Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 11. 7. 2022 do 17. 7. 2022

BERAN

Začátkem týdne intenzivně přesvědčujete lidi kolem vás o tom, čemu věříte. Obhajujete vlastní postoje. Pozor na dogmatismus. Možná slibujete více, než jste schopni či ochotni splnit.  Od úterý se setkáváte s tématem moci a bezmoci ve spojení s domovem, se strachem spojeným se ztrátou bezpečných jistot či určitého postavení, které jste si vybudovali. Čelíte silným tlakům jak zevnitř, tak zvenčí. To, nač se spoléháte, nemusí fungovat. Pozorujte, zda se zapojujete do řešení problému, nebo to v pocitu oběti rychle vzdáte. 

BÝK

Prosazujete se skrze to, co vlastníte. Všimněte si, jak vaše finanční postavení ovlivňuje váš pocit vlastní ceny. V první polovině týdne vás přitahuje učení se tomu, co vnímáte jako vzrušující. Ať jde o alternativní přístupy, studium vědy či astrologii. Od úterý pocítíte napětí tam, kde ve vašem životě vládne strnulost. Mohou vás dusit povinnosti a zodpovědnost za určitý celek, které jste si na sebe naložili. Případně vás nové události konfrontují se strachem ze změn a nejistoty. Je čas zrevidovat svůj život a odstranit to, co nefunguje.  

BLÍŽENCI

Propojujete tvůrčí aktivitu s praktickým přístupem k životu. Baví vás nová setkání, jednání a výlety přinášející zajímavé informace. Přitahuje vás vše krásné a harmonické. Ve vztazích se pohybujete mezi romantikou, iluzemi a pragmatismem. Necháte-li se unést city a pocity, následně si vše spočítáte a postavíte se nohama na zem. Doma, ve vztahu k rodičům či dětem jste vtahováni do manipulací, netolerance či nereálných představ. Pocity neodráží realitu, nenechte se jimi zmást.

RAK

Soustředíte se na rodinné záležitosti, na vaše rodiče či nevyřešenou minulost. Jste vedeni do nitra, kde se zamýšlíte nad sebou a nad svými záměry. Pociťujete větší potřebu samoty, stahujete se do ústraní, případně zesílí zájem o duchovní prožitky. Vůči autoritám a těm, kteří uplatňují svou moc, cítíte bezmoc. Stojíte před rozhodnutím, zda se postarat o své bezpečí, či dostát tomu, co se od vás očekává. Soucit či lítost vás vedou k podání pomocné ruky těm, kteří to potřebují.

LEV

Od úterý se touha po změně střetává se strachem z nejistoty. Zesílí vzpurný protest vůči omezením jakéhokoliv druhu. Tendence přebírat zodpovědnost za druhé může mít za následek náhlé ztráty ve hmotné a finanční oblasti. Oháníte-li se tím, co máte, ztráty ve vás vyvolají pocit méněcennosti. Pocit moci střídá prožitek bezmoci. Nepotřebujete-li za každou cenu mít navrch, dokážete lépe určit, kam nasměrovat svou snahu či kdy je lepší to, co nemáte ve své moci, nechat plynout svým tempem.

PANNA

Začátek týdne je poznamenán extrémy v komunikaci. Na povrch vyplouvají úplatkářské aféry, paranoia či snaha o realizaci nereálných představ a fixních idejí. Případně vládnete bystrostí, důvtipem a intuicí, které vám pomáhají při jednáních a obchodních aktivitách. Využíváte moc, kterou máte k prosazení určitých pravidel ať v domácím prostředí, či v pracovní oblasti. Od čtvrtka vás snadno ovládnou pocity, či zasněnost. Ve snaze prosadit své zájmy můžete sklouzávat k manipulaci s informacemi.

