pozorovat, uvidíte, že jediné, co má skutečný význam, je okamžik, který právě prožíváte. V něm tvoříte, v něm se rozhodujete, co řeknete a uděláte. Dokud v té chvíli nejste, nepoznáte, co přesně situace vyžaduje.

RYBY

Začátek týdne pokračuje v poklidném rytmu. Nedokážete-li se zpomalit, pak vás tělo zastaví. Věnujte se více sami sobě nebo aktivitám ve spojení s uměním, charitou, péčí o duši nebo pobytem v přírodě. Teprve v okamžicích klidu, když ego přestane protlačovat své touhy, zachytíte podstatu existence. Je-li vaše vnímavost příliš intenzivní, může se změnit v přecitlivělost. Vy namísto ochoty být zde pro každého začnete utíkat do svého světa a oddělovat se ode všeho, co se s vámi chce spojit. Koncem týdne si vás přitáhne téma krásy, lásky a tvořivosti. Mohou vzniknout nová přátelství či vazby, které přinesou do vašeho života příchuť potěšení a zábavy.