Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 7. 3. 2022 do 13. 3. 2022

BERAN

Jste přitahováni ke kolektivním činnostem, akcím s přáteli a týmové spolupráci, v níž hledáte své místo. Svých cílů jste schopni dosáhnout ve spojení s druhými. Potřebujete si ale udržet svou cestu, aniž byste se podřizovali či dokonce potlačovali sami sebe. Spolupráce je proto možná pouze s lidmi, s nimiž vás pojí společný zájem, s nimiž naleznete rovnováhu mezi vašimi a jejich preferencemi. Rozcházíte-li se, dojde ke konfliktům. Výbuchy emocí na sebe nenechají dlouho čekat. Dopřejte druhým jejich cestu a raději se porozhlédněte po jiném místě, kde zakotvíte.    

BÝK

Zajímáte se o hodnoty přinášející pocit svobody a nezávislosti. Setkání s lidmi, kteří vnímají svět netradičním způsobem, otřese vašimi hodnotami. Lpění na vlastní pozici, postavení a pocitu důležitosti a úkony spojené s jejich udržením se bijí s potřebou posunout se vpřed, necítit se svázán rutinou. Tento vnitřní rozpor se projeví netrpělivostí a vznětlivými reakcemi. Jste přitahováni ke skupinovým aktivitám, jste přátelsky naladěni. Zájem o skupinové cíle pak otevírá prostor k jednáním s větším počtem lidí. Je-li váš zájem o spolupráci větší, než touha prosadit své ego, podaří se vám dohodnout se, dospět ke kompromisu, aniž byste přišli o to, na čem vám záleží.  

BLÍŽENCI

Jste aktivní v oblasti spolupráce a navazování přátelství. Otevřeně prezentujete své ideje a vize. Hledáte lidi se společnými zájmy. Podaří-li se vám s nimi táhnout za jeden provaz, snadno dosáhnete svých cílů. Tam, kde chybí shoda, logicky dojde ke konfliktu. Vaše ochota rovnoměrně přijímat i dávat, probouzí spokojenost ve vztazích. Pocit přijetí posiluje vaši sebehodnotu. Od čtvrtka převáží tendence nechávat si své názory pro sebe. Snaha utíkat před konfrontací ovšem povede k tajnůstkářství, které snadno podkope důvěru druhých. Využijte svou tendenci ponořit se do hloubky problému pro výzkum, přemýšlení, studium či meditaci.

RAK

Pocit harmonie čerpáte z možnosti být zde pro ty, kteří vás nutně potřebují. Míříte za svými ideály. Díváte se na lidi kolem sebe se soucitem a pochopením. Nejste-li schopni pocítit klid ve společnosti, stahujete se do samoty a rozjímání. Nenaplňují-li lidé a okolí vaše ideály, představy a očekávání, která na ně kladete, začnete se litovat a cítit se jako oběti. Neviňte z toho svět, zrealizujte svá očekávání. Je-li možné pozměnit směr cesty, která vás dovedla tam, kde jste nyní, s radostí to udělejte. A pokud nemáte vliv na to, kde se zrovna nacházíte, vezměte si ze situace to nejlepší pro sebe, a víc se už netrapte. Svou touhu po harmonii projevte skrze uměleckou tvorbu. 

LEV

Je čas k vyjasňování věcí s cílem dosáhnout vzájemného pochopení. Ztratíte-li trpělivost, riskujete hádku. Aktivity lidí s odlišným životním postojem ve vás probouzejí potřebu bojovat za vlastní pravdu. Pokuste se usměrnit své ambice a důrazně, ale laskavě přesvědčit druhé o souladu vašich zájmů. Neprobouzí-li činy ostatních lidí ve vás agresi a strach z ohrožení vaší pravdy, vezete se na vlně optimismu, velkorysosti a vnímavosti vůči potřebám všech kolem. Více než osobní zájmy podporujete společný prospěch. Dožene-li vás nemožnost naplnit své ideály, snadno upadnete do letargie a ztratíte energii, chuť cokoliv v tomto nehostinném prostředí podnikat. 

PANNA

Výborná intuice vás až do středy povede k moudrým krokům a rozhodnutím ve spojení s plány do budoucna a týmovou činností. Možná se také setkáváte s pomluvami, udáními a silnými emocemi vycházejícími z komunikační výměny. Od čtvrtka proto zesílí tendence více si promyslet, než cokoliv vyslovíte. Z obav před možnou konfrontací si však určité informace necháte pro sebe. Pozor, právě to, co neřeknete, může vyplout na světlo, aby podkopalo důvěru ve vás. Na cestě za svými ideály a nastolením harmonie budete vystupovat lehkovážně, nebo naopak přehánět své aktivity z přesvědčení, že se vám nemůže nic stát. Optimismus vám dá křídla, ale ohlídejte si, ať nedopadnete jako bájný Ikaros.

