Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 6. 6. 2022 do 12. 6. 2022

BERAN

S neutuchající energií se pouštíte do mnoha aktivit najednou. Cítíte se silní v kramflecích. U fyzické práce či ve sportu vydržíte větší zátěž, než obvykle. Máte-li spasitelský komplex, konáte s cílem někoho chránit. V závěru týdne narazíte na své limity a následkem je pocit zklamání či selhání. Od čtvrtka je vaše činnost spojována s léčením či zraňováním. Můžete svou snahou po prosazení se někomu ublížit. Případně svým zásahem někomu pomoci. Pozorujte, jak se v této roli cítíte. Mohou díky tomu přijít uvědomění spojená s odpuštěním druhým či sami sobě.  

BÝK

Máte chuť experimentovat, ať už jde o finanční transakce, nákupy, nový druh jídla, či jiné požitky. Náhlý impulz povede k nákupům a investicím, které mohou znamenat rychlý zisk, ale také ztrátu. Při nedostatku vzrušujících podnětů cítíte podráždění. Nuda a stereotyp vás neláká. Skupinové aktivity či zodpovědnost za určité uskupení a společné cíle ve vás vyvolávají pocit omezení. Případně dochází ke konfliktním situacím či trpíte nedostatkem komunikace. V pracovní oblasti vás ochota jít do hloubky problému přivede k odkrytí důležitých skutečností.  

BLÍŽENCI

Vašemu konání vládne vytrvalost a soustředění, jste ochotni omezit se. Zaměřujete se na plnění povinností a závazků, a to hlavně ve spojení s prací, či se zodpovědností za určité týmové projekty a cíle. Stojíte-li před důležitým rozhodnutím, zvažte, co vám přísluší řešit, a co je třeba nechat na druhých. Hrajete-li roli ochránce či spasitele, pak od pátku ve vás pocit selhání, zklamání či ztráta odvahy vyvolává slabost a únavu. Můžete být zmateni, zažívat pocit prázdnoty, propadnout nečinnosti či unikat do snění a jiných stavů navozujících iluzi harmonie.

RAK

Komunikujete vřele a s citem. Vaše mysl je ovlivněna pocity. Snadno se v nich ztratíte, proto nechte zásadní rozhodnutí na konec týdne. Vyplouvají na povrch emoce a pocity spojené s tématem víry, hojnosti, neopodstatněných nadějí a nenaplněných očekávání. V osobních aktivitách či při sportu hýříte energií. Od čtvrtka můžete narazit na sebepodceňování či pocit ublížení. Tam, kde se cítíte zraněni, je i nejvyšší potenciál k léčení. Stačí si připustit svou zranitelnost a přijmout ji jako přirozenou součást života. Probouzí to ve vás soucit.  

LEV

Přemýšlení o problémech a nefungující komunikace ve spojení se zodpovědností za druhé, pocitem nesvobody či týmovou prací ve vás probouzí strach a frustraci. Zaměříte-li se krok za krokem na plnění svých závazků a povinností ze situace vyplývajících, vaše vytrvalost bude korunována úspěchem. Ve snaze prosadit své osobní ambice a plány jste neúnavní. Od čtvrtka se dostanou na povrch zranění, bolístky a následky předchozích selhání. Propojte své aktivity s léčením, případně zvolte aktivní program. Ten vás z vašich případných splínů vyléčí.

PANNA

Jste obklopeni hodnotami spojenými se svobodou, nezávislostí či moderními trendy. Čekají vás náhlé zisky a ztráty. Přesvědčivost vám pomůže obhájit to, čeho si ceníte. Případně využijete svou moc a kontakty mezi mocnými k prosazení svých zájmů. V oblasti pomoci druhým či v umělecké tvorbě jste vedeni intuicí a soucitem. Může vám chybět jasnost a preciznost. Koncem týdne se prohloubí propast mezi vašimi ideály a skutečností. Pozorujte, zda se s tím dokážete smířit, nebo se dostaví bezmoc, ztráta motivace, či před nepříjemnou realitou utečete.

