Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 12. 7. 2021 do 18. 7. 2021

BERAN

Chuť bavit se a bezstarostně se oddávat svým zálibám je začátkem týdne narušována náhlými změnami a událostmi, které si vyžadují vaši pozornost. Pocit, že jsou vám kladeny klacky pod nohy, ve vás vyvolává frustraci a touhu jít hlavou proti zdi. Podřídíte-li se spolupráci, vše se zklidní. Není vhodný čas upřednostňovat osobní zájmy nad požadavky celku. O víkendu dejte pozor na přehánění jakéhokoliv druhu; při jídle, na nákupech i v riskantních podnicích. Nepřidržíte-li se pravidel a neodhadnete-li dobře, na co máte, čekají vás nepříjemné důsledky. Koncem týdne budete zpytovat své svědomí a počítat šrámy.

BÝK

Pracovní povinnosti vás strhávají na svou stranu, na úkor vašich dětí, milostných vztahů či koníčků. Nedosahujete-li takových výsledků, které jste si sami předsevzali, nebo se nedostaví očekávaná chvála, cítíte se nedostateční a fádní. Došlo-li k ochlazení vztahů, nedělejte unáhlené závěry, a podívejte se, proč se cítíte nedocenění. V polovině týdne to jako mávnutím kouzelného proutku přejde. Přepínání sil a snaha věci hrnout vpřed vlastní vůlí, vede k selhání metod a prostředků, které k tomu využíváte. Ve chvílích, kdy vám chybí nástroje k nápravě, jste nuceni věci odevzdat. Všimněte si, že mnoho záležitostí se tím vyřeší samo. Je vhodný čas přehodnotit a změnit určité aspekty života, aby se stal jednodušším.

BLÍŽENCI

Vaše mysl přichází s pozitivním pohledem na současnost i budoucnost. Díky nadhledu jste schopni dobře plánovat. Jste otevřeni spolupráci a kvůli toleranci k odlišnostem jde o vhodný čas pro obchodní jednání a řešení právních záležitostí. Ovládají-li vás touhy těla, pak se od poloviny týdne náruživě ponoříte do užívání si života. Nemáte-li smysl pro správnou míru, pak vás čekají překvapení v podobě nepříjemných důsledků za přehnaný risk a přehánění jakéhokoliv druhu. Ve vztazích máte tendenci žít v iluzi a očekávat více, než vám náleží. Pozorujte, čím sytíte nedostatek naplnění a pocitu lásky. Dobrým jídlem, pitím, pobytem ve společnosti, krátkodobými, ale intenzivními vztahy či nutností vrhat se do dobrodružných aktivit. 

RAK

Myšlenkami se vracíte do minulosti. Jste nuceni se s tím vypořádat. Zabýváte se rodinou a jejími problémy. Dokážete vše vidět v širších souvislostech a držíte si optimistický přístup. Je čas promluvit si s rodiči, nebo vyjádřit své nejhlubší pocity. Vaše soucitné vnímání vás vede k pomáhání bez nutnosti vyzdvihovat své vlastní potřeby a bolístky. Toužíte-li řídit svůj život a životy blízkých, pak se cítíte jako bezmocné stéblo trávy ve větru událostí. Tam, kde vnímáte největší tlaky a kde se nejvíce snažíte držet vše v zajetých kolejích, tam je oblast, která vyžaduje nejradikálnější změny. Otevřete se tvořivým silám, jejichž úkolem je pročištění.

LEV

Začátkem týdne vás nečekané události a požadavky na váš čas odvádějí od toho, co byste dělali rádi. Převáží-li pocit nesvobody a nuda z každodenní rutiny, budete reagovat neadekvátně situaci. Svým ukvapeným jednáním si přivodíte leda tak nepříjemnosti, neshody či dokonce úraz. V polovině týdne se uvolní tlaky, které vás svazovaly, a vy se vrhnete do uspokojování svých tužeb, ať jsou jakékoliv. Víkendové aktivity už budou ve jménu zábavy a vychutnávání si života. Mějte na paměti, že neochota omezit se vyzkouší vaši zralost. Kdo nezná své meze, bude přehánět. Touha mít vše hned vede k přepracování či k vyčerpání sil a dalších zdrojů. Pocit nadřazenosti a vaše přesvědčení, že se vám nemůže nic stát, vás dovede k limitujícím zkušenostem.

PANNA

Jste tam, kde je vás potřeba. Neřešíte své osobní zájmy a prospíváte svým dílem celku. Váš idealismus je zkoušen ze schopnosti přijmout přítomnost jako dokonalou. Nedokážete-li to, pak se stavíte kriticky k nedostatkům a sami se cítíte méněcenní, když nedosáhnete měřítek, které jste si nastavili. Zkuste vyjít z toho, co existuje, neplakat nad rozlitým mlékem, ale díky citlivosti pro detail zaměřit svou pozornost na nápravu jednotlivostí, s nimiž je možné hnout. Vaše jasná a bystrá mysl je schopna pojmout širší obrázek a zahrnout do něj společné hodnoty a potřeby. Díky tomu budou plány nápravy efektivnější, než kdybyste se plně ponořili do detailů a bazírovali na nich, nebo se vozili na cizí neschopnosti. 