VÁHY

Dosahujete cílů ve spojení s přáteli anebo prostřednictvím týmové spolupráce se skupinami, s jejichž cíli se ztotožňujete. Projevujete se sebejistě. Ladíte-li kooperaci, je možné, že vaše snaha o nalezení společného řešení vychází ze strachu ze ztráty vašeho postavení či určitých jistot. Víra, že něco dokážete — ve spojení s ambicemi a touhou ukázat se v tom nejlepším světle — vám pomůže vymačkat ze sebe maximum. Když se pro něco rozhodnete, jdete za tím jako buldok a nenecháte se odradit, dokud svůj plán nedotáhnete do konce. Pokud ale naopak nevěříte, že byste věc vůbec zvládli, odmítáte se jakkoliv angažovat.    

ŠTÍR

Kladete velký důraz na své vize do budoucna. Jsou-li ohroženy, reagujete v obraně. Věříte-li, že budete úspěšní, jste ochotni udělat cokoliv jen, abyste dosáhli svého a velmi pravděpodobně toho docílíte. Cítíte-li se jako oběť mocenských hrátek, ztrácíte víru ve vaše možnosti a schopnosti, nezmůžete se na nic. Situace se vyřeší bez vašeho zásahu. To, do čeho se nyní pustíte, dělejte ve spolupráci s lidmi kolem sebe. Zvažujte důkladně, ke komu se přidáte. Skutečné spolupráce jste nyní schopni jen tehdy, jsou-li vaše vlastní zájmy v souladu se zájmy uskupení, jehož jste součástí. Při odlišných postojích dojde ke konfliktu. Úplný závěr týdne poplyne na vlně klidu a míru. 

STŘELEC

Ladíte týmovou spolupráci. Pracujete na dosažení společných cílů, kterých ale nemusí být dosahováno vždy přímou cestou. Hledáte-li zákulisní metody, sami se stanete obětí skrytých taktik. Absolutní přesvědčení o vlastní pravdě vám nedovolí dělat s ní kompromisy. Pocit neomylnosti a spasitelský komplex — ve spojení s touhou blýsknout se — vás nutí pomáhat i tam, kde vaše intervence není žádoucí. Někdy je největší pomocí to, když nepomůžete, avšak dáte druhým důvěru, že to zvládnou sami. Možná si bez vaší podpory uvědomí, že si ukousli příliš velké sousto, na které zatím nejsou připraveni. Přebírání zodpovědnosti za druhé na vás vrší vinu za jejich případné neúspěchy.       

KOZOROH

Máte chuť a sílu hory přenášet. Roste ve vás optimismus a pocit neporazitelnosti. Tato kombinace je vysoce tvůrčí, je-li nesobecky využita k dobrému účelu. Štědrost a velkorysost spojená s nejvyššími ideály vás navádí na cesty, jak učinit svět krásnějším a příjemnějším. Záleží vám na každém jednotlivci. Je-li tato kombinace zneužita k naplnění osobních ambic, pocitu důležitosti a touhy po moci a kontrole, může přivodit mnoho zlého. Nenasytnost vyústí v nestřídmost a přehánění. Pocit neomylnosti a přesvědčení, že vám všechno projde, vám dovolí překročit hranice i tam, kam byste se za normálních okolností nepustili. V úplném závěru týdne uvidíte to, co jste vytvořili, novýma očima.

VODNÁŘ

Toužíte po společenství, v němž se zároveň cítíte svobodní a nezávislí. Čím silněji si ale uvědomujete své cesty, tím snáze rozpoznáte, která přátelství a uskupení jsou s vámi v souladu, a která je třeba okamžitě opustit, abyste se v nich neztratili. Všimněte si, zda nelpíte na zaběhnuté rutině, která vám sice v minulosti poskytla možnost odlišit se od tradičního proudu a umožnila pocítit svobodu a nezávislost, ale v současnosti brání vašemu růstu. Zamyslete se nad tím, co vám účast v tomto uskupení dává a zvažte, zda cena, kterou za to platíte, opravdu stojí za to.   

RYBY

Jdete-li za naplněním svých ideálů dokonalosti a rozdělujete svět na černý a bílý, stahujete se do svého vnitřního světa. Pomáhá vám k tomu meditace, pobyt v přírodě a také umění. Chcete-li to špatné napravovat, pomáháte tam, kde vidíte bezpráví a chybějící pomoc. Pracujete v pozadí, bez potřeby uznání nebo vlastního prospěchu. Vidíte-li dokonalost ve světě takovém, jaký je, a přijímáte všechny jeho tvary, prožíváte stav harmonie v propojení se vším a s každým. Žijete-li v pocitu, že se vám nemůže nic stát, když sami nebudete zasahovat, budete z této iluze vyvedeni. Přijetí není o pasivitě, ale o aktivním přístupu, který není motivován strachem a negativními emocemi, ale potřebou přiložit ruku k dílu.