Horoskop

Velký horoskop na rok 2022 pro všechna znamení

Pod taktovkou severního uzlu v Býku, který v něm setrvá do března roku 2023, bude hlavním tématem roku 2022 hledání hodnot a lásky k hmotnému světu. Budeme řešit finance, pocit jistoty a bezpečí, které jsou podmíněné dostatečným materiálním zajištěním. Skrze různé zkoušky se naučíme rozlišovat mezi tím, co chceme, a tím, co skutečně potřebujeme. Přeskládáme své hodnoty směrem k tomu, co je pro nás skutečně důležité.
Dalším klíčovým aspektem vývoje v celém roce 2022 se stane rozvoj lásky k Zemi, přírodním zdrojům i našemu tělu. Uvědomíme si, že právě díky tomu, co nám tyto oblasti nabízejí, můžeme zažívat škálu požitků a prožitků. Prostřednictvím všech pěti smyslů si vychutnáme život do detailů. A máme se opravdu na co těšit.
Naučíme se přijímat s radostí to, co nám život nabízí (namísto štvaní se za tím, oč se cítíme připraveni). První přístup povede cestou důvěry, směrem k hluboké osobní spokojenosti. Kdybychom však volili negativní strategii, riskovali bychom strach ze ztráty, z pomíjivosti či trestu. Ve snaze získat to, co nemáme, pak saháme k intrikám, manipulacím a ovládání. Z toho důvodu bude ve vztazích docházet k rozkolům, krizím a konfliktům — většinou kvůli financím a odlišným hodnotám.
Celý rok, s výjimkou letní přestávky mezi 11. květnem a 28. zářím, bude pozitivně ovlivněn Jupiterem v Rybách.  Ten se postará o vyváženost materialismu duchovními hodnotami. Roztaje krusta egocentrického vnímání a otevřou se možnosti, při nichž se projeví náš soucit, obětavost a ochota pomáhat. Zaměření se na lásku, krásu, módu, umění a harmonii posílí naši vnímavost a estetické cítění. Také zesílí náš zájem o hudbu. Umělecká tvorba nabude nadpozemské krásy. Skrze sounáležitost a pomoc bližnímu porosteme. Díky studiu metafyziky, okultních věd nebo užšímu propojení se s přírodou nalezneme poznání. Více než síla vůle, energie vytvořená lidskou rukou a myslí, jenž tlačí věci kupředu, případně tahá za brzdu příliš rychle se valícího sledu událostí, prokážou svou službu síly přírody a její zdroje. V osobní rovině se spolehneme na duchovní sílu, reprezentovanou mírností, laskavostí a stavy pokory.  
První zkouška naší duchovní integrity proběhne v době od 2. ledna do 19. února vinou Neptunu v kvadratuře na Černou Lunu. Ta prozkouší, ale i zvědomí naše závislosti na berličkách a obnaží kolotoč zklamání. Ať už půjde o závislosti na podpůrných prostředcích, v nichž hledáme lepší svět či zapomnění, o zaručené recepty na zhubnutí, které mají navodit pocit sebehodnoty a dokonalosti, o spoléhání se na falešné duchovní učitele a vůdce, kteří nás přesvědčují, že znají recept na šťastný život, nebo o útěk před skutečností do lži, virtuálního světa a fantazie, nic z toho nepřinese zdárné východisko.
Dlouhodobá kvadratura Uranu na Saturn, která působí s malými přestávkami již dva roky, ovlivňuje klima svobody podmíněné přijetím kolektivní zodpovědnosti do 15. února. Neklid konstelace, který se projevují protestem proti autoritám, výbuchy agrese, dokazováním nezávislosti navzdory omezením, rozvratem stagnujících a nefunkčních struktur, vazeb a vztahů, se vrátí ještě v posledním záchvěvu mezi 12. červencem a 20. prosincem.
