Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 12. 4. 2021 do 18. 4. 2021

BERAN

Jste-li zavřeni doma, pociťujete nervozitu a silný tlak. Potřebujete vstřebávat nové informace, a tak nemůžete-li se rozlétnout, využijte čas k zamyšlení se nad sebou a nad svými záměry. Otevřete-li se zpětné vazbě z okolí, aniž si to budete brát osobně, velmi vás to obohatí. Jdete-li si svou cestou a nepotřebujete k ní podporu druhých, uplatňujete svůj elán a samostatně pracujete na aktivitách určených ve váš prospěch. Buďte si stále vědomi svých práv a potřeb a nesnažte se ovládat prostor, který náleží druhým. Pociťujete-li ve svých činnostech závislost na struktuře, řádu či na tom, kdo určuje směr, a necháte se strhnout k boji, pak se budete cítit jako voják v předem prohrané bitvě, která ve skutečnosti není vaše.

BÝK

Jste přitahováni k finančním záležitostem a tématům spojeným s hodnotami, které jsou pro vás důležité. Odoláváte závisti, žárlivosti nebo manipulacím, které ve vás mají vyvolat pocit viny či zodpovědnosti. Čas přeje investicím hlavně do umění a do záležitostí spojených s estetikou. Máte tendenci utrácet hlavně za požitky a předměty, jimiž si zpříjemňujete život. Zde dejte pozor na rozmařilost a nezapomeňte nechat si rezervu na neočekávané výdaje a náhlé události, které se mohou objevit koncem týdne. Chcete experimentovat a bavit se. Nuda a stereotyp vám přijdou nezajímavé. Můžete se proto odklonit od takových vztahů a aktivit, protože vás nyní přestanou uspokojovat. Jde však o krátkodobý rozmar, stejně jako nyní vzniklý vztah vás obohatí, ale nebude mít dlouhého trvání.

BLÍŽENCI

Vaše vůle a touha po poznání vás podněcuje k činnosti. Pouštíte se do projektů a aktivit slibujících dobrodružství. Přitahuje vás sport a chcete vyhrávat. Máte odvahu projevovat se přirozeně. Pociťujete optimismus, lehkost a společenská setkání jsou pro vás přínosná. Nejsou-li pro vás důležité pohnutky ega, pak zažíváte příjemné plynutí, i když zrovna nic viditelně neděláte. V druhé polovině týdne vás mohou pronásledovat nutkavé myšlenky, které vám nedají spát. Nebo se setkáte se slovní manipulací a vnucováním názorů. Zaměříte-li svou mysl do nitra, nebo ji zaměstnáte metodami vhodnými k hledáním toho, co je pod povrchem, objevíte informace, které povedou k cenným změnám ve vašem životě.

RAK

Vaše potřeba jistoty a bezpečí je narušována touhou, aby bylo po vašem, nebo aktivitami, které vnímáte jako příliš odvážné. Můžete řešit problém s otcem nebo s muži. Ve vztahu k moci nebo k autoritám a řádu se cítíte ovládáni, manipulováni nebo alespoň bez opory. Učíte se ujasnit si svá práva a potřeby, která začínají tam, kde končí hranice práv druhého člověka. Případně si máte uvědomit, že potlačujete-li negativní stránky sebe sama, přicházejí k vám tyto zkušenosti zvenčí a vlivem jejich odmítnutí se vůči nim cítíte bezmocní. Možná stačí uvidět, že každý potenciál, který v sobě máte, není špatný ani dobrý, dokud se nerozhodnete, jak jej použijete.

LEV

Hýříte tvůrčí energií. Vydáváte ji na sport, na zahájení nových činností, na obchodní aktivity, nebo se vrháte do poznávání různých aspektů sebe sama. Máte sklon k sebestřednosti. Přemýšlíte o sobě a o svých aktivitách. Hledáte cesty, jak věci posunout a zlepšit. Vaše ambiciózní část vás nutí jít přes překážky. Nechuť prohrát vás může navést až k manipulacím a konání za oponou, abyste dosáhli svého. Nesedejte v negativních emocích za volant, ani se nepouštějte do něčeho, co vyžaduje klid a koncentraci, dokud nenabudete zpět vnitřní rovnováhu. Mohlo by dojít k úrazu, nebo by si to jinak vyžádalo svou daň na vašem zdraví.

PANNA

Začátek týdne je plný nervozity a podrážděnosti. Máte potřebu vysvětlovat své postoje, obhajovat své názory a ukazovat druhým, kde jsou jejich meze. O co více jste ztotožněni se svou pravdou, o to intenzivněji vás dráždí odlišné názory a nutí vás to přesvědčovat druhé lidi o své pravdě. Nejste-li konfliktní typ, raději uhnete a lehce si přiohnete pravdu, jen aby byl klid. Ve druhé polovině týdne vznikne prostor pro tvořivé změny a originální nápady, které snadno svými přesvědčovacími schopnostmi prosadíte. Vaše slova mocně zapůsobí. Proto si dejte pozor na všechny úmysly. Snaha manipulovat a spekulovat probudí nepřátelství a boj. Případně se sami můžete cítit zastrašeni či zrazeni. Nutkavé a podezíravé myšlenky zhatí váš klidný spánek. Zkuste je nebrat vážně.

