Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 14. 6. 2021 do 20. 6. 2021

BERAN

Nechybí vám hravost a soutěživost. Máte chuť poznávat nové věci. Jen stěží jste schopni dělat to, co se vám nechce. Neláká vás odříkání a ukázněnost. Snadno vás ovládnou ambice a vyskakujete, jakmile vám chce někdo něco nařizovat. Při sportu, na cestách, při jednáních a diskusích s přáteli se cítíte jako ryba ve vodě. Partner, děti či rodiče mohou stát v cestě vašim plánům. Zkuste objevit dobrodružství a zábavu i ve zdánlivě rutinních aktivitách spojených s péčí o domov, třeba tím, že si ji zpestříte nákupem technických vymožeností. Koncem týdne budete zkoušeni ze závislosti na tom, co máte rádi. Pokud na něčem lpíte, můžete o to přijít. Ve vztazích se projeví žárlivost, nebo vás ovládnou touhy a vášně, kterým jen stěží odoláte.

BÝK

Máte sklon k požitkářství. Přehánění s jídlem a pitím povede k zažívacím problémům či k přibývání na váze. Obklopujete se pohodlím a lidmi, které máte rádi. Začátek týdne může být ve znamení flirtu či netradičních setkání, případně vás osloví technické vymoženosti a otevřou se možnosti výdělku ve spojení s moderními technologiemi. Od poloviny týdne převládne romantický duch a touha po harmonii. Na srdci vám leží prospěch všech, a tak jste schopni soucitného jednání, bez potřeby žádat něco pro sebe. Zakusíte čistou radost z dávání. Vaše představy a fantazie jedou na plné obrátky. Výborně to zhodnotíte při umělecké tvorbě.

BLÍŽENCI

Zajímá vás veškeré dění. Jste rádi u toho, když se něco děje, nebo tam, kde se můžete něco zajímavého dozvědět. Čile komunikujete, vyměňujete si názory, setkáváte se s přáteli či obchodními partnery a pohybujete se z místa na místo častěji než jindy. Jste plně pohlceni praktickými a pracovními záležitostmi nebo alespoň přemýšlíte o vážných věcech. Vaše schopnost zaměřit se na detail vám pomáhá objevit příčinu problému. Díky kritickému myšlení vidíte, co je třeba změnit a napravit. Jste-li zvyklí tlačit věci vůlí, nyní se na to necítíte. Chybí vám energie a sebedůvěra. Můžete zažívat bezmoc a zklamání ve vztahu k věcem, které nemůžete ovlivnit. Optimismus vás z toho vytáhne.

RAK

Vaše pozornost směřuje k rodině, domovu a k tématům, které ve vás vyvolávají pocit jistoty a bezpečí. Jste výbornými a zábavnými hostiteli. Začátkem týdne jste nakloněni netradičním setkáním a přístupům, s využitím moderních technologií. Od poloviny týdne zesílí citlivost a vnímavost vůči potřebám druhých. Přitahujete lidi, kteří potřebují vaši pomoc a podporu. Případně navazujete vazby uměleckého či duchovního zaměření. S praktičností jste nyní na štíru. Pokud se budete rozhodovat mezi prací a sněním, vyberete si to druhé a dny tohoto týdne prolelkujete. Zkuste nad tím vyzrát a propojit práci s fantazií, nebo si k práci pusťte hudbu. Koncem týdne se připravte na silné emoce vyvolané manipulací či obavou ze ztráty něčeho, na čem visíte.

LEV

Řešíte problémy s dětmi. Případně vás dostanou do maléru vaše nezkrotné touhy či milostná vzplanutí. Při hrách a soutěžích chcete vyhrávat. Vaše ambice vás nutí dosáhnout svého za každou cenu. Zažíváte mocenské boje, ať už v práci, nebo v domácím prostředí. Je-li pohonem vašich činů nenasytné ego, od poloviny týdne sklidíte důsledky přehnaného riskování. Padne na vás tíha zodpovědnosti, případně se budete cítit omezeni v rozletu. Utkáte se s autoritou a prohra je jistá. Vaší šancí je učit se spolupracovat a neprosazovat své osobní ambice na úkor druhých. Nestrhávají-li vás touhy k nerozvážným činům, využijete energii k hravému tvoření, které vás naplní radostí.

PANNA

Začátek týdne je ve znamení zmatků a mylných domněnek. Ve snaze zastřít skutečnost můžete mlžit, což vyvolá nejasnosti. Vztahy a váš přístup k hodnotám projdou procesem transformace. Touhu po novotách a vzrušujících zážitcích vystřídá od poloviny týdne chuť zažívat harmonii s každým, koho potkáte, i kdybyste tomu museli obětovat něco ze sebe. Koncem týdne vás ovládnou silné emoční vazby založené na závislosti a manipulacích. Pozorujte, k jakým vztahům přirozeně tíhnete a jak reagujete na strach z opuštění či ztráty svobody. Kvůli propasti mezi očekáváními a realitou ztratíte iluze a nemáte chuť jakkoliv se angažovat.

