Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 1. 8. 2022 do 7. 8. 2022

BERAN

Sport, dobrodružství, osobní a tvůrčí aktivity vás naplňují radostí a posouvají hranice poznání. Sklízíte plody svých předchozích snah. Vede vás nadšení a optimismus. V druhé polovině týdne ve vás obavy o ztrátu toho, čeho si ceníte, vyvolají silné emoce. Cítíte se manipulováni a kontrolováni těmi, kteří lpí na svých jistotách. Pozorujte, na čem vy sami lpíte a co si myslíte, že by se stalo, kdybyste o to přišli. Strach má velké oči a to, čeho se obáváte, ve valné většině nenastane. Konce jsou začátkem něčeho nového.     

BÝK

Vaše aktivity se zaměřují na získání a udržení zdrojů, které potřebujete k životu, či na prosazení vlastní ceny. Dochází k náhlým změnám plánů, k neshodám či k pocitům omezení vyvolaným nepředvídatelnými překážkami. Může docházet k odcizení kvůli majetkovým záležitostem. Dobré jídlo, pití, péče o rodinu, zkrášlování prostoru domova a umělecká tvorba posílí váš klid. V druhé polovině týdne se dostanete do konfliktu s dětmi, případně se postaví proti sobě touha dělat to, co chcete a nutnost reagovat na aktuální situaci.  

BLÍŽENCI

Cesty za poznáním a čas strávený s dětmi či při tvůrčím procesu vám přinášejí uspokojení. Užíváte si přirozenost a spontaneitu. Může převážit lenost a nicnedělání. V oblasti přátelství a skupinové práce kriticky zvažujete spolupráci versus osobní zájmy. Máte tendenci spíš vidět problémy, než benefity. Přemýšlíte o tom, kam patříte, kde je vaše místo. Od pátku se zviditelní výsledky vaší práce. Podle nich snadno posoudíte, zda směr, kterým jdete, má smysl. Možné překážky na cestě poslouží k ujištění se o tom, zda vám to stojí za to. 

RAK

Pečujete o hodnoty, které vám dávají pocit jistoty. Užíváte si domácí pohodu. Využíváte moderní technické vymoženosti a náhlé nápady k vylepšením domácího prostředí, a k zajištění svého přístupu ke zdrojům. Setkáváte se s lidmi, kteří podporují netradiční přístup, hlásají svobodu a nezávislost. Případně se oddáváte dobrodružství, které slibuje vymanění se z rutiny. Od čtvrtka zesílí žárlivost a potřeba mít pod kontrolou předmět své závislosti. Opusťte lpění a hledejte nové cesty, jak naplnit své potřeby.

LEV

Jste jako na houpačce. Nadšení a odvahu podporovanou ambicemi střídá malomyslnost a pocit omezení, když vaše plány ztroskotají. Vaše zdroje a finanční situace podléhají nepředvídatelným vlivům. Kvůli nepozornosti či pocitu, že se vám nemůže nic stát, snadno přehlédnete nebezpečí. Pozor na zbrklost při manipulaci s ostrými předměty. Od pátku zesílí konflikty spojené s touhou udržet si postavení, které si myslíte, že vám náleží. Směřování své energie do tvůrčích aktivit a sportu, namísto do bojů, vám prospěje.

PANNA

Řešíte harmonii a rovnováhu v oblasti financí a zdrojů, které potřebujete pro svůj život. Chcete si užívat pohodlí, klidu a bezpečí. Od úterý se zaměřujete na odpočinek, či na činnost s užitkem pro druhé. Vede vás vnímavost vůči potřebám lidí kolem vás. V druhé polovině týdne se zabýváte plánováním a hledání praktických řešení zaměřených na zdokonalování, na zlepšení životosprávy, či na témata zdraví a hygieny. Ujasňujete si své záměry a cíle. Máte chuť měnit strukturu a řád věcí kolem vás. Životní změny, které děláte, podporují růst.

