Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 9. 5. 2022 do 15. 5. 2022

BERAN

Jste sebejistí. Sebedůvěra vás podporuje v posouvání hranic. Máte příležitost ovládat druhé. Ideály a soucit s lidmi kolem vás, vás vedou ke konstruktivním změnám pro dobro uskupení, jehož jste součástí. Převáží-li chuť prosazovat jen své osobní zájmy a vítězit, pak pocit, že si můžete dělat to, co chcete, povede k hazardu či přehnanému risku s možností katastrofálních následků. V závěru týdne zesílí nadhled a schopnost spojovat vzájemně souvislosti. Je vhodná doba ke studiu, k obchodním jednáním a k řešení právních záležitostí.

BÝK

Plány se mění jako mávnutím kouzelného proutku. Lpíte-li na zavedeném pořádku, cítíte ohrožení. Dokážete-li pružně reagovat, užíváte si dobrodružství a vykročení z rutiny. Zavádění novot a svobodné konání je brzděno pocity zodpovědnosti a omezeními ovlivněnými moderními technologiemi či rozdílnými skupinovými cíli. Od středy svým konáním děláte dojem na druhé. Jdete ve všem do hloubky. Intenzivní zážitky mění to, jak vnímáte sami sebe či svět kolem vás. Od čtvrtka zesílí idealismus. Zaměříte se na aktivity spojené s pomocí druhým, či na péči o duši.

BLÍŽENCI

Začátek týdne se veze na vlně příjemné komunikace, zábavy a společenských setkání. Máte chuť užívat si i na úkor pracovních aktivit. Vaše mysl hloubá o životě. Je nakloněna záhadám a jejich řešení. Přitahují vás detektivní příběhy. Jste ve svých diskusích přesvědčiví. Nebojíte se zpochybňovat ustálené pravdy. Možná pociťujete podrážděnost a nervozitu bez zjevné příčiny. Chybějící cíl vás znejišťuje a probouzí pocity méněcennosti. Úspěch vašeho jednání závisí na motivu. Nesobecké aktivity splní svůj účel. To, co nyní konáte jen pro svůj osobní prospěch, se mine účinkem. 

RAK

Ztráta odvahy a pocit neschopnosti oslabuje vaši vůli. Buďte opatrní při pouštění se do nových podnikatelských aktivit a projektů očekávajících osobní prospěch, můžete narazit na podvodné jednání. Hladce plyne vše, co je spojené s nesobeckým konáním jako je charitativní činnost, pomoc v nemocnicích či práce v duchovně laděných skupinách. Od středy se vám ukáže obrácená strana hojnosti a vlastnění. Probudit se může žárlivost a vztek na ty, kteří se mají lépe. Dejte pozor na utrácení za zbytečnosti.

LEV

Snažíte-li se unikat všedním záležitostem, nakonec vás vždycky doženou. Pocit, že musíte, ve vás probouzí odpor a nesvobodu. Při týmové spolupráci můžete nabýt dojmu, že vám někdo hází klacky pod nohy. Obrňte se trpělivostí, ušetříte tím své nervy. Cítíte-li zodpovědnost za druhé, máte tendenci je poučovat, vychovávat a využívat svou moc nad nimi. Nedivte se, když se vám vzepřou. Využijte nové příležitosti k získávání zajímavých zkušeností. Mohou být vhodné k rozšíření vaší stávající činnosti.  

PANNA

Máte-li moc nad druhými lidmi, hltají vaše slova. Zvažujte, co a jak vyslovíte. Lákají vás semináře spojené s psychologií, astrologií či výzkumem a odhalováním skrytých motivů. V množství informací se můžete snadno ztratit. Není vaším úkolem zapamatovat si všechno a aplikovat to do své praxe. Vnímejte s otevřenou myslí, dejte důraz jen těm informacím, které vámi vnitřně zahýbou a probudí skutečný zájem. To jsou slova pro vás. Ostatní neřešte, jen by vás svedly z cesty.

