Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 1. 3. 2021 do 7. 3. 2021

BERAN

Současné události vám dávají příležitost uvidět a následně uzdravit zranění spojená s autoritou, odpovědností, omezováním či disciplínou. Je čas k pochopení motivů, které vás celý život popoháněly. Za bojem či rezistencí je strach a nedůvěra v život. To jsou skutečné omezující faktory, které vám berou pocit vnitřní svobody. Jakmile dojde k uvědomění si důvodů, proč prožíváte to, co prožíváte, vnější okolnosti se začnou proměňovat, případně zmizí onen motiv, a tím se změní i vaše reakce. Ve druhé polovině týdne vás ovládne nepokojný a zvídavý duch, nasycení přijde skrze poznávání nových věcí, cestování nebo sport. Úplný konec týdne přinese ukázněnost, přesnost a ochotu trpělivě konat, aniž potřebujete vidět cíl. Je to ideální čas třeba na vyplnění daňového přiznání.

BÝK

Potřebujete vnést čerstvý vítr do svého života. Rutina vás nudí. Jste otevřeni netradičním setkáním se zajímavými lidmi, kteří podporují hodnoty jako svoboda, nezávislost a alternativní přístup. Vstoupí-li do vašeho života nový vztah, bude pro vás tím čerstvým větrem, ale zároveň zůstane stejně neuchopitelným či nestálým jako vítr. Začátkem týdne ještě mohou přicházet silné emoce, které vás vhání do krizových situací a zpochybňují vaši sebehodnotu. Ve druhé polovině týdne se pohnutky ega rozplynou ve vnímavosti a soucitu s druhými lidmi. Pozornost nasměrujete na pomoc druhým, nebo se projeví tvůrčí aktivita vedená touhou po harmonii, kráse a lásce.

BLÍŽENCI

Začátkem týdne může převládat kritičnost, obezřetnost a zaměření se na negativní stránku situace, které čelíte. Můžete se cítit omezováni v komunikaci, na cestách či při učení. Od čtvrtka pro vás nebude snadné zůstat na jednom místě. Poroste chuť k pohybu a k novým duševním podnětům. Přečtěte si zajímavou knihu, pohovořte s přáteli, nebo vyrazte do přírody a za sportem. V pracovní oblasti, nebo v rámci určité struktury se budou otevírat možnosti pro pozitivní změnu plánů, procesů či úpravu pracovního prostředí, které budou prospěšné nejen vám, ale i druhým lidem. Koncem týdne budete řešit praktické otázky se zaměřením na užitečnost a vhodnost dané alternativy pro vás či pro vaše okolí.

RAK

Jste společenští, toužíte získat pozornost a přijetí. Máte-li dobrý vztah k majetku a hmotným záležitostem, je vhodný čas na řešení finančních záležitostí. Přitahují vás témata ve spojení s krásou a uměním. Ideálně to propojíte s péčí o tělo a s tvorbou pro potěchu duše či těla. Pocítíte radost z tvoření a vaše aktivita bude po právu odměněna. Od poloviny týdne zesílí citlivost a s tím spojená chuť pomáhat a starat se o druhé lidi. Jste-li introverti, pak se v ústraní zaměříte na péči o duši či na studium duchovních nauk. Je-li vaše vnímavost už tak na hraně, pak vše pocítíte jako tíhu a náročnost, která vás zavalí. Může převládnout neochota tomuto světu čelit. To přináší únikové tendence, kdy snění je tou nejméně destruktivní variantou.

LEV

Vnímáte napětí, neklid a pocit, že je třeba něco změnit. Přitom možná nevíte co a jak. Potřebujete být aktivní. Rutina vás neuspokojuje. Iniciujete nová setkání, ať už prostřednictvím moderních technologií, nebo osobně, za účelem dosažení pocitu svobody a nezávislosti. Ve druhé polovině týdne konečně začnete mít pocit, že se věci začínají hýbat kupředu. Uvolníte svůj neklid ve sportovních aktivitách či při učení se novým věcem. Vyrazte na výlet nebo se zaměřte na obchodní činnost spojenou s výměnou informací. Koncem týdne zužitkujete svou trpělivost a soustředění při zvládání užitečných pracovních činností a při řešení složitých situací a úkolů vyžadujících přesnost se zaměřením na detail.

PANNA

Potřeba řešit každodenní záležitosti a rutinní činnosti stojí proti touze po klidu, míru a pobytu v ústraní. Vaše mysl se dostává do chaosu, máte pocit, že ničemu nerozumíte. Snaha porozumět za každou cenu vás vhání do ještě větší prázdnoty. Mohou přicházet vhledy, že existuje něco, co se nachází za světem mysli. Nedokážete-li fungovat s prázdnou hlavou, pak vás může ovládnout panika, deprese či strach ze ztráty paměti. Ve druhé polovině týdne se dostanete do konfliktu s těmi, kteří touží po změně, po pohybu nebo přicházejí s novými nápady. Zkuste se nedržet za každou cenu jen svých představ o tom, co je správný postup a řád. Tyto změny, dovolíte-li si na ně přistoupit, budou základem pro důležitý posun buď uvnitř, nebo vně vás.

