Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 1. 11. 2021 do 7. 11. 2021

BERAN

Čilá komunikace, vyjasňování si postojů nebo intelektuální zvídavost vás až do pátku požene vpřed. Pokud se berete příliš vážně, můžete obhajobou svých pravd a postojů snadno vyprovokovat boj. Je-li však vaším cílem změna a vývoj kupředu, otevřete se spolupráci a začnete optimisticky vyhlížet do budoucnosti. Jestliže lpíte na tradičním a autoritativním přístupu, jednoduše sklouznete k manipulacím a zastrašování. Případně se sami cítíte zastrašováni těmi, kteří mají v rukou moc. Dejte si pozor na vnucování svých názorů druhým. Každý má právo na svůj názor, i když tím zpochybňuje ten váš. Koncem týdne tlaky pominou. Ve vztazích a při spolupráci dojde k přesměrování z módu zábavy a užívání si života v nastavení na plnění povinností a řešení praktických záležitostí.

BÝK

Zažijete neklid a netrpělivost. Může vás pozlobit počítač či mobilní telefon. Touha po svobodě posiluje připravenost ke změně. Tam, kde vám zaběhnutá rutina nedovolí flexibilně reagovat na trendy, dochází pod vlivem náhlých událostí k jejímu narušení. Jste nuceni hledat nová řešení. Vaše obchodní či pracovní vztahy projdou nutnou revizí. Ujasníte si, které z nich jsou funkční, a které vás naopak brzdí. Roste i napětí mezi tradičním přístupem a potřebou změny. Každá snaha po osvobození se a zbavení zodpovědnosti je brzděna pravidly, nařízeními a zodpovědností, kterou je třeba převzít. Nepodaří-li se najít společnou řeč, to, nač jste se spoléhali, bude rozmetáno na kusy. 

BLÍŽENCI

Optimistické naladění, chuť ke spolupráci, jasnost ve vyjadřování a schopnost zacílit vůli k prosazení vlastních nápadů jsou výborným předpokladem k úspěšným obchodním a právním jednáním. Hovoříte s taktem. Chcete udržet harmonii. Jde vám o vzájemné porozumění. Věnujete pozornost umění, cestování, návštěvám, hudbě a oceňování krásy. Jestliže se berete příliš vážně,  naštvete se pro maličkost nebo se stáhnete do sebe. Koncem týdne převáží praktická stránka života. Zaměříte se na práci či na naplňování cizích představ a očekávání. Nutnost převzít zodpovědnost za druhé či jednat v zájmu kolektivní zodpovědnosti ve vás vyvolá pocity omezení a nesvobody.

RAK

Setkaní se smrtelností, prožitek moci, ztráty nebo hluboký sexuální zážitek vám pomůže přehodnotit přístup k životu. Do pátku budou vaši mysl ovládat nutkavé myšlenky či obavy vyvolané zastrašováním nebo manipulací. Případně sami využíváte sílu slova, abyste převálcovali druhé svými názory. Konec týdne přinese díky touze po harmonii a ochotě upozadit vlastní zájmy shodu. Zapojíte se do práce pro druhé. Soucit ve vás probudí chuť pomáhat tam, kde je vás třeba. Nastane rovnováha mezi přijímáním a dáváním. Vztahy jsou pro vás stejně důležité jako vaše osobní potřeby. Spojenectví, které v nejbližší době vznikne, bude mít trvalejší charakter.

LEV

Máte pocit, že si svoji pozici musíte vybojovat. Určité aspekty moci či vlivy, které nemáte ve své režii, řídí váš život. Potřebujete se prosadit a získat uznání. Nedosáhnete-li svého, zlobíte se. Podrážděnost ukazuje na přetíženou mysl. Vyrovnáte to fyzickou aktivitou. Jste-li spokojeni se životem takovým, jaký žijete, vezete se na vlně tvůrčí energie. Daří se vám v projektech či v aktivitách spojených s mocí, financemi, psychologií či s tématem pomíjivosti a osobní transformace. Ve vztahu k autoritě nebo kvůli principům kolektivní zodpovědnosti se cítíte omezováni. Doléhá na vás pocit, že jsou vám kladeny klacky pod nohy. Nesete-li na svých zádech tíhu celého světa, zvažujte, proč to, co jste si předsevzali, děláte a zda to opravdu stojí za to. 

PANNA

Náhlé změny a překvapivé události, které mohou být pro druhé tíživé, vám nahrávají do karet. Uvolní se vám ruce. Otevře se prostor pro nové projekty a aktivity ve spojení s psychologií, financemi, mocí či s tématy pomíjivosti a vnitřního přerodu. Koncem týdne přejde komunikace z roviny mocenských bojů, manipulací a zastrašování do roviny spolupráce. Vaším cílem je vytvořit harmonii, objevit klíč ke vzájemnému porozumění. Respekt k autoritě a praktický, zodpovědný přístup k pracovním vztahům či ke spolupráci vám pomůže najít společnou cestu. Zaměřujete se na zkrášlování okolí, věnujete čas zábavě, investujete do něčeho nového. Snadno získáte to, co chcete, aniž by se druhá strana cítila zneužita.