VÁHY

Dobrodružství posouvá vaše hranice poznání. Toužíte po vzrušení. V pondělí může být zpochybněna vaše sebehodnota, cítíte se zranění a reagujete neadekvátně. Od úterý si užíváte harmonické pocity a romantiku. V druhé polovině týdne ve vás strach ze ztráty cenných hodnot, či pocitu bezpečí probudí silné emoce. Ve snaze udržet si to, na čem lpíte, jste ochotni manipulovat či vyvolávat v druhých pocit viny či zodpovědnosti za vaše štěstí či neštěstí. Tvůrčí aktivita a práce pro tým přinese výsledky, i když bude třeba překonávat překážky a omezení.

ŠTÍR

Přílišné přemýšlení o problémech vás do pátku uvrhá do sklíčenosti a pesimismu. Řešíte překážky v komunikaci a na cestách, případně se zabýváte záležitostmi spojenými s otcem či jinou autoritou. To, co není funkční se nyní rozpadá. Máte pocit, že je toho na vás moc, obáváte se selhání. Případně poučujete či podezíráte druhé z neschopnosti situaci zvládnout. Od čtvrtka vás silné emoční prožitky vedou k hledání odpovědí na otázku, na čem lpíte a co je pro vás skutečně cenné. Pochopení svých motivů, na jejichž základě jednáte, je zdrojem velkého vnitřního růstu.  

STŘELEC

Jste otevřeni novým zkušenostem, posouváte hranice výpravami za poznáním či studiem. Daří se vám při sportu a samostatných aktivitách. Díky nadhledu nepřehlédnete příležitosti, které se jeví jako šťastné náhody.  Cítíte se přirozeně a nemáte problém projevit se takoví, jací jste. V práci a tam, kde přebíráte zodpovědnost, jsou vidět výsledky vaší dosavadní činnosti. Musíte je obhájit před těmi, kteří stojí proti vám. Víkend věnujete aktivitám spojeným s léčením a osobní tvořivostí.

KOZOROH

Kladete důraz na výdělečnou činnost, na užitečnost či na zabezpečení důležitých zdrojů. Využíváte k tomu moderní technologie či inovativní nápady. V domácím prostředí se věnujete vytváření harmonie, krásy a prostředí důvěry. Od čtvrtka vás silné emoce přinutí jednat pod vlivem obav ze ztráty toho, na čem vám záleží. Nenechte se ovládnout strachem či žárlivostí. Pocítíte chuť provádět změny k lepšímu. Bude-li vám svěřena větší moc, získejte spojence a využijte ji tvůrčím způsobem.    

VODNÁŘ

Jednáte pod vlivem zodpovědnosti za druhé, případně se bráníte omezením vyplývajícím z této zodpovědnosti. Finance, majetek, či vaše zdroje podléhají výkyvům vlivem nepředvídatelných událostí. To vzbuzuje pocit ohrožení a nutnost jednat, aniž vše pečlivě promyslíte. Jakákoliv aktivita, kterou ve snaze situaci zvrátit, projevíte, vyvolá v druhých potřebu zastavit vás. Dostáváte se do konfliktu s autoritou. Možná vás nedostatek energie či zdravotní problém vyřadí ze hry. Činnosti vyžadující samostatnost, či cesty za poznáním vám poskytnou uvolnění.

RYBY

Radujete se z požitků, které vám svět poskytuje. Dopřejete si masáž, pohyb v přírodě, dobré jídlo či klidný čas v rodinném kruhu. To, co vyděláte, utrácíte za vybavení domova, či za svou rodinu. Od úterý se vezete na vlně nicnedělání a romantiky. Případně vás vnímavost vůči potřebným vede k pomáhání. Upřednostňujete prospěch celku nad osobními zájmy. Zesílí nepraktičnost a zaměření se na duchovní tématiku. V druhé polovině týdne se setkáte s někým či s něčím, co silně ovlivní váš způsob prožívání života.