Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 13. 9. 2021 do 19. 9. 2021

BERAN

Začátkem týdne jste vedeni k podřízené službě a pomoci druhým. Zároveň vyžadujete samostatnost a nezávislost. To vyvolává napětí. Cítíte nespokojenost se současným stavem. Od středy se pozornost přesune na pole vztahů. Kvůli snaze prosadit se dojde ke konfrontacím. Svým postojem snadno vyvoláte nepřátelství. Investujete-li do spolupráce a do nalezení vhodného kompromisu, dosáhnete harmonie. Nepůjde to však bez vědomé snahy. Čas přeje efektivním změnám pro dobro celku. Vaše mysl se zaměřuje na partnerství a hledání spojenců. Optimistický postoj, nadhled a ochota ke spolupráci povede k úspěchu.   

BÝK

V oblasti financí, moci a sexuality čekejte překážky či ochlazení. Jste nuceni přehodnocovat současný stav. Strach z nedostatku vás připraví o klid a pohodu. Pocit osamění či nepochopení povede k uzavírání se před vnějším světem a k odcizování se lidem kolem vás. Nenecháte-li se tím ovládnout, pak využijete svůj střízlivý pohled na očistu vztahů od iluzí. Uvědomíte si, jakou máte potřebu vazeb a co má pro vás skutečnou hodnotu. Možná pocítíte vděk za život a za to, co máte. V nevyhovujících vztazích poroste od pátku napětí. Neshody a nepříjemnosti mohou vygradovat rozchodem či dočasným odloučením. Lpíte-li na stávajících hodnotách a vztazích, ovládne vás strach z nejistoty.

BLÍŽENCI

Je vhodný čas pro začátek nějakého projektu ve spojení se zdravím, tělem či procesem zdokonalování a očisty. Máte chuť prosadit se. Potřebujete být fyzicky aktivní. Mentální energii je třeba spojit s aktivitou. Víte-li, kudy se vydat, využijete svou energii tvořivě. Není-li vám jasný směr, cítíte se podráždění a energie se vybíjí v hádkách. Chybějící či chybný směr provázejí zmatky a nejistota. Mate vás jednání lidí kolem vás. Možná se zklamete v těch, které jste dosud následovali, případně se setkáte s nečestností a úniky před tíhou každodenních povinností. Odložte jakoukoliv konfrontaci, zamyslete se nad svým způsobem života a nad směrem, kterým chcete jít. Jste-li duchovně zaměření, pocítíte hlubokou sounáležitost s blízkými.

RAK

Zaměřujete se na práci pro druhé, péči o tělo, o hygienu, na zdravý životní styl. Vaše činy jsou vedeny touhou po dokonalosti či snahou uspokojit potřeby druhých. Hlavní slovo má efektivita. Jste připraveni dotáhnout věci do konce i za cenu sebezapření. Neuspokojí vás povrchnost. Hledáte v hlubinách, zajímá vás výzkum a průzkum, pátráte po motivech a skrytých souvislostech. Vidíte, jak zvládáte svůj život, své povinnosti a závazky. Od poloviny týdne se vaše aktivity přesunou do oblasti vztahů a spolupráce. Jakékoliv potlačené negativní pocity vyjdou na povrch. Připravte se na plodnou konfrontaci, která pročistí vzduch. Buďte konstruktivní, vyjádřete, jak se cítíte, ale vyhněte se obviňování.

LEV

Vaše tvůrčí nápady a radost ze života jsou tlumeny nutností podřídit se požadavkům ostatních. Hlavní slovo mají záležitosti spojené se zdravím, hygienou a potřebou dokonalosti. Nenechte se semlít povinnostmi a vždy si najděte chvíli na sebe a na své koníčky. Vaše energie potřebuje ventil, jinak budete podráždění a nespokojení. Od poloviny týdne se budete razantněji prosazovat ve vztazích. Chcete, aby bylo po vašem, potřebujte se cítit samostatní a nezávislí. Napětí, které to vyvolá, využijte ke konstruktivním změnám a k budování svého vztahu, nikoliv k jeho ničení. Jakákoliv investice do spolupráce se vám nyní vyplatí. Snaha ovládnout druhé povede k rozchodům a pocitům osamělosti.

PANNA

Máte chuť a elán rozjet nové věci, které budou sloužit druhým lidem a naplňovat jejich potřeby. Noříte se do řešení problémů, povinností a plníte své závazky vůči okolí. Využíváte svůj čas k aktivitám, které pomáhají efektivně měnit svět kolem vás. Svou činností děláte dojem na druhé. Otevírá se prostor pro seberealizaci v práci, může přijít povýšení. Je třeba jen dát pozor, aby vaše zájmy byly v souladu se zájmy společnosti. V tom případě přijde podpora, která změny a vývoj urychlí. V opačném případě se vaše současná činnost stane základem pro budoucí nepřátelství, jehož důsledky na vás ve slabší chvíli dolehnou.  

