Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 1. 6. 2020 do 7. 6. 2020

BERAN

Jste-li ztotožněni se svou představou o sobě, jakékoliv narušení této představy ze strany druhých budete brát osobně. Všímejte si, jak zbrkle vyřčená slova snadno zraní, je-li člověk na kritiku náchylný jako vy nyní. Pomůže vám to v budoucnu, abyste raději volili jemnější formu popisu toho, co vám nevyhovuje, namísto osočování a navážení se do povahových vlastností druhého člověka. Dokážete-li se povznést nad osobní důležitost, užijete si příjemné chvíle s přáteli, při sportu, nebo jen tak brouzdáním v přírodě či poznáváním nových míst. Budete-li mít oči i uši otevřené, můžete objevit krásu a skutečnou hodnotu tam, kde byste ji nikdy předtím nečekali.

BÝK

Užijte si klidu a pohody, kterou vám nyní hvězdy servírují. Když se před vámi otevře prázdný prostor, je na vás, čím jej vyplníte. Zůstanete-li jen v rovině mysli, zavede vás do minulosti. Když už vás polapí vzpomínky, zkuste se zaměřit na to, co vám minulé prožitky daly, namísto aby vás přepadla lítost nad tím, o co jste byli připraveni. Od středy mohou přicházet náhlé vhledy, které vám pomohou lépe uvidět souvislosti a dojít pochopení. Rozhodnete-li se naplnit svůj prostor aktivitou, zkuste příliš neplánovat. Plyňte od jednoho kroku k druhému a nechte se inspirovat náhlými impulzy. Pozorujte, jaký obraz dne vzniká a jak vás ono plynutí, aniž mysl udává takt, naplňuje. Pokud se přece jen rozhodnete plánovat, buďte připraveni improvizovat, když se vše jakoby bez vašeho přičinění změní.

BLÍŽENCI

Dáváte-li přednost materiálním záležitostem a promýšlíte-li vše do nejmenšího detailu, přijde frustrace a pocit bezmoci, kdykoliv se plány začnou hatit. Jste dvojité znamení, a tak vedle racionálního Blížence je ve vás i ten, který důvěřuje vyššímu vedení. Nejste-li s ním ve spojení, máte pocit, že vám život hází klacky pod nohy. Pokud se s ním skamarádíte, uvidíte v tom, co se vám děje, hlubší smysl a přestanete bojovat s tím, co nelze vaší snahou změnit. V každé situaci hledejte to, co vám to přináší, k čemu je to dobré. Přijetí toho, co se děje, a smíření se s možnými důsledky, vám vrátí vnitřní klid. Nápady vzešlé z tohoto stavu budou mnohem více odrážet to, co je třeba udělat, než konání vyvolané odporem a nepřijetím situace, které čelíte.

RAK

Všímejte si, jak mysl ovládá váš emocionální stav. Pozorujte, jak myšlenky přeskakují od jedné asociace ke druhé, až narazí na nějaké nezpracované téma, jehož otevření vás vtáhne do emočního víru. Uvědomte si, že skutečný život neprobíhá v hlavě. Zkuste tyto myšlenky hodit za hlavu. Neprohlubujte přílišným omíláním minulých traumat svůj emoční propad. Ruce jsou prodloužením srdce a tak, zaměstnáte-li je nějakou činností a zaměříte-li na danou činnost i svou plnou pozornost, uvidíte, že se vaše mysl vyčistí. Uvolní se tak prostor na případné vhledy, které vám od poloviny týdne umožní vidět věci s nadhledem a v souvislostech, které jste ponořeni do hlubokých vod emocí nebyli schopni uvidět.

LEV

Pokud jste si zvykli, že váš rozlet má určitá omezení, jež je třeba respektovat, čeká vás čas většího klidu, rozjímání, setkávání s přáteli, sdílení svých příběhů, z čehož budete čerpat dobrou náladu a určitý pocit svobody. Také sport a jakýkoliv pohyb uvolní vaši přebytečnou energii a dodá vašemu životu rovnováhu. Máte-li stále jasnou představu o tom, kudy by se váš život měl ubírat, a nepřipouštíte-li odchylky, vše, co vám v tom brání, budete vnímat nepřátelsky. Můžete být nyní více vztahovační a citliví na kritiku, nebo sami svými výlevy urážet druhé lidi. Motivem takovéhoto konání je obvykle strach vycházející z pocitu bezmoci. Bezmoc přichází tehdy, chcete-li mít pod kontrolou i to, co není ve vaší kompetenci. Zkuste to, co se děje, přijmout, uvidíte rázem jasněji, co je a co není možné v danou chvíli dělat.

PANNA

Máte-li jasnou představu o tom, jak by svět měl fungovat, budete nyní konfrontováni s novými pohledy, které onu představu zpochybní. Pozorujte, jak moc jste ztotožněni se svou vlastní pravdou. Vnímejte, zda jste otevřeni možnému vývoji tím, že připustíte existenci něčeho, co je za hranicí poznaného a pochopitelného. Každý člověk vychází ze svých zkušeností a naučených způsobů, jak vnímá svět. Začnete-li respektovat cizí pohledy a názory, umožní vám to vyrůst ze starých způsobů vnímání. Když je mysl otevřená tomu, co je možné, i když tomu zatím nerozumí, je následně schopná to uvidět. Dokud mysl neví, že něco takového existuje, pak to nerozezná, i kdyby se na to přímo dívala.