VÁHY

V práci či doma jste nuceni čelit tlakům. Reagujete buď zvýšenou aktivitou ve snaze naplnit svá či cizí očekávání, nebo propadáte bezmoci, když se to ukáže být nad vaše síly. Možná vás zradí auto, nebo vám jiné aspekty života, které nemáte pod kontrolou, ukážou, kdo je tady pánem. Otevírá se prostor pro tvořivé změny. Na místě nefunkčních struktur, v nichž jste dosud hledali pocit jistoty a bezpečí nebo v nich nacházeli berličky k získání uznání a pocitů vlastní důležitosti, je třeba vytvořit čistý prostor pro novou tvorbu. Jste-li ušetřeni povinností, pak se vezete na vlně milostných tužeb a radosti z materiálních výdobytků, které vám slouží k užívání si života. Chcete se líbit a přitahuje vás společnost a zábavné aktivity. Koncem týdne budete zkoušeni ve schopnosti říct v pravou chvíli dost.

ŠTÍR

Středem vaší pozornosti je rodina, domov, nebo vaše minulost. Jste nuceni se vypořádat s jejich vlivy, jinak se nepohnete vpřed. Hledejte spojení mezi tím, co se vám děje nyní, a tím, co jste zažili v minulosti a co jste velmi pravděpodobně v sobě nepřijali. Je výborná doba na terapii, na vyjádření nejhlubších pocitů a myšlenek a na změnu naučených vzorců chování. Můžete k tomu dospět skrze prožitek bezmoci, nebo prostřednictvím určité zkušenosti či mystického zážitku, díky němuž pocítíte propojení s celkem. Opřít se nyní můžete o optimistickou mysl, která má tendenci malovat pozitivní scénáře a výhledy do budoucna. Zároveň vám pomůže otevřenost vůči vnějšímu světu, který je zdrojem pomoci a efektivní spolupráce.

STŘELEC

Cítíte se přitažliví. Toužíte po náklonnosti a jste pro to ochotni ustoupit ze svých zásad a vyhovět potřebám partnera. Necháte se snadno přimět k poživačnosti a povrchním radovánkám a najdete v nich zalíbení. Váš růst přichází skrze studium filozofie nebo prostřednictvím poznávání cizích krajin a kultur. Máte-li vysoká očekávání na partnera či na jiné hodnoty, které jsou pro vás důležité, pocítíte frustraci z jejich nenaplnění. Ve snaze dosytit prázdnotu se vrhnete na nákupy či přejídání. Je pro vás důležité nasměrovat svou energii smysluplným směrem. Není-li tomu tak, pak ji snadno vyplácáte na mnoho podružností a ve skutečnosti z toho nic zajímavého nevzejde.

KOZOROH

Velmi intenzivní setkání s lidmi a okolnostmi odhalí určité aspekty vašeho života, které jste dosud neznali. Vlivem vnějších událostí či osob budete nuceni postavit se sami za sebe, nebo kompletně přeskládat způsob života, který jste dosud žili. Nesložíte-li bezmocně ruce do klína při prvním neúspěchu či náznaku protivenství, získáte neuvěřitelnou sílu, která vám pomůže vše zvládnout. Jen se ujistěte, že to, co chcete tvořit, bude sloužit k dobru, a to nejen vašemu. Stejně tak není čas dělat všechno sami. Požádáte-li o pomoc, zažijete silný pocit vzájemné sounáležitosti. Na všem, co se děje, si hledejte to dobré. Tento přístup je příslibem růstu a vnitřního zrání.

VODNÁŘ

Na začátku týdne se potýkáte s komplikacemi ve spojení se zodpovědností, prací či s nutností dodržovat určitá pravidla a nařízení. Vaše povinnosti vám nedovolí věnovat se koníčkům či jiným příjemným činnostem. To ve vás vyvolává neklid a touhu po svobodě, která vede k neuváženým činům a přehnanému risku. Probouzí se ve vás rebel. Pozorujte, jakým způsobem se snažíte vyhnout tlaku, osvobodit se nebo dosáhnout svého. Vaše snahy probouzí v lidech pocit ohrožení a vy budete čelit negativním reakcím a snaze zastavit vás. Pohyb a kolektivní činnost probouzí léčivou sílu, která vás zpřítomní a naplní pocitem vnitřní svobody.

RYBY

Vaše plány vám vycházejí. Růst přichází skrze studium, které přispívá k pochopení hlubšího smyslu života a k uzření širších souvislostí. Možný je růst prostřednictvím cest do dalekých zemí a aktivit zaměřených na péči o duši. Otevíráte se spolupráci a vnímáte větší šíři uskupení, jehož se cítíte součástí. Vaše ego je natolik malé, že mizí hranice mezi vámi a světem. To vede k větší citlivosti a vnímavosti a k ochotě udělat něco pro lidi kolem sebe, aniž z toho sami něco máte. Je-li vaše citlivost příliš veliká, můžete se naopak uzavírat do samoty, upínat se k přírodě a jiným harmonickým aspektům, které vám dovolí uvolnit se a nebýt pod tlakem „nepřátelského“ světa. Využijete tuto dobu k práci v pozadí či se svým nitrem.