Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 04. 10. 2021 do 10. 10. 2021

BERAN

Nepohnete se ve svých plánech kupředu, dokud do nich nezahrnete spolupráci a nezvážíte odlišná hlediska těch, kteří mají vliv na vaše konání. Začátkem týdne vám nejvíce pomůže trpělivost a ochota řešit praktické záležitosti bez vidiny výsledku. Píle a vytrvalost vás následně vynese výš, než čekáte. V kariérní oblasti to může znamenat povýšení. V druhé polovině týdne pocítíte lehkost a spokojenost, která je typická spíš pro zábavu než pro náročné aktivity. Sklízíte plody předchozích snah. Právě teď je ideální čas na dovolenou a nicnedělání. Vrhnete-li se na finanční transakce týkající se zábavního průmyslu, rekreace či umění, neprohloupíte.

BÝK

Dopřáváte si naplnění svých nejhlubších tužeb. Máte pocit, že si to zasloužíte. Dovolíte si dělat hlavně to, co vás baví. Na lidi kolem působíte uvolněně a spokojeně. Začátkem týdne vás zahltí láskyplné pocity, anebo  smutek z nedosažitelných snů. Přejete si naplnit určitý ideál, vede vás touha po dokonalosti a harmonii. V druhé polovině týdne vás přejde chuť neustále řešit témata spojená s láskou, vztahy a hodnotami. Duševní stabilita, vyrovnanost, sebeovládání a pocit kolektivní zodpovědnosti vás povedou ke konání ve prospěch uskupení, jehož jste součástí. Víte, kde je vaše místo a co je třeba vykonat. Urovnají se vztahy, jež jsou založeny na zodpovědnosti.

BLÍŽENCI

Současnému období vládne čilá komunikace a sdílení názorů. Zamýšlíte se sami nad sebou a nad svými záměry. Máte sklon spíše mluvit než naslouchat. Osnujete plány do budoucna, jež jsou založeny na vašich ideálech a na tom, čemu věříte. Jde o výborné období pro uchopení nového obchodu, pro studium a započetí nové kooperace. Od středy zesílí soutěživost. Berete-li se příliš vážně, pak svým chováním a postoji snadno rozpoutáte boj. Také hrozí, že se sami naštvete kvůli maličkosti. Zvažujte, co je pro vás skutečně důležité, za co se chcete se bít, za čím je dobré si stát. Vyvarujete se tak malicherným půtkám.

RAK

Začátkem týdne budete mít tendence pečovat o vše, co máte rádi. Reakce na vás jsou pozitivní. Vaše potřeby jsou naplňovány. Jestliže se tak neděje, jde jen o důsledek nízké sebehodnoty nebo mylného vnímání toho, co skutečně potřebujete. Přikládáte-li slovům velký význam, pak se buď jimi necháte ovlivnit natolik, abyste změnili svůj názor, anebo jejich sílu využíváte ve svůj prospěch. Vědomě se pouštíte do určité spolupráce, která však nenaplní potenciál, který si od toho slibujete. Pouštíte se do horlivých diskusí. Nedokážete zůstat stranou. Probouzí se ve vás soutěživost a touha vyhrát. Podrážděnost vycházející z identifikace s vlastními myšlenkami vede od útoku k obraně i u nepodstatných záležitostí.

LEV

Mysl jede na plné obrátky. Diskutujete, komunikujete, sdílíte názory a postoje. Sršíte elánem a chutí rozjet něco nového týkajícího se vztahů, spolupráce, krásy, umění, pravdy či spravedlnosti. Zkusíte-li více naslouchat, obohatíte své postoje o nový způsob vnímání situace. Od středy zesílí váš soutěživý duch a diskuse naberou na intenzitě a vášni. Ztotožnění se se svou pravdou probudí nedůtklivost a podráždění, kdykoliv se na scéně objeví odlišné stanovisko. Zároveň posílí vaše velkorysost, optimismus a ochota spolupracovat, což zklidní rozbouřené vody ve vztazích. Nervózní aktivitu předchozích dní vystřídá chuť jen tak plynout, užívat si, bavit se a odpočívat.

PANNA

Klidné období je doprovázeno chutí ponořit se do vlastního nitra. Zde čerpáte moudrost, zesílí vaše intuice, dostaví se extrémní bystrost a schopnost rozeznat skutečnou příčinu lidského trápení. Ale pozor, pokud se pohybujete výhradně ve světě svých myšlenek, snadno ztrácíte kontakt s realitou. Setkáváte se s komunikací překračující společenské normy. Mohou přicházet pomluvy, umanuté představy či paranoia. Ve vztazích a ve vzájemné spolupráci může od pátku docházet k nedorozuměním, způsobeným odlišnou životní filozofií, ideály, za kterými jdete, či neporozuměním ohledně výchovy. Komunikace, i ty silniční vám vyrobí na čele nejednu vrásku.