VÁHY

Poroste u vás touha po tom, co zrovna nemůžete mít. Všimněte si, jak reagujete, když je vám něco odepřeno. Dokážete-li to přijmout a začnete-li se zabývat jen tím, co máte k dispozici, brzy se vám vrátí radost a spokojenost s tím, co je. Budete-li na to, co mít nemůžete, stále myslet, poroste frustrace. Pocit omezování může vygradovat do nevybíravých slov, jimiž počastujete nevinné, čehož následně budete litovat. Podstatou harmonie, kterou hledáte, je schopnost přijmout to, co je, a následně vzniklý prostor využít k tvoření něčeho krásného a hodnotného, co lahodí vašim smyslům a otevírá prostor pro uvědomění si toho, co má v životě skutečnou cenu. Začne-li vás ovládat nespokojenost a myšlenky rozvíří hladinu emocí, raději zaměstnejte ruce, jinak vás mysl stáhne do lítosti či vzteku a protáhne vás nejhlubšími vodami vašeho podvědomí, z něhož nevyjdete čistí.

ŠTÍR

Užijte si klidu a nechte věci, ať se stanou. Nečekejte nějaký velký posun vpřed, byli byste zklamaní. Raději se věnujte umění, péči o druhé nebo budování základů své nové existence. Můžete se snadněji nechat vtáhnout do role oběti nebo viníka. Neustále vnímejte motivy svých činů. Pokud je cílem vaší snahy být lepší než ti druzí, zachraňovat někoho nebo pocit, že se musíte obětovat, zažijete zklamání, nebo vás situace uvrhne do pocitu zoufalství a beznaděje. Myšlenky vás budou táhnout do minulosti, k rodině, ke kořenům. Odsud načerpáte moudrost a zkušenosti, které vám v této chvíli pomohou přesvědčit se o správnosti svých činů. Nesnažte se však napravovat to, co se v minulosti nepovedlo. Není to možné. V minulosti je ukryto poučení, ne motiv vašich současných činů.

STŘELEC

Chcete-li se cítit dobře ve společnosti, v níž se nacházíte, možná bude lepší neprojevovat svou pravdu tak výrazně a jednostranně, aniž připouštíte možnost existence něčeho jiného. Vytváříte si tak nepřátele a můžete se cítit osamoceni. Tato snaha prosadit svou vlastní pravdu a odsouzení jiných pravd vás vhání do rozhodování mezi možností být součástí širší společnosti nebo nutností či chutí být raději sám. Zkuste připustit, že možná neexistuje jeden jediný recept na život. Každý člověk má právo na svou vlastní zkušenost, která posune vnímání toho, co je pro něj pravdou, o krůček dál na jeho jedinečné cestě. Když se neztotožníte s tím, jak vnímáte svět, uvědomíte si, že není třeba za svou pravdu bojovat, abyste byli přijati. Stačí přijmout právo na různorodost a odlišnost každého živého tvora, a tím i vy se budete cítit přijati bez podmínek.

KOZOROH

Využijte chvíle klidu, která se vám naskýtá k retrospektivnímu pohledu na sebe a na svůj život. Každá zkušenost, kterou jste prožili, přinesla do vašeho života nové poznání, pochopení. Budete-li se na to, co jste zažili, dívat tímto způsobem, pak uvidíte smysl vzestupů i pádu, pozitivních i negativních zkušeností a přestanete je soudit. Nenechte se paralyzovat analýzou chyb a hledáním jejich nápravy skrze současné děje. Přijetí faktu, že každá zkušenost má svůj zjevný či skrytý význam, vám dodá pocit, že nemůžete udělat chybu. Opakujete-li stejnou zkušenost vícekrát, znamená to, že jste v minulosti nepřijali její přínos pro váš život. V současné situaci máte tendenci vidět minulost a chcete ji opravit. Proto reagujete odlišně od toho, co je v přítomné chvíli vhodné, a následně zjistíte, že to nefunguje. Když přestanete řešit minulost a dovolíte si jen reagovat na to, co se před vámi otevírá, zjistíte, že se vše vyřešilo způsobem, na nějž byste ve své hlavě ani nepomysleli.

VODNÁŘ

Chcete-li se posunout vpřed, uvědomte si, že změna přichází přijetím toho, co je nyní platné. Stane-li se to součástí vaší přítomnosti, budete schopni následně posoudit, co z toho lze využít a co je třeba pustit, aby struktura, kterou nově budujete, vám sloužila, ale nebrzdila vývoj. Dokud se chcete zbavit něčeho, co vás omezuje, stojíte stále před onou překážkou a hledáte pomyslné cesty, jak ji zničit. Vše kolem pozorujete skrze tuto překážku, která je pouze ve vaší hlavě, a tak nevidíte možnost, jak se osvobodit. Nenechte pracovat jen hlavu. Aktivita, která je spojená s pohybem, učením, komunikací či jakoukoliv jinou výměnou informací, vám prospěje. Budete schopni se podívat na vše nově. A je možné, že při vykonávání jiné aktivity vám vše jakoby mimoděk dojde.

RYBY

Pokud přijmete, že nic, co jste si naplánovali, nakonec nedopadne tak, jak jste chtěli, pak si snadno udržíte pocit pohody. Budete-li prosazovat své ego, dostanete se do konfliktu a ztratíte iluze, nebo se budete utápět v bezmocných pocitech oběti. Raději své touhy a plány odložte a vstupte vždy do dveří, které se v dané chvíli otevřou, i když nevíte, co vás za nimi čeká. Plán, který je pro vás připraven, nevytváří vaše mysl, ale vyšší řád, jehož jste součástí. Necháte-li věci, ať se stanou, aniž je budete hodnotit, dozvíte se mnoho sami o sobě i stavu věcí kolem vás. Buďte spíše pozorovatelem než tím, kdo se snaží vše ovlivnit. Opřete se při tom o víru, že to zvládnete.