Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 7. 11. 2022 do 13. 11. 2022

BERAN

Překračujete svůj stín, posouváte své hranice. Snažíte se naplnit své sny. Nelze-li je přetvořit ve skutečnost, jste zklamaní, reakce mohou být až přehnané. Spolupráce s muži nepřinese očekávaný výsledek. Kariéra a domov jsou místem silných emocí, vyvolaných strachem, pocitem bezmoci, ztráty kontroly či jistot. Od středy dojde k uvolnění. Zesílí chuť jen tak si užívat života. Vyrazte za zábavou či na koncert. Víkend je ve znamení nových možností a příležitostí ve spojení s cestováním, cizími zeměmi, studiem práva, víry a odlišné životní filozofie.

BÝK

Rutina a všední záležitosti vás nudí. Hledáte vzrušující zážitky, jste otevřeni změnám. Setkání se zajímavými lidmi vám otevře oči, ukáže nové hodnoty či změní pohled na vztahy. Náhlé události v oblasti financí, majetku, zdrojů a hodnot ve vás vyvolají obavy z nedostatku. Cítíte tlak mezi potřebou svobody a strachem z nejistoty. Zodpovědnost a tendence vidět věci černější, než jsou, vás přitáhne k plnění povinností. Dáte jim přednost před zábavou. Občerství vás umělecká tvorba, plynutí v proudu, nezištná práce a pomoc bližním.

BLÍŽENCI

Jste poháněni zvědavostí. Přeskakujete od jednoho tématu k druhému, a přizpůsobujete se tomu, co život právě přináší. Můžete cítit strach ze závazku. Přepínáte mezi odvahou a pocitem neporazitelnosti na jedné straně, a strachem ze selhání na straně druhé. Nesplníte-li to, co jste si vysnili, máte tendenci utéct. Kvůli obavě z chyby hledáte někoho, kdo vás povede. Spolehlivě plníte své úkoly vyplývající z týmových aktivit a projektů zaměřených na moderní technologie, alternativní přístupy, svobodu a nezávislost.

RAK

Jde o vynikající období pro práci s nitrem, pobyt v ústraní a v přírodě. Přemýšlíte o hlubokých pravdách, zajímáte se o psychiku. Spouštěčem změn mohou být náročné situace doma či v práci. Nenechává vás klidnými téma moci a touhy. Potřeba kontroly může jít do extrému, stejně tak pocit strachu vycházející z bezmoci. Tyto emoce vystupují z podvědomí, když je narušen pocit jistoty a bezpečí. Ve skutečnosti nemají reálný základ. Zkuste je přijmout jako součást života, a jejich hrany se otupí. 

LEV

To, co nelze získat otevřeně, dosáhnete skrytými taktikami. Jde-li vám o dobrou věc, získejte na svou stranu spojence. Může vám chybět energie, případně vás přepadne strach ze selhání. Překážky a omezení vycházejí z pocitů zodpovědnosti za uskupení, jehož jste součástí, případně z pravidel a podmínek spolupráce, které jste byli nuceni akceptovat. Uvolnění přichází skrze sport a individuální aktivity. Od konce týdne vám půjde štěstí naproti. Nebojte se uchopit nové příležitosti za pačesy. Získaný vliv použijte konstruktivně.

PANNA

Rychlé tempo událostí vás nutí jednat. Čím flexibilnější jste, tím více vám změny hrají na ruku. Využíváte nestabilní prostředí pro získání toho, čeho si ceníte. Přicházejí nové vztahy a inovativní informace, které vám otevřou nový pohled na sebe, na svůj život, na potřebné zdroje a hodnoty. Tam, kde dochází k idealizacím a hledání dokonalosti v bezchybnosti, ztrácíte odvahu, cítíte se slabí a bezmocní. Od soboty zesílí optimismus a schopnost nadhledu. Je příznivé období pro jednání o mocenských záležitostech a financích.