VÁHY

Daří se aktivitám ve spojení s učením, pohybem, výměnou informací a s obchodní činností. Jste naladěni na praktickou notu a vidíte, co je potřeba udělat pro to, abyste uspěli. Vážíte si rad zkušenějších, případně se sami stáváte autoritou díky tomu, co víte a umíte. Jste-li emoční a impulzivní typy, pak chcete dělat jen to, co máte rádi, nechcete se nechat omezovat. Převládá hravost a soutěživost. Začátkem týdne můžete zažívat agresivitu vyplývající z touhy vyhrát za každou cenu. Od středy na vás dopadne tíha zodpovědnosti. Budou se kupit překážky, které ve vás buď vyvolají potřebu bojovat, nebo vás připraví o energii a převládne uraženost či poraženecká nálada.

ŠTÍR

Chcete-li mít věci pod kontrolou, protože nedáváte nejistotu, jste nuceni bojovat doma či v pracovním prostředí. Podnětem k aktivitě je strach a pocit ohrožení. Tím se přepnete do módu boje a jistě se najde někdo, kdo vám odehraje nepřítele. Máte-li obavy z konfliktu, zažíváte bezmoc a agresi obracíte sami proti sobě. Nahromaděná frustrace může vyústit v nehodu. Ve druhé polovině týdne budete přehodnocovat vztahy založené na touze ovládat. Dokážete-li fungovat v nejistotě, bez obav ze ztráty lásky a s důvěrou přijímáte proměny, vstoupíte do harmonie s děním kolem sebe. Pokud nedokážete být v klidu ve společnosti druhých lidí, uchylujete se do samoty, utíkáte se k přírodě nebo unikáte do světa fantazie, duchovna či umění. 

STŘELEC

Zažíváte buď možnosti a příležitosti, které posouvají vaše hranice, nebo pod vlivem přehnaných očekávání a risku zakoušíte, kde máte chybně nastavené mantinely. Jste ochotni učit se od těch, kterým dáváte svou moc. Pokud jste si někoho postavili na piedestal a ono zbožštění vás brzdí ve vašem vývoji, zažijete zklamání, které jej srazí z trůnu. Pokud jste našli onen ideál sami v sobě, dejte si pozor, ať pýcha a pocit neporazitelnosti není jen předehrou vašeho pádu. Cokoliv se učíte a prožíváte, má platnost pravdy jen v tom okamžiku, když to žijete. Každý nový prožitek posouvá hranice vašeho poznání. Pravá moudrost je prožitá pravda, nikoliv soubor převzatých vědomostí.

KOZOROH

Vyplouvají na povrch témata spojená s materiálními hodnotami, s jistotami či se sebehodnotou. Pozorujte, jak dokážete přijmout změnu, která se zdá ohrožující a nejistá. Možná objevíte nenápadnou manipulaci a touhu ovládat svět, aby odpovídal vašim očekáváním a představám. Začátek týdne může být silně pod vlivem ambic. Snadno přetáhnete strunu ve snaze dosáhnout svého. Nejprve pro své cíle získejte lidi kolem sebe a teprve poté se pusťte do jejich naplňování. Třeba tím posloužíte celku. Ve druhé polovině týdne budete přehodnocovat vztahy a vazby na to, na čem jste dosud lpěli. Všímejte si, jak jste manipulovatelní. Jak snadno se necháte zastrašit pocitem viny a zodpovědností za cizí štěstí či neštěstí. 

VODNÁŘ

Vaše mysl je bystrá a nenechá si ujít žádný podnět. Čím více chcete věcem rozumět, tím více se zaplétáte do cizích příběhů. Ve snaze řešit je se stavíte do role spasitele a přebíráte zodpovědnost i za to, co vám nepřísluší. Začátkem týdne vás mohou strhávat nejasné pocity zmatku a nejistoty. Chopíte-li se logiky a podíváte se, zda pocity mají příčinu, s níž je třeba pracovat, nenecháte se strhnout k neuváženým činům a neopodstatněným domněnkám. Od středy svým riskantním jednáním vyvoláváte pocit ohrožení a následně jste nuceni podřídit se vůli určité autority. Máte se odevzdat systému a začít spolupracovat. Podléháte-li seberegulaci, pak se ocitnete bez energie, zbrzdí vás tělo.

RYBY

Zmatky na cestách, při komunikaci a v obchodě vyvolávají chaos a probouzejí nejistotu. Rozpor mezi levou a pravou hemisférou se stává rušičkou komunikace a tak se snadno ztratíte, na něco zapomenete, nebo se rozhodujete na základě mylných předpokladů a chybných interpretací. Při učení a ve vztazích s lidmi v okolí se vrší omyly. Jsou zkoušeny vaše ideály. Rozpor mezi tím, co chcete, a tím, co žijete, ve vás probouzí nechuť být toho účastni. Reagujete útěkem do přírody, do samoty či do svého vysněného světa. Jste-li optimisticky založeni, hledáte v každé situaci příležitosti. Uvidíte to, co vám to dává, a vyhnete se tak zklamání. Čím slabší je hlas ega, tím šťastněji se vrhnete do spolupráce s lidmi podobného smýšlení, s ochotou upozadit sami sebe a konat ve prospěch celku.