Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 10. 5. 2021 do 16. 5. 2021

BERAN

Můžete mít pocit, že lidé z vaší blízkosti stojí proti vám. Ve snaze prosadit své představy o fungování domácnosti či systému, který vám poskytuje jistotu a bezpečí, čelíte jejich odporu. Vaše jednání je silně ovlivňováno podvědomím. Zkuste nejprve vychladnout a uvědomit si, o co vám jde ve skutečnosti. Možná bojujete o něco, co již pozbylo významu a vy to požadujete jen proto, že jste na to takto byli zvyklí. Opakování stejné minulosti dává pocit jistoty a bezpečí. A tak lidé opakují např. stejné rodinné vzorce, aniž si uvědomí, že to pro ně, či pro jejich rodinu, není vhodné. Velmi léčivě zapůsobí, promluvíte-li si o svých potřebách či nejistotách s někým, kdo má nadhled.

BÝK

Postupně pocítíte příliv energie. Záleží na vašem nastavení, kam ji nasměrujete. Je-li vaše podvědomí silné, pak se budete bouřit proti stávajícím pořádkům a v touze po nezávislosti půjdete jako buldozer vpřed za naplněním svých osobních tužeb, přání a cílů. Převáží-li duchovní rozměr vašeho života, zvítězí idealismus a vaše rostoucí energie se projeví neutuchající potřebou pátrat po hlubším smyslu života, po tom, co vás žene kupředu. Případně se vrhnete na studium a výzkum, které povedou k vylepšením ve vašem osobním životě, nebo v životě komunity kolem vás. Koncem týdne zesílí optimismus a sebedůvěra, což vám pomůže aplikovat potřebné změny. Jen si dejte pozor, ať toho nerozjedete příliš mnoho najednou.

BLÍŽENCI

Vztahy vám ukazují příjemnou stránku života. Rozbíhá se váš společenský život a vaše nutkání k setkávání vám poskytuje důležité zážitky. Může jít o nový vztah založený na vášni, nezřízené požitkářství či o setkání s láskou k moci. Každopádně se o sobě něco důležitého dozvíte. Oceňujete krásu všude okolo sebe. Můžete zkrášlit a vybavit uměleckým dílem místo, kde bydlíte. Dovolíte-li si vyjádřit, co k druhému člověku cítíte, bude to mít léčivé účinky pro vás i pro lidi kolem vás. V druhé polovině týdne budete vtaženi do řešení praktických záležitostí. Zaměření se na detaily, kritický pohled, schopnost soustředění a výborná logika vám pomáhá nejen odhalit nedostatky v pracovních záležitostech, ale i naplánovat opravné kroky. Působíte v oblasti, které rozumíte, jako autorita a lidé se k vám obracejí o radu.

RAK

Touha po nových zážitcích vás nenechá v klidu. Když už něco děláte v domácnosti nebo kolem domu, vede vás to k využití nových technik a moderních technologií. Případně máte chuť celý proces modernizovat a podívat se na něj novýma očima. Hlavně žádná rutina. Nechcete se nechat omezovat, ceníte si více svobody než kázně a pořádku. Můžete se cítit zraňováni aktivitami či způsobem sebeprosazení lidí kolem sebe. Pozorujte, co vás na tom zlobí. Cítíte-li vztek na sebe či na druhé lidi, uvědomte si, že v současné chvíli vnímáte bezmoc, nebo jste vystrašení. A právě strach a pocit, že nemohu nic dělat, blokuje možnost cítit se chráněn a starat se o své zájmy.

LEV

Otevírá se prostor pro setkávání s lidmi, které máte rádi. Nechcete sedět doma, potřebujete se podělit o svůj pohled na život a představit druhým to, kdo jste. Jste společenští a chcete si užívat příjemných stránek života. Čas věnujete sportu a cestování. Řešíte-li své výdělky a majetkové záležitosti, smýká s vámi nevole a touha odstranit všechna omezení, která vám otravují život. Jste-li spíš laskaví než bojovní lvi, otevírá se možnost pro uměleckou stránku života. Vaše tvůrčí aktivity udělají dojem na druhé lidi. Využijte své vůdčí schopnosti k pozitivním změnám ve svém okolí. Pokud se před vámi objeví překážka, nebo se cítíte bez energie, slouží to k tomu, abyste si ujasnili, zda směr, kterým se ubíráte, vám stojí za to.  

PANNA

Jste přitahování ke studiu a výzkumu, který vám dává možnost porozumět fungování světa i svého života. Vidíte, co je třeba změnit, aby spěl život k lepšímu. Cítíte sílu a schopnost posouvat věci vpřed. Jste vnímáni jako autorita, svým vystupováním děláte na druhé lidi dojem. Vaše touha po dokonalosti a tendence vidět spíš nedostatky než kvalitu vás vede k pomoci druhým, k napravování křivd a vylepšování stavu věcí, tělem počínaje, technickými výdobytky a životním prostředím konče. Dejte si pozor na sebeobětování. To se projeví tím, že když se vám nedostane za svou angažovanost pozornost v podobě pochvaly, vděku či vás nedosytí pocit užitečnosti, cítíte se zneužiti a obelháni. Dejte si pozor na kritizování těch, kteří nedodržují principy, pravidla a závazky, jenž jsou pro vás svaté. Kazí vám to radost ze vztahů. 