VÁHY

Ochota riskovat vám v oblasti sportu a osobních aktivit pomáhá zkoušet nové věci. Nadšení a radost z objevování se lehce překlopí v přepínání sil, či přečerpání zdrojů. Vaše mysl je neustále připravena absorbovat nové věci. Dokážete-li se koncentrovat na jednu věc, vaše neúnavnost ponese ovoce. V oblasti výdělků, finančního zajištění a hodnot se seznamujete s novinkami a zajímavostmi. Chuť flirtovat a touha experimentovat se může projevit vzrušujícím, ale nestálým vztahem. V druhé polovině týdne čelíte problémům spojeným se sebepodceňováním či vaší zranitelností.  

ŠTÍR

Chcete se vymanit z nudy a stereotypu. Nedostatek vzrušujících podnětů způsobuje podrážděnost. Při finančních transakcích jste ochotni riskovat více, než je běžné. Láká vás experimentovat. Umělecká tvorba a nezištná pomoc vám dodá pocit vlastní hodnoty. Vlny fantazie a idealismu se střídají s podezíravostí a hledáním nedostatků. Je-li skutečnost, kterou vidíte, bolestná, můžete ji zakrýt závojem iluzí a lhát si do kapsy. V pracovní oblasti a ve vztahu k autoritám využíváte moc slova či peněz k dosažení svých zájmů.   

STŘELEC

Sebedůvěra a pocit, že všechno zvládnete, vás drží na vlně optimismu. V oblasti sportu a osobních aktivit toho můžete mnoho dokázat. Vyřešíte navršené problémy. Jste odhodláni bojovat za svá práva a za to, v co věříte. Od čtvrtka se vaše pozornost zaměří na léčení starých bolístek. V závěru týdne čekejte zmatek a nejistotu. Čím více toho od sebe či od druhých očekáváte, tím větší zklamání zažijete. Utvrzování se v představách o sobě vede k ignoraci čehokoliv, co do daných představ nezapadá.

KOZOROH

Procházíte zkušenostmi, které zpochybňují představy, na jejichž základě vnímáte svůj svět. Dovolíte-li si z nich vyhlédnout, přinese vám to růst a obohacení o nové hodnoty. Cizí ambice a zájmy mají velký vliv na vaše plány. Všimněte si, jaké emoce a pocity to ve vás vyvolá. Muži mohou být příčinou zklamání a nenaplněných očekávání. Máte pocit, že jsou vám kladeny klacky pod nohy. Od čtvrtka je ideální čas k léčení starých traumat a zranění. Vyhledejte pomoc, nebo se svěřte blízké osobě, hovořit o tom vám pomůže se přes ně přenést.     

VODNÁŘ

Jste ochotni tvrdě pracovat. Plníte své závazky a povinnosti, chováte se zodpovědně. Vyrazíte-li na cesty, pak jsou pracovního rázu, nebo v nich přebíráte zodpovědnost za určité společenství. Stojí-li před vámi důležitá rozhodnutí, vše velmi podrobně prozkoumáváte. Máte tendenci zaměřovat se na nedostatky a problematické oblasti a hledat jejich řešení. Při sportovních aktivitách a individuálních zájmech projevujete nadšení. Vycházíte z pocitu, že dokážete všechno, nač sáhnete. Od čtvrtka vám  činnosti spojené s léčením pomohou uvědomit si něco ohledně vztahu s muži a způsobu sebeprosazení.

RYBY

Jste citliví vůči světu kolem vás. Chcete pomáhat. Pohybujete se v romantických představách, ve světě fantazie či mysticismu. Dělá vám dobře začíst se do románu, nebo si pustíte romantický film. V praktických záležitostech vám chybí preciznost a disciplína. Chybějící odvaha vede k vyhýbání se konfrontacím či přímému řešení problémů. Od pátku vás pocit bezmoci a nedostatek energie činí neschopnými zvládat to, co se od vás očekává. Můžete se v někom splést, nebo naletět podvodníkům. Zahraje-li někdo na vaše city, buďte obezřetní, velmi pravděpodobně vaši ochotu zneužije ve svůj prospěch.