VÁHY

Hledáte intelektuální podněty. Potřebujete se vypovídat a vyjasnit si své postoje. Pokud vás něco trápí, je vhodná doba navštívit odborníka. Od úterý mohou vaši mysl ovládnout nutkavé myšlenky. Můžete se cítit druhými lidmi manipulováni či zrazeni, nebo sami využívat moc slova k prosazení svých názorů, což vyvolá odpor. Zaměřujete se na odkrývání toho, co je pod povrchem. Tato odhalení silně ovlivní váš život. Směrujete-li pozornost do svého nitra, můžete objevit něco cenného, ať je to uvědomění, které přivodí hlubokou změnu, nebo spojení s nitrem, které ve vás probudí pocit důvěry v život. Nenaplňujete-li očekávání druhých, můžete se cítit osamělí či podlehnout pocitu nedostatečnosti.  

ŠTÍR

Iniciujete změny ke zlepšení zdraví, životního prostředí či pracovních procesů. Zaměřujete se na průzkum a výzkum, hledáte skutečnou příčinu toho, co se děje. Nenecháte se opít rohlíkem. Ve vztazích jste nuceni naplňovat cizí představy a očekávání, abyste se mohli cítit přijati. Pokud to neděláte, zažíváte pocit viny nebo se cítíte nepochopeni a odděleni od zbytku světa. Probouzí se lítostivost. Případně jste těmi, kdo projevují nespokojenost s lidmi, kteří nesplňují obecná měřítka společnosti, jíž jste součástí. Koncem týdne zesílí napětí ve vztazích. Pocítíte potřebu osvobodit se ode všeho, co vás brzdí a činí vás nesvobodnými. Nové vztahy vnesou do vašeho života zajímavé hodnoty. Nebude to však nic trvalého.

STŘELEC

Vaše mysl se zabývá vztahy a tématy vzájemné spolupráce. Díky nadhledu jste schopni vidět věci v širších souvislostech. Jste tolerantní k odlišným názorům a dobře si uvědomujete společné hodnoty. Jste citlivější k potřebám blízkých. Je vhodná doba k jednáním o spolupráci. Vaše vůle, prosazující potřeby ega je oslabena. Stáváte se vnímavější vůči vnějším vlivům. Potřebujete-li někoho či něco následovat, snadno se vydáte špatnou cestou. Nedivte se, když zabloudíte, zažijete zmatek, nejistotu a pocit ztráty směru. Dáváte-li zelenou duchovnímu aspektu, nyní se snadněji ponoříte do meditace a zažijete splynutí s celkem.

KOZOROH

Centrem vašeho zájmu je moc, vláda a transformační změny, které s tím souvisí. Klíčové je pro vás ujasnit si své záměry, cíle a také motivy, které vás k nim vedou. Máte možnost ochutnat moc, nebo se setkáváte s mocnými. V práci jste výkonní a svou aktivitou děláte dojem na své nadřízené. Jsou-li vaše cíle vedeny pouze osobním prospěchem bez ohledu na zájmy společnosti, budete v budoucnu čelit nepřátelství. Síla nepřátel bude přímo úměrná tlaku, který nyní vydáváte na uskutečnění záměrů. Dejte si pozor, ať nezneužijete sílu slova k vnucování svých postojů a pravd. V daném případě vyvoláte konflikt. Proti vám se postaví silní protivníci, kteří vám nedají nic zadarmo.

VODNÁŘ

Máte trpělivost a jste ochotni dělat náročnou práci vyžadující pečlivost, ukázněnost a soustředění. Jste schopni v lehkosti zvládnout složité situace. Nepouštíte se bezhlavě do dobrodružství či nových příležitostí. Zvažujete jejich užitečnost a vhodnost. Vidíte věci v širších souvislostech. Jste optimisticky a pozitivně naladěni. Dokážete vidět ve všem příležitost. Spolu s velkorysostí vůči druhým lidem a tolerancí k jejich odlišnostem, vzniká příznivá konstelace pro úspěšná obchodní i právní jednání. Ve vztazích založených na moci a ovládání jste nuceni upřednostnit očekávání a požadavky společnosti nad svými zájmy. Nejste-li ochotni vyjít jim vstříc, stáváte se pátým kolem u vozu. Sebereflexe a pohled do nitra vám dá mnoho odpovědí na vaše otázky.

RYBY

V oblasti zdraví či každodenních povinností hledáte to, co je třeba změnit, aby byl váš život kvalitnější. Je vhodný čas na očistu těla a duše. Máte chuť projít procesem poznávání sebe sama. Pátráte po motivech svých činů, odkrýváte potlačené touhy. Děláte potřebné kroky k nápravě. Jste vnímaví vůči vnějšímu prostředí. Hranice mezi vámi a vnějším světem jsou slabé, proto snadno podlehnete cizí vůli. Ztráta vedení vede ke zmatkům. Chaos je klíčovým prvkem změny. Nejprve je třeba narušit staré struktury, uvolnit místo, aby mohlo vzniknout něco nového. Pokud jste si dosud někoho idealizovali a slepě jej následovali, může dojít k prozření a následné změně směru.