VÁHY

Využijte vlastní výřečnost a sebedůvěru, abyste si ve vztazích vyjasnili témata, jež jste dosud zametali pod koberec. Nenecháte se snadno znejistět a máte odvahu říct si své i za cenu, že to nemusí mít zrovna příznivou odezvu. Je vynikající doba pro nový obchod a začátek určité spolupráce, nejlépe v oblasti umění, financí, zábavy a rekreace. První polovina týdne je hlavně o přebírání zodpovědnosti a plnění povinností vyžadujících píli a trpělivost. Konec týdne se přehoupne do klidu a uvolnění. Začnete sklízet výsledek svých předchozích snad. Nepodlehnete-li lenošení, získáte výhodu. Chopíte se příležitostí, které se naskytnou. 

ŠTÍR

První polovina týdne se točí ve víru zábavy, užívání si života a nízké sebekázně. Na první místo kladete moc, finance a naplnění tužeb. To, čeho si nyní nejvíce dopřáváte, jsou hodnoty, jichž si nejvíce ceníte. Zaplňujete-li jimi svou vnitřní prázdnotu a touhu po skutečné lásce a přijetí, pak až jejich nedostatek vás přinutí změnit přístup. Potvrzení své vlastní ceny hledáte v práci. Anebo svou cenu spojujete s tím, zda dokážete dostát svým morálním zásadám či představám o tom, jací byste měli být. Zvažujte, zda není lepší přijmout se takoví, jací jste, namísto hraní, že jste někdo, kým chcete být. Láska je stav přijetí. A jen láska vše proměňuje k lepšímu.

STŘELEC

Rostete skrze spolupráci s lidmi, jichž hodnoty a postoje jsou odlišné. Vnímáte širší souvislosti toho, co se ve vašem životě děje. Díky nadhledu jste schopni dobře plánovat další kroky. Přidržujete se vašich tužeb, víry a ideálů. V druhé polovině týdne přijdou příležitosti a možnosti k růstu, které budou vypadat jako šťastná náhoda. Děláte výborný dojem na druhé, máte na ně pozitivní vliv. Touha po nových zkušenostech vás pohání vpřed. Jakékoliv změny, pro které se nyní rozhodnete, se uskuteční díky optimistickému naladění hladce. Do projektů, které vyžadují námahu, se vám nebude chtít vstoupit. Raději volíte lehkost, ta je blízká zábavě.

KOZOROH

Do čtvrtka vás nutkavé myšlenky a manipulativní komunikace udrží ve střehu. Máte tendenci vidět věci horší, než opravdu jsou. Podezíravost využijte k odkrývání motivů, které vás vedou ke konkrétním činům. Nebudete následně překvapeni, když se snaha o „dobrý skutek“ obrátí proti vám. Jakékoliv výsledky výzkumu, průzkumu a kontroly berte s rezervou. Slouží často tomu, kdo jej zadává. Slova a otázky mohou být poskládány tak, abyste získali odpověď, jež jste chtěli slyšet. Ve vztazích a vzájemné spolupráci se nachází tolik proměnných a otevírá tolik možností, že se v tom jen těžko orientujete. Při vybírání směru, jímž se vydáte, opět kontrolujte své motivy. Jsou-li zištné, připravte se na důsledky.

VODNÁŘ

Řešíte praktické záležitosti. Plánujete kroky s vizí a nadějí do budoucna nebo se zabýváte studiem či rozšiřování obzorů, které vám pomáhají lépe pochopit společné hodnoty a potřeby celku. Řešíte téma povinností a zodpovědnosti. V druhé polovině týdne vás čeká sladká sklizeň všeho, co jste dosud zaseli. Dostaví se pocit lehkosti a spokojenosti. Převáží chuť k lenošení. Chcete se bavit, vyrazit na výlet, na dovolenou. Snadno dosáhnete toho, čeho chcete, a přitom bude vše působit nahodile. Je to však tím, že vědomé či podvědomé porozumění tomu, co se děje, vám dává schopnost jednat rozumněji a smysluplněji než jindy.

RYBY

Relativně klidné období je narušováno vyplouváním podvědomých témat spojených s komunikací a hledáním místa, kam patříte. Pozorujte, koho a co soudíte. Dívejte se, jak reagujete na lidi, kteří se liší od vašich představ o druhých a jejich úlohách v životě. Jakmile přestanete ostatní soudit, zjistíte, že ani vy nejste souzeni. Práce s nitrem a transformace myšlenkových vzorců z minulosti vám dají odpověď na otázku, kdo jste a kde je vaše místo. Využijte psychologie či jiného nástroje rozvoje lidského potenciálu. Žijete-li ve své hlavě a jejích představách o světě, snadno se stanete obětí přeludů, výmyslů a manipulací. Cítíte-li se zrazeni, pak jste uvěřili něčemu, co bylo pouhou iluzí.