12. dubna Černá Luna, zástupce našeho podvědomí, jež překrývá vědomé snahy a seznamuje nás s obsahem toho, co jsme vytěsnili a nedokázali přijmout, ukáže na znamení Raka. To, co je spojené s naší minulostí, mateřstvím, možností početí, naším domovem, péčí, službami pro veřejnost či našimi potřebami a emocemi, otočí naši pozornost k minulosti a nedovolí nám posunout se vpřed — dokud to, co jsme zanechali za sebou, nepřijmeme jako součást našeho života. Součást, která vybrousila náš charakter do dnešní podoby. Dlouhodobý proces, který potrvá po celý rok až do 4. ledna 2023, bude mít několik vrcholů. Od 11. května do 27. července se pod vlivem kvadratury Jupiteru na Černou Lunu budeme ptát, co je skutečná hojnost a expanze a čemu můžeme, nebo nemůžeme věřit. Nejnáročnější, ale zároveň osvobozující, díky uvědoměním, které skrze ony zkušenosti spojené s Černou Lunou v Raku přijdou, bude období mezi 23. srpnem a 5. zářím. Pod vlivem kvadratury Chironu na Černou Lunu nám ochota postavit se svým minulým zraněním čelem umožní uvidět, že to, co jsme považovali za kostlivce ve skříni, je jen vyčpělý pach strachu, který paralyzoval naše činy. Dalším důležitým procesem projdeme v období od 1. listopadu do 30. ledna 2023. Opozice Pluta na Černou Lunu probudí hluboké emoce spojené s mocí a bezmocí. Zde se raději držme logiky, praktičnosti a racionálního způsobu řešení situací, kterým budeme čelit. Nenechme negativní emoce, aby ovládaly naše činy. 
11. května přehodí Jupiter výhybku do znamení Berana. To, co se dosud vyvíjelo v klidu, získá ohnivý náboj a ovlivní atmosféru dění kolem nás do 28. září. To, kam se vše vyvine, bude vycházet z motivace, jenž ovlivňuje naše činy. Beraní energie je buď ryze intuitivní tvůrčí síla, která jde v důvěře, v radosti z tvoření a s odvahou vstříc novým dobrodružstvím. Nečeká, co tomu řeknou druzí. Ukazuje cestu a stává se živou pochodní. Anebo je v negativním módu poháněna strachem z porážky, touhou po vítězství, obavou z omezování a vrácení starých pořádků, přičemž mění život na válečnou vřavu vyznačující se neustálým poměřováním sil a schopností. V atmosféře, v které se jeden snaží vyhrát nad druhým, ovšem v konečném důsledku prohrají všichni. 
Uran v konjunkci na severní uzel v Býku nás od 13. června do 21. října potrápí nepředvídatelnými událostmi, změnami či konci, které naruší naše materiální a finanční jistoty nebo hodnoty související s naším tělem, jež ve skutečnosti brzdí náš vývoj. To, co bude smeteno, umožní vytvořit prostor pro vznik zcela jiných hodnot či pohledu na to, co je pro nás, v oblasti, kterou projde tato smršť událostí, skutečně důležité. Především od konce června do druhé poloviny července se můžeme cítit ovládáni mocenskými a zastrašujícími taktikami a v pocitu ohrožení se bránit či jinak tlačit na pilu.
Napjaté letní měsíce doprovodí od 5. června do 21. října sextil Neptunu na Pluto. Ze zkušeností, které nyní prožijeme, vzejde mnoho dobrého pro náš vnitřní růst a vývoj. Pod vlivem změn v širším společenském kontextu budeme přehodnocovat svůj život, své názory, svá přesvědčení. Doba přeje psychoterapii, učení a metodám rozvoje osobnosti i vědomí. Prospěje nám ochota nelpět na tom, co nás opouští, v zániku starého nacházet možnosti, jak začít znovu, i když třeba v jiných podmínkách a v jiném kontextu.
29. září opět převezme žezlo vlády nad naším růstem Jupiter v Rybách a hektičnost léta se přepne do klidového módu, soucitného prožívání a větší lehkosti bytí. Od 7. listopadu do 24. prosince se přidá příjemný sextil Jupiteru na Pluto, který povzbudí chuť do nových začátků, cílů a možností. Objevíme v sobě něco, o čem jsme dosud nevěděli. Snadno to přitom použijeme pro svůj vývoj, aniž bychom vnucovali vlastní hodnoty těm, kteří nechtějí kráčet stejnou cestou.    
Budeme-li život vnímat z té lepší stránky, zaměříme se na užívání si toho, co máme, ke každé situaci přistoupíme s postojem, co nám to dává, nikoliv bere. Navíc přijmeme nutnost změn, které umožní vývoj, a v náročných procesech uvidíme klíčit a vyrůstat solidaritu i lásku. Čeká nás obohacující a láskyplný rok 2022.