VÁHY

Pracovní vztahy jen kvetou. Sebeovládání a praktický přístup vám dává možnost dát do pořádku vše, za co se cítíte zodpovědní. Snadno se vyrovnáváte se situacemi, kterým musíte čelit. Do rozporu se dostává naplňování vašich potřeb oproti tomu, co se od vás očekává. Nemáte-li pevné hranice, pak jsou narušovány těmi, které vnímáte jako mocné. Můžete se cítit zahnaní do kouta. V nejméně vhodnou chvíli vypoví službu auto či to, nač se spoléháte. Od pátku čekejte frustraci kvůli nemožnosti prosadit si svou.  

ŠTÍR

Vnímavost vůči potřebám lidí kolem vás vede k upozadění osobních zájmů ve prospěch potřebných.  Vaše mysl je zamlžována iluzemi a nadpozemskými ideály, kvůli nimž nehodnotíte objektivně. Vidíte druhé jako oběti případně se pro někoho obětujete. V konečném důsledku se cítíte zneužiti či obelháni. Od úterý máte navrch nad těmi, kteří vložili svou moc do vašich rukou. Můžete měnit pravidla a nefunkční způsoby chování, které vás uvrhly do krize. Od pátku využijte slova k prosazení si svého. Pozor na manipulaci.

STŘELEC

Rozčarování či zklamání je zapříčiněno idealizací a nerealistickým vnímáním dané osoby či situace. Máte tendenci vidět v druhých to, co vidět chcete. V konečném důsledku se ukáže pravda a na vás je, abyste ji dokázali ustát. Nelíbí-li se vám to, co jste nuceni prožívat, máte chuť utéct tam, kde se cítíte volně a bezpečně, ať je to příroda, meditace, samota či třeba alkoholové opojení. Praktický a realistický přístup vám přinese vyrovnanost a duševní stabilitu. Skrze vztahy se učíte něco o sobě. Uchopte to konstruktivně.

KOZOROH

Začátkem týdne vás rozhodí nepříjemné zprávy, či nenaplněné sliby. Touha po jistotách a bezpečí se bije s potřebou neprohrát boj, který vás ohrožuje. Tlak, který nyní cítíte, odráží tento rozpor. Ten se může projevit krizí na tělesné úrovni. Jsou-li vaše ambice přehnané, máte tendenci jít za svým bez ohledu na své tělo či např. na potřeby rodiny. Čekejte důsledky. Od pátku zesílí tendence k manipulacím, zastrašování a vnucování cizích názorů. Buďte prozíraví, obraťte pozornost do nitra a odkrývejte motivy svých pohnutek. Strach nebývá nejlepší rádce.   

VODNÁŘ

Vaše vztahy jsou propojené s prací či s pocitem zodpovědnosti. Jste ochotni přizpůsobit své osobní preference požadavkům světa kolem vás. Od úterý se začne vyostřovat konflikt mezi tradičním přístupem a svobodným vývojem vpřed. Nelze dosáhnout jednoho bez druhého. Dokud nepřijmete důležitost hodnot spojených s tradicí, budete jen prohlubovat propast mezi vámi a tím, co vnímáte jako brzdu. Rebelské postoje posílí materiální nejistotu a vnesou rozkol do hodnot, které zastáváte. 

RYBY

Jste vedeni k řešení témat, které vám poskytují pocit domova, jistoty a bezpečí. Začátkem týdne jste přitahování k novým myšlenkám a objevům. Jste vnímaví vůči lidem kolem vás. Cítíte se součástí společenství a jste ochotni se pro něj i obětovat. Osobní zájmy ustupují do pozadí. Citlivost až přecitlivělost na nedokonalosti světa vás nutí před ním utíkat, nebo se cítit jako oběť. Lidé mohou zneužívat vaši dobrotu. Od čtvrtka zesílí vliv pocitů, to vede ke snění, romantismu a nepraktickému postoji. Zaměřte se na uměleckou tvorbu, pobyt v přírodě, nebo mrkněte na romantický film.