VÁHY

Chcete se líbit. Baví vás aktivity spojené s krásou, módou a vylepšováním vzhledu. Do středy ještě dejte pozor na touhu utrácet za zbytečnosti. Vaše společenskost a chuť se dobře bavit vám nedá možnost sedět doma. Ve vztazích můžete prožívat silné emoce jako žárlivost, závist a strach ze ztráty. Vaše hodnoty, kterých si ceníte, mohou být v ohrožení. Otec nebo muži jsou příčinou konfliktu s mocí. Buďte si vědomi svých práv a nenechte se zatlačit do kouta. Stejně tak respektujte hranice druhých lidí a jejich svobodnou vůli. Každý má právo říct, co si přeje, i vy. Vaším úkolem není to druhým splnit, stejně jako vy nemáte právo vyžadovat naplnění své vůle. Proto cizí vůle není vaším nepřítelem, tím je strach z ní.

ŠTÍR

Motorem vašich činů je touha, nebo strach ze ztráty. Setkáváte se s tematikou moci, bezmoci, nebo řešíte sexualitu. Ve druhé polovině týdne se projeví vaše touhy ve spojení s majetkem a vlastněním. Strach ze ztráty vás může vést k činům, které by se mohly posuzovat jako manipulace, ovlivňování či zastrašování. Hlídejte si motivy svých činů. Nesnažte se vyvolat v druhých lidech pocit viny. Vše, co nyní získáte na úkor druhých, se stane předmětem boje či negativních emocí, jimž budete následně čelit. Dokážete-li přijmout ony následky a poučit se, získáte maximum pro svůj růst a vývoj. Budete-li hledat viníka ve vnějším světě, posilujete v sobě pocit oběti a zkušenosti se budou muset opakovat.

STŘELEC

Pociťujete harmonii a spokojenost. Optimistické naladění vám pomáhá s lehkostí projít i náročnějšími situacemi. Lidé kolem vás vám jdou na ruku. Jsou s vámi rádi. Je přáno i vašim financím a investičním záměrům. Jen se nepouštějte do ničeho, co si vyžaduje tvrdou práci a vysoké nasazení. Nebrali byste to natolik vážně, abyste byli ochotni tomu obětovat dostatek pozornosti a sil. Konec týdne zasvěťte plánům do budoucna. Využijte aktuální schopnost nadhledu a vnímání širších souvislostí. Případně se vrhněte do studia filozofie či jiných oborů, které posunou vaše vnímání za obzor poznatelného.

KOZOROH

Tak, jak se postupně proměňuje řád a struktura, o kterou se opíráte, dochází k odpadávání starých aktivit, hodnot či vazeb, které nejsou pro váš další vývoj vhodné. Lpění na nich ve vás vyvolává pocit ohrožení a strach ze ztráty. Můžete zesilovat kontrolu a tlačit příliš. To povede ke konfliktům s těmi, kteří se nechtějí nechat svázat, nebo mají nad vámi moc. Ve druhé polovině týdne vás mohou pohltit nutkavé myšlenky či badatelské sklony. S tím se pojí větší podezíravost a tendence vidět za vším konspiraci a ohrožující vlivy. Sami dejte pozor na to, jak užíváte svá slova a co druhým lidem kážete. Vaše síla slova a přesvědčovací schopnosti mohou vyústit ve slovní bitku s opozicí.

VODNÁŘ

Vyhýbáte se rutině a obyčejným a nudným aspektům života. Jste pozitivní a společenští s chutí bavit se. Všude, kam vstoupíte, se vám otevírají dveře. Možná ani nebudete vědět, co dělat dříve. Necháte-li se strhnout touhou po dobrodružství a budete se snažit stihnout všechno naráz, velmi pravděpodobně z toho nic mít nebudete. Cítíte-li se omezováni nebo se sami omezujete s ohledem na kolektivní zodpovědnost, vypusťte svou nahromaděnou energii při sportu, dejte si do těla na pořádném výletě nebo se s vervou pusťte do dobrodružné četby. Koncem týdne vám půjde k duhu rozšiřování obzorů cestováním, studiem filozofie nebo jiných směrů vedoucích k hlubšímu pochopení života.

RYBY

Cítíte se ztraceně a nejistě. Máte dojem, že je kolem vás chaos nebo prázdnota. Ideály, v něž věříte, vám přinášejí negativní pachuť prohry, kdykoliv nejsou naplněny. Vaše touha po dokonalosti se může projevit zklamáním, hlavně ve spojení s mužským pokolením, nebo kvůli vaší neschopnosti dosáhnout svých cílů. Vnímáte únavu, ale odpočinek vám nepřináší úlevu, ale výčitky. Nejlépe uděláte, budete-li přehodnocovat svůj přístup, své ideály nebo cíle. Ve druhé polovině týdne se nechte hýčkat a rozmazlovat příjemnými aspekty života. Vaše umělecké a finanční aktivity ponesou ovoce. Pro prožitek lehkosti a harmonie zkuste nic neočekávat, jen pozorujte, co k vám přichází.