VÁHY

Jste nastaveni na intelektuální činnost a výměnu informací. Milujete setkání s lidmi, dobrou zábavu. Máte chuť bavit se a užívat si příjemných stránek života. Vyrážíte za sportem či na výlety. Nemáte problém hovořit o tom, co k lidem cítíte, což podporuje vřelou atmosféru a léčí vztahy. Naplňujete své okolí krásou, nebo žasnete nad krásami okolí. Děláte to, co máte rádi. V první polovině týdne vám chybí sebekázeň, a tak můžete snadno překročit hranice při nákupech či labužnictví a podlehnout nezřízenému požitkářství. Ve vztazích vás čekají silné prožitky, které mohou odkrýt negativní aspekty vás samých. Proces léčení přichází s jejich přijetím. Teprve to, čeho jste si vědomi, se můžete učit ovládat, do té doby to ovládá vás.

ŠTÍR

Směřujete svou pozornost na to, co činí váš život bohatým. Je to majetek, touhy či hluboké prožitky? Prostřednictvím hodnot, vztahů a silných zážitků poznáváte sebe. Svět kolem vidíte v jiném světle. Prospívá vám snaha přijít věcem na kloub, zkoumat a pátrat po motivech, které vás řídí. Jste uprostřed procesu proměny. Dovolíte-li si provádět změny, díky energii, kterou disponujete, to pro vás bude hračka. Váš novátorský duch může v práci narazit na překážky, pokud ony změny, které chcete uskutečnit, ovlivní nejen vás, ale i ty, kteří jsou s vámi v týmu. Neladí-li vaše potřeby s potřebami celku, pak zvažte, zda není čas poohlédnout se jinde. Ale před podnikáním typu multilevel marketing se mějte na pozoru.

STŘELEC

Mysl vám běhá od tématu k tématu. Jste otevřeni komunikaci, sdílení, nebo se intenzivně učíte a poznáváte nové obzory. Zkuste upozadit svou potřebu mít na všechno svůj názor a ten obhajovat. Vaše vnímání se tím zužuje a přicházíte o cenné poznatky a informace. Nejvíce se naučíte, když budete pozorovat a naslouchat. Vládcem Střelce je Jupiter, planeta expanze. Vaše sebekázeň má nyní trhliny. Chcete dělat to, co vás baví a čeho si ceníte. Pokud budete chtít lenošit, nic si nevyčítejte, vezměte si pár dní volna a vyrazte na dovolenou. Dejte pozor na přehánění při nákupech, zábavě či při jídle. Výsledkem bude buď nacpaný šatník na úkor prázdné peněženky, zažívací problémy či pár kilo navíc. Koncem týdne buďte ve střehu, ať nepodlehnete iluzím, které vám následně přivodí ztrátu či pocit selhání.

KOZOROH

V práci či na úrovni struktur, pravidel a řádu, jimž podléháte, dochází ke změnám, které vás nenechají chladnými. Vnímáte to buď jako nutnost, která posouvá vývoj kupředu na vyšší úroveň, nebo pociťujete strach a úzkost. Na domnělé nebezpečí reagujete obrannými mechanismy. Vaše činy ovládá podvědomí, proto v situacích vidíte něco jiného, než o co ve skutečnosti jde. Zkuste se zhluboka nadechnout a začněte si všímat toho, jaké nové možnosti vám v současné situaci vznikají, namísto abyste se zaměřovali na to, oč přicházíte. Cesta se otevírá přes moderní technologie a alternativní směry. Mějte oči otevřené a nechte věci plynout, tlakem nic nevyřešíte. Příležitosti přijdou náhle buď skrze vnější události, nebo prostřednictvím vnuknutí. Buďte obezřetní před organizacemi typu mafie.

VODNÁŘ

Jste pohrouženi do práce, nebo do svých myšlenek, které se zabývají praktickou stránkou života. Je-li váš pohled příliš kritický, pak vidíte jen samé nedostatky, z nichž vám může být ouvej. Využijte svůj detailní pohled a schopnost soustředit se na vychytání chyb ze systému a vrhněte se na jejich nápravu. Ve vztazích vaši chuť bavit se, pobývat ve společnosti a intenzivní touhu po požitcích vystřídá v druhé polovině týdne pragmatismus. Přitahovat vás budou vztahy, které jsou pro vás užitečné. Pracovní vazby naberou na důležitosti. Zesílí sebeovládání a duševní stabilita. Snadno zvládnete jakékoliv události, kterým budete nuceni čelit. Jste-li ochotni nést zodpovědnost za druhé, můžete si toho nyní nabrat příliš a trápit se nemožnosti zvrátit negativní běh věcí. V opačném extrému zahodíte jakoukoliv zodpovědnost ve snaze utéct před důsledky.

RYBY

Vaše vnímavost vůči druhým lidem vás zkouší z ochoty obětovat se. Vaše ideály podléhají výzvám a vy máte příležitost si ujasnit, zda jsou tou pravou cestou pro vás. Můžete být žádáni o pomoc, která vám nepřinese víc než slova díků. Přesto by vaše pomoc neměla vycházet z touhy být lepší než ti, kteří nepomáhají. To podporuje pýchu a nadřazenost zahalenou do hávu charitativnosti. Stejně tak snaha pomáhat „protože se to má“, která nevychází z vaší podstaty, vede k překračování hranic druhých lidí, k tzv. páchání dobra a často končí pocity oběti, nevděku a bezmoci. Hladina ega je nyní nízká, a tak nesnažíte-li se být lepší, než jste, můžete prožívat pocit propojení s existencí, láskou, soucitem a vděčností. Každý čin, vycházející z těchto stavů, je božský.