Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 1. 2. do 7. 2. 2021

BERAN

V pracovních vazbách a ve vztahu k určitému řádu a autoritě budete ještě začátkem týdne ovlivněni manipulací a touhou naplnit osobní ambice za každou cenu. Nebudete-li bojovat, ale podíváte-li se na situaci s odstupem, střízlivou optikou a s výhledem dopředu, dokážete se rozhodnout, co stojí za to udržet a co je třeba ukončit, aby vás to nestáhlo s sebou. Fungovat budou hodnoty a vazby, které odrážejí spojení s moderními technologiemi, technickými směry, řemeslem, alternativními metodami, jógou, astrologií či metafyzikou. Zejména druhá polovina týdne bude ve jménu zamýšlení se nad sebou a svými záměry. Projeví se touha uniknout nudě za vzrušujícím dobrodružství. Přijdou netradiční a nečekaná setkání nebo příležitost k flirtu.

BÝK

Důležitou roli bude hrát přátelství a týmová práce. Vidíte vzájemné vazby bez příkras, a tak jste schopni odhadnout jejich potenciál. Pravděpodobně dojdete k závěru, že některé už pro vás nemají význam. Je možné, že uděláte čistku tak dokonale, že se začnete cítit osaměle. Od poloviny týdne dojde k rozvolnění pocitů omezování, proti němuž jste měli potřebu se bouřit, nebo povolí zdravotní problémy, které vás udržovaly v nečinnosti. Probudí se chuť bavit se. Rutina, která vám jindy dává pocit bezpečí, vás začne nudit. Lpíte-li příliš na svých zvycích a rituálech, čekejte čerstvý vítr a nové impulzy, které v konečném důsledku mohou přinést spíš nepříjemnosti než uspokojení.

BLÍŽENCI

Přemýšlíte o svobodě, přátelství nebo o naplnění svých snů a ideálů, a to ryze praktickým způsobem. Stojíte nohama na zemi. Otevírají se příležitosti pro růst a nová poznání, a to především ve spojení s moderními technologiemi, technickými či alternativními směry a metafyzikou. Můžete mít chuť cestovat nebo alespoň rozšiřovat obzory studiem nauk, které jsou nad rámec tradičního vzdělávání. Od poloviny týdne využijte bystrost, výmluvnost a schopnost soustředění se pro naplnění svých záměrů, a to hlavně v obchodní činnosti. Toužíte po dobrodružství, vzrušení, rutina vás nudí. Nervozita znamená, že potřebujete nové podněty pro duševní činnost. Čtěte, učte se a poznávejte tak nové oblasti.

RAK

Začátkem týdne ještě doznívají silné emoce ve spojení s prací, pracovními vztahy nebo kvůli střetům s autoritou a řádem. Od poloviny týdne se vše zklidní a vy se zaměříte na praktickou stránku života. Váš zájem pohltí vše kolem péče o tělo nebo o materiální zajištění. Pomalu si zvykáte na chaos a nejistotu a nacházíte v něm cesty, jak se uplatnit a být užiteční. Cítíte-li se jako ve vakuu a ve vnějším světě nevidíte cestu, pak si dovolte prozkoumat svůj vnitřní svět či skrytá tajemství existence. I tyto aspekty patří k životu a možná v nich najdete inspiraci, kterou následně využijete v praktickém životě. Vůle, motivována vnějšími stimuly v touze jich dosáhnout, ztrácí pevnou půdu pod nohama. Je čas na nový způsob fungování. Pozorováním svého nitra objevte to, co vás skutečně naplní, a to rozvíjejte.

LEV

Jste náchylní na cizí kritiku. Snadno se necháte vyprovokovat ke konfliktům. Chybí vám trpělivost. Můžete bojovat o udržení svého postavení a není pro vás lehké vnímat situaci racionálně a s nadhledem. Máte chuť porušovat předpisy a nařízení. Cítíte frustraci, když věci nejdou dost rychle. Chystáte-li se vyřizovat své záležitosti na úřadech, raději to odložte. Podaří-li se vám vymanit se z osidel ega, které si bere vše osobně a bojuje s každým, kdo s ním nesouhlasí, uvidíte smysl toho, co vám daná situace dává. Ve druhé polovině týdne vzroste touha po vzrušujících zážitcích. Možná si zaflirtujete nebo potkáte někoho, kdo vám obrátí svět naruby. Neshody s přáteli nebo v týmu mohou zapříčinit rozkol.

PANNA

Zaměřujete se na užitečné aktivity ve spojení s tělem, se zdravím nebo se zaměřením se životní prostředí. Ve spojení s moderními technologiemi, s výdobytky nejnovějších výzkumů a alternativních cest máte k dispozici výborné prostředky pro obživu a materiální zajištění. Přílišné zaměření se na možné problémy a nedostatky vás může vtáhnout do pesimismu nebo do úzkoprsého rozhodování. Můžete tak čelit kritice těch, kteří se vezou na vlně optimismu a touží posunout vše co nejrychleji vpřed. Ve vztazích vás čekají nové příležitosti a zajímavá setkání. Cítíte-li se nepřijati, máte tendenci se stáhnout, přerušit kontakt, nebo začnete být přezíraví.