VÁHY

Věnujete čas vysvětlování svých postojů. Využíváte pohled druhé osoby k vyjasnění si situace. Do pátku bují čilá komunikace. Zaměřujete se na plány do budoucna, vidíte příležitosti k naplnění svých snů a vizí. Důležitá je vzájemná spolupráce a ochota převzít kolektivní zodpovědnost. Ve vztahu k autoritě či k situaci, kterou nemáte úplně pod kontrolou, cítíte bezmoc a potřebu vymezit se. Využíváte své přesvědčovací schopnosti k ovlivnění výsledků svého jednání. Moc, kterou vkládáte do slov, jimž věříte, vás snadno ovládne. Pozor na fanatismus. Koncem týdne nutkavé přesvědčování o své pravdě povolí. Nastoupí pragmatický a zodpovědný přístup, jenž vás povede k naplnění slibů a vizí do budoucna. 

ŠTÍR

Chcete dělat věci po svém. Je pro vás důležitá samostatnost a nezávislost. Cítíte se omezováni nutností dodržovat určitá pravidla či předpisy spojené se spojenectvím či se zodpovědností za určitý celek, jehož jste součástí. Překážky ve vás vyvolávají potřebu bojovat. Máte nutkání jít hlavou proti zdi, dokud vám nedojde energie. Leží-li na vás tíha zodpovědnosti, bere vám to energii a vzbuzuje frustraci. Můžete se cítit ohroženi chováním agresivních jedinců nebo řešit konflikt s autoritou. Celá situace vás nutí k zodpovědnému konání. Nepodřídíte-li své ego spolupráci, zažijete prohru. Konec týdne bude spojen s kritickým pohledem na situaci. Nenechte se zahltit obavami, zaměřte se raději na možnost nápravy. 

STŘELEC

Přitahuje vás umění, společnost, oceňujete krásu, případně vyrazíte na nákup oblečení. V lásce zažíváte harmonii a porozumění. Intenzivně komunikujete o tématech ve vztazích a spolupráci. Střádáte plány do budoucna. Je příznivá doba pro obchodní jednání či řešení právních záležitostí. Od úterý se zvýší intenzita komunikace. Jednáte se zápalem. Snadno si získáváte lidi na svou stranu. Pokud trpíte přehannou vztahovačností, lehce se naštvete pro maličkost a vyprovokujete konflikt s těmi, jimž vaše názory nesedí. V pátek se bojovnost a soutěživý duch zcela rozplynou. Víkend proběhne na vlně soucitu a zodpovědného přístupu.

KOZOROH

Zabýváte se tajemstvím a věcmi, které se ukrývají pod povrchem. Ve snaze dosáhnout svého využíváte mocenské nástroje, co máte k dispozici. Pozor na vnucování svých názorů lidem kolem vás. Možná se sami cítíte manipulováni a zastrašováni negativními informacemi. Stejně tak si můžete vykonstruovat nepravdivý obraz situace, kterému uvěříte. Vyplatí se vám zpochybňovat vše, co je vám předkládáno, i to, co vám běží hlavou. Ve vztazích a při vzájemné spolupráci mohou být vaše plány zmařeny, zažijete pocit zrady. Koncem týdne povolí napětí a převládne ochota domluvit se. Zavládne harmonie. Vztahy či spolupráce, které nyní vzniknou, budou trvalejšího charakteru. 

VODNÁŘ

Ve vztazích vládne velkorysost, spolupráce a optimismus. Využíváte svých výborných vyjadřovacích a vyjednávacích schopností k vyříkání si všeho, co vás tíží. Vaše sny a vize do budoucna získávají pevnější kontury. Začínáte pociťovat zodpovědnost, která na vás dopadá. Ovšem bez přijetí všech omezení, pravidel a řádu se kupředu nepohnete. Teprve když je přijmete, můžete systém, jehož jste momentálně součástí, začít přetvářet zevnitř. Cítíte-li únavu nebo vás paralyzuje strach ze selhání, zvažte, jaká očekávání jste na sebe naložili, komu dokazujete, že vše zvládnete. Je vhodný čas na radikální změnu postojů.

RYBY

Překvapivé události, ukončení určitých vztahů nebo spojení vám přinesou výhodu v oblasti výdělků, případně ve spojení s mocí či s tématy pomíjivosti a osobní transformace. Aktivity a setkání ve vás probudí hluboké emoce a přivodí změnu – to vše jen díky zpochybnění hodnot, které jste dosud uznávali. Sjednané dohody mohou být narušeny rozpory vyvolanýmis egocentrickými zájmy. Přirozeně nastává konec toho, co je přežité, aby se mohlo zrodit něco nového. Od pátku zesílí vaše vnímavost vůči potřebám lidí z okolí a narůstá i ochota obětovat se pro druhé. Rádi se zapojíte do činností, které přinesou užitek potřebným. Jste-li přecitlivělí na vnější podněty, udělá vám dobře výlet do přírody či meditace.