VÁHY

Kvůli povinnostem a přebírání zodpovědnosti za druhé nemáte čas na své zájmy ani na ty, které máte rádi. Můžete se cítit osamělí, či nespokojení. Možná jste sundali růžové brýle a uviděli vztahy takové, jaké jsou. Pečlivost a ukázněnost vám pomáhá soustředit se na své cíle při studiu, či ve vztahu ke svému okolí. Daří se vám při detailní činnosti, počítání matematických úloh či jemné umělecké práci. Chybí-li vám pocit jistoty a bezpečí, probouzí se ve vás strach, či silná potřeba kontroly. Pozor na pomluvy ničící pověst. 

ŠTÍR

Děje se tolik věcí, že nevíte, co dříve. Náhlé změny a události vás nutí reagovat a dělat unáhlené kroky. Nejlépe to přečkáte, když zaměříte pozornost dovnitř. Při bouří na moři, čím hlouběji se ponoříte, tím větší klid a stabilitu vody pocítíte. Řešíte jen to, co se vás bezprostředně dotýká. Čím blíže hladině se nacházíte, tím větší neklid vámi lomcuje, a tím více vás děj vtáhne. V tomto stavu jen těžko rozeznáte, co má smysl a co je zbytečný boj s vlnami, které nemáte šanci zkrotit. Od úterý je bezpečným přístavem pobyt v ústraní, meditace a zaměření se na nezištnou pomoc bližním.  

STŘELEC

Vyrážíte na dovolenou či za poznáním, případně posouváte své hranice při sportu a individuálních aktivitách. Od středy je výborný čas na zábavu, společenské aktivity, návštěvu koncertu či na výhodné nákupy. Jste optimisticky naladěni, dokážete vše brát z té lepší stránky. Nepodaří-li se vám naplnit své cíle, či dosáhnout určitých ideálů, čelíte pochybnostem. Pozor na podvodníky či na přehnané sliby. O víkendu zesílí nadhled. Uvidíte možnosti a příležitosti, jak získat moc, či vyřešit nějakou záhadu. Pochopíte určité souvislosti, které zapadnou do skládanky vašeho života.

KOZOROH

Přitahujete si vztahy, které vám pomáhají prožívat život naplno. Svou proměnou ovlivňujete svět kolem vás. Případně vyhledáváte vazby, které vám pomohou udržet kontrolu, moc a vliv. Vhodná propojení jsou příslibem pozitivních a tvůrčích změn ve vašem okolí. Náhlé události ve financích, v hmotném zabezpečení a ve zdrojích jsou příležitostí k osvobození se od toho, co pozbývá svou funkčnost. Lpíte-li na jistotách, jež vám poskytují pocit bezpečí, vzniklé situace vyvolávají strach a zjitří emoce.       

VODNÁŘ

Ve vztazích zažíváte odstup. Posuzujete je z pohledu užitečnosti, odhalujete nefunkční vazby. Nenaplňují-li druzí vaše představy, stavíte mezi vámi zeď a cítíte osamělost. Volíte-li mezi povinnostmi a zábavou, zvítězí povinnost. Dostáváte se do konfliktu s autoritou, nechcete, aby vám někdo říkal, co máte dělat. Pocit chybějící energie vás nutí zvažovat, kam své omezené zdroje nasměrovat. Učení a rutina vyžadující preciznost, trpělivost a matematické myšlení vám jdou od ruky. Vidíte nedostatky, a hledáte způsoby, jak je napravit. Druzí se na vás obrací pro radu.

RYBY

Citlivost a vnímavost probouzí soucit a vede vás k hledání harmonie. Snižují se požadavky vlastního ega. Směrujete vaše činy k umělecké tvorbě, nezištné práci pro druhé, duchovním aktivitám a přírodě. Zaměření se na nadlidskou dokonalost vede k pocitům selhání, není-li ideál naplněn. Nedokonalosti a disharmonii se snažíte eliminovat, nebo před nimi utíkáte. Možná se začnete schovávat před celým světem. Přitahuje vás romantika. Využijte svou tvůrčí představivost k psaní příběhů. Chybí vám preciznost, jasnost a disciplína, proto nechte praktické záležitosti na jindy.