VÁHY

Začátkem týdne dáváte přednost odpočinku před prací. Chcete trávit čas s přáteli či na dovolené. Využijete svůj diplomatický um a vyjednávací schopnosti k vytvoření rovnováhy mezi dvěma znesvářenými stranami. Znalosti a obratná komunikace zasáhnou cíl. Mocenské síly, či nezvratný osud, ve vás vyvolají pocit bezmoci. Zvažujte, zda dosahování diplomatických cílů je vedeno ideály, soucitem a touhou pomáhat a chránit, nebo jde o věc vaší prestiže či zdůraznění pocitu vlastní ceny.

ŠTÍR

To, co děláte, nezůstává bez povšimnutí. Organizace či určitá struktura, pod kterou spadáte vám dává pocit moci. Využijte ji ke konstruktivním změnám, které posouvají život k lepšímu. V pracovní oblasti se plně realizujete. Sklízíte to, co jste v období kolem narozenin započali. Dochází buď k rozmnožení hodnot, kterých si ceníte, nebo náhlým ztrátám či prohloubení nejistoty v oblasti financí a majetku. Týmová spolupráce, účast na sociálních projektech či zodpovědnost za druhé vám berou energii a materiální jistotu. Mohou být zdrojem frustrace či pocitů omezení.

STŘELEC

Vaše činy jsou ovlivňovány pocity a emocemi. Na jedné straně jste podněcováni k sebejistému a aktivnímu postoji, hlavně co se týká vašich osobních zájmů a sportovního vyžití. Na druhé straně, zažíváte pocit slabosti, bezcílnosti a neužitečnosti, fungujete-li běžně na základě cílů, jejichž naplňování tvoří náplň vašeho života. Od středy mohou být zveličovány naděje a očekávání, k nimž se ve jménu nějaké víry upínáte. V závěru týdne budete schopni dívat se na věci s nadhledem. Dojdou vám souvislosti, díky nimž věci začnou dávat větší smysl.     

KOZOROH

To, co děláte a říkáte silně ovlivňuje lidi kolem vás. Jste iniciátorem změn přinášejících větší svobodu. Je-li váš záměr sobecký, postaví se stejně mocné síly proti vám. Od středy vás láká výzkum, průzkum, případně pátráte po motivech a touhách, které vás ženou vpřed. V práci budujete své postavení. Každou činností se učíte nové věci o sobě. Expanze v oblasti financí, majetku a vašich hodnot, jsou brzděny pocitem zodpovědnosti za druhé, či zásahem shora. Vlivem určitých omezení, nedostatku energie, nařízení či jiných překážek se zpomalí váš postup vpřed.  

VODNÁŘ

V pracovním týdnu je nutkání ke změně podníceno nejistotou ohledně financí, energie a majetkových záležitostí. Vzpoura vůči určité autoritě či omezením vyústí v přehánění a ukvapené reakce. To, co není funkční, se nyní rozpadá. Zvažujte, z čeho pramení váš pocit omezení. Obvykle vychází z přesvědčení, že jste k něčemu nuceni. Podíváte-li se na důsledky, které by nastaly, kdybyste to neudělali, zjistíte, zda je čeho se bát. Odmítáním možných důsledků se připravujete o možnost volby a prohlubujete pocit nesvobody. Přijetím důsledků volíte svobodně.

RYBY

Vidíte-li smysl života v naplňování svých cílů a tužeb, při nemožnosti jich dosáhnout pocítíte prázdnotu, ztrácíte směr a ovládá vás pocit méněcennosti. Hledáte-li vedení, dejte si pozor na následování cizích cílů. Jste snadněji zneužitelní. Lehce se stanete obětí podvodníků. Přepínání sil vede k nemocem a ztrátě energie. Chybějící chuť dělat něco užitečného vyvolává podrážděnost a nervozitu bez jasné příčiny. Dovolíte-li si nemít cíl, jste přirozeně vedeni k pobytu v přírodě, k umění, k nezištné pomoci druhým, k nenápadným podpůrným činnostem, aniž žádáte něco nazpět.