VÁHY

Skrze události dochází k léčení vašeho vnímání lásky, vztahů a harmonie. Je možné, že se cítíte zranění či osamělí, a tak roste i soucit s těmi, kteří jsou na tom podobně. Začátek týdne může být ještě plný emocí. V touze mít věci či vztahy pod kontrolou manipulujete či se sami stanete obětí manipulace. Od poloviny týdne dojde ke zklidnění. Jste schopni lépe a s nadhledem vnímat současnou situaci. Možná vystřízlivíte z určitých vztahů a pustíte je k vodě neboť zjistíte, že vám nic dobrého nepřináší. Je vynikající čas na učení, sdílení názorů, zamýšlení se nad sebou a svými plány do budoucna. Jen si dejte pozor, ať se neberete příliš vážně a rozdílný názor druhých nevnímáte osobně či jako vyhlášení války.

ŠTÍR

Začátek týdne bude bohatý na silné emoční prožitky ve vztazích a na setkání s mocí či bezmocí hlavně v pracovní oblasti a ve vztahu k autoritě a řádu. Vše může vygradovat od neshod, nepříjemností až po rozchody. Jste neustále vtahováni do konfliktu mezi touhou osvobodit se na jedné straně a do obav ze ztráty jistot na straně druhé. To může způsobit, že nakonec neuděláte nic. Od poloviny týdne zesílí chuť bavit se, flirtovat, zažívat dobrodružství. Neodoláte-li touze utrácet, dejte pozor na extravaganci. Následně můžete zjistit, že to, co jste pořídili, míjí váš běžný vkus. Porostete skrze nová setkání. Diskuse o netradičních tématech vás přitáhnou k novým, dosud nepoznaným hodnotám.

STŘELEC

Soustředíte svou pozornost k hodnotám jako svoboda, přátelství či sociální cítění. Jednáte s nadhledem a střízlivostí. Pokud jste dosud měli růžové brýle idealismu, pak jsou vám nyní odebrány a vy vidíte věci jasně. Racionálně zvažujete pro a proti a vazby a hodnoty, které nejsou postaveny na zdravých základech, pouštíte. Zůstává-li na jazyku pachuť souzení či pocit, že jste lepší než to, čeho jste se zbavili, pak může následovat pocit izolace a osamění. V druhé polovině týdne zesílí potřeba komunikovat a chuť bavit se doprovázená optimistickou náladou a srdečností. Lidé, které nyní potkáte, vám ukážou nový rozměr hodnot či pohledu na lásku, vztahy a propojení se s celkem.

KOZOROH

Vaše snahy a aktivity jsou plně zaměřeny na praktickou stránku života. Pečlivě, krok za krokem se ubíráte na cestě k naplnění pěti smyslů. Nebo cílíte na dosažení pocitu jistoty a bezpečí skrze výdělek a dostatečné zabezpečení. Od středy povolí to, co vás omezovalo, ať to byl váš kosterní systém, nebo řád a struktura, o něž se ve vnějším světě opíráte. Zesílí ambice a chuť využít svou vůli k dosažení cílů. Stále však vaše aktivity budou směřovány k nutnosti přijmout kolektivní zodpovědnost. Nepřijde-li potřeba něco si dokazovat, někam se hnát, pak využijete svůj čas nejlépe při zaměření se na pomoc druhým, na práci pro společnosti, při pobytu v přírodě, nebo zkuste bez očekávání následovat svou inspiraci.

VODNÁŘ

Svoboda a přátelství jsou dvě hlavní témata tohoto období. Ve vztazích hledáte více účelnost než romantiku. Vaše ochota nechat se zapřáhnout do každodenních povinností a zodpovědnosti od poloviny týdne upadá. Probouzí se touha po vzrušení, flirtu. Chcete se bavit, poznávat nové lidi. Potřebujete komunikovat, sdílet, vyměňovat si postoje a názory. Je pro vás těžké jen pozorovat to, co se děje, a naslouchat názorům druhých. Do konfliktu se dostane potřeba blízkosti s potřebou svobody, což může vést k neshodám a nepříjemnostem ve vztazích. Jsou-li některé vaše vazby příliš křehké a neschopné odolat krizi, připravte se na jejich možné ukončení. Mohou vám docházet léčivá uvědomění ve vztahu k lásce a sebehodnotě.

RYBY

Pokud se nesnažíte řešit věci za druhé a nestrkáte nos tam, kam nemáte, nic náročného vás v nadcházejících dnech nečeká. Cítíte klid skrze silné spojení se zemí. Máte chuť dělat něco užitečného nebo naplňovat své smysly směrem ke kráse a požitkům či k hýčkání těla. Učíte se vidět krásu v tom, co vám život nabízí. Nemáte-li chuť zabývat se materiálním světem, pak se uchylujete ke snění, hledáte rovnováhu v přírodě, v umění, v meditaci nebo v úniku před běžnou realitou s použitím prostředků, které jsou vám blízké. Nepřijímáte-li hmotu, nedivte se, když necítíte jistotu a bezpečí, a převládá u vás pocit, že je vám život nepřítelem, jenž vám hází klacky pod nohy. Klíčem je propojení duše s tělem, realizace ducha skrze hmotu.