VÁHY

Vaše mysl se pomalu osvobozuje od negativního, kritického a nadmíru obezřetného přístupu k informacím, které k vám přicházejí. Začíná převládat optimismus díky rostoucí schopnosti uvidět širší souvislosti spojené s děním kolem vás. Zaměřujete se na to, co vás tato doba učí, namísto soustředění se na všechno, oč jste přišli. Od poloviny týdne se vaše tělo probouzí z letargie či lenivosti a žene vás vpřed zvídavost. Máte chuť sportovat, vyrazit na výlet nebo se setkávat s příbuznými či lidmi z vašeho okolí. Koncem týdne se pustíte do činností, které si vyžadují matematickou přesnost, trpělivost a ochotu zaměřit se na detail.

ŠTÍR

Pátrejte ve svém nitru po tom, co vás motivuje, po čem v životě toužíte a jaké změny byste měli provést, aby váš život byl snazší a zároveň naplněnější. Nyní máte chuť a sílu tyto změny uskutečnit. Je skvělý čas pro seberealizaci v práci, získáte při tom hodně zkušeností, které povedou k lepšímu poznání svých možností či limitů. Největší změny se ale musejí odehrát uvnitř vás, aby se následně projevily navenek. Než začnete něco měnit, ptejte se na motiv. Stojí-li za vším strach ze ztráty toho, na co jste zvyklí, buďte si jisti, že se to nejspíš zvrhne a obrátí se proti vám. Je-li oním motivem pochopení, že takto už je to neudržitelné, přidají se k vám další lidé a cesta proměny se začne pomalu skládat.

STŘELEC

Jste naladěni na vlnu optimismu. Díky nadhledu lépe chápete souvislosti. Jste otevřeni spolupráci a tolerujete cizí názory bez pocitu, že vás ohrožují. Podlehnete-li pocitu neomylnosti a neporazitelnosti, budete překračovat hranice, přehánět či příliš utrácet. Jste-li přesvědčeni, že když budete následovat své ideály, nemůže se vám nic stát, vaše ideály a víra budou prozkoušeny. Při náznaku selhání dojde k narušení víry a tím i důvěry v sebe, ve druhé lidi či v život kolem vás. Víra je záležitostí mysli a vychází z vašich či cizích představ o tom, co je a co není správné. Pravou cestou je hluboká důvěra. Důvěra, že cokoliv přichází, je zde pro váš růst a vývoj. To vás spojí se zdrojem existence, která vám poskytne skutečný pocit jistoty a bezpečí.

KOZOROH

Uspokojuje vás práce vyžadující disciplínu a sebekázeň. Případně využíváte svůj čas ke vzdělávání se v nějaké intelektuální či technické oblasti. Vše posuzujete z praktického hlediska. Nemáte dobrý pocit z plýtvání ani ze zbytečností a chcete maximálně využít všechny dostupné zdroje. Převládne-li chuť pracovat na sobě, zamyslete se nad svými zvyky, prací či domovem, nebo nad vším, co je pro vás důležité, a zvažte, jak to funguje na praktické úrovni. Následně si můžete sestavit plán, jak chcete v těchto praktických záležitostech postupovat, a začněte jej krok za krokem realizovat. Dovolíte-li intuici a kreativitě ovlivnit své výstupy, můžete vše propojit v dokonalý celek, který bude originální a zároveň užitečný a prakticky využitelný.

VODNÁŘ

Aktuální je téma zodpovědnosti. Procházíte situacemi a aktivitami, které vám narovnávají pohled na autoritu, řád a disciplínu. Dokážete-li se dívat s odstupem a nadhledem, uvidíte, co jste se díky minulým zkušenostem naučili. Uznáte, že onen proces zrání skrze prožitek byl klíčový pro váš růst a vývoj. Tím, že minulost uznáte, přestanete ji vláčet s sebou a osvobodíte se od ní. Pokud zůstáváte v negativních scénářích minulosti, přenášíte role omezovatelů a utlačovatelů do současných autorit a snažíte se minulost napravit skrze současnost. Tato druhá volba vás udržuje v pocitech bezmoci, závislosti a nejistoty. Minulost vás stále vězní a vy bojujete za svobodu.

RYBY

Jste tvořiví. Přitahují vás témata jako krása, umění, láska. Zajímají-li vás hodnoty hmotného charakteru, dejte si nyní pozor na přílišné utrácení za krásu, lásku či umělecké předměty. Od poloviny týdne zesílí vnímavost vůči druhým lidem. Můžete se začít topit v pocitech a emocích. Ovlivní vás emoční stav lidí kolem vás. Projeví se přecitlivělost na vnější podněty. To často vede k uzavření se před vnějším světem a k touze unikat tíze každodennosti. Dobře vám udělá pobyt v harmonickém prostředí. Obklopte se lidmi, které máte rádi, zameditujte si nebo jděte do přírody. Neuzavřete-li se ve své bublině, pak vás to přitáhne k aktivitám spojeným s pomocí druhým lidem, k charitativní činnosti, k práci pro stát, případně nakouknete pod pokličku duchovních nauk.