Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 4. 4. 2022 do 10. 4. 2022

BERAN

Jste vysoce aktivní jak mentálně, tak fyzicky. Nenecháváte nic náhodě. O všem chcete vědět, u všeho chcete být. Většina vašeho týdne se odehrává na poli komunikace, jednání, obchodu, sportovních a cestovních aktivit. Pokud jste dosud s některými těmito činnostmi váhali, nyní se do nich s radostí pustíte. Od úterý se otevírá cesta k uzavření zajímavých dohod. Při setkávání se s přáteli však narážíte na překážky, které skupinové aktivity brzdí nebo zcela blokují. Tíha, která na vás leží v oblasti týmové spolupráce, vás nutí k pečlivosti, střízlivosti a maximální obezřetnosti. Od čtvrtka si dejte pozor na zastrašování a slovní manipulaci.

BÝK

Začátkem týdne se veškeré týmové aktivity točí kolem pracovních povinností, nastalých překážek, omezení a přebírání zodpovědnosti za druhé. Od úterý vás přemohou láskyplné pocity a touha po romantických dobrodružstvích. Přitahují vás dobročinné aktivity, péče o duši, umění či pobyt v přírodě. Chcete se postarat o ty, které vám jsou blízcí. Dělejte to však výhradně z lásky, nikoliv z touhy po přijetí nebo vděku. Možné jsou nepříjemné psychické stavy a pocity oběti. V druhé polovině týdne vás čekají seriózní jednání, při nichž nebudete mít problém říkat, co si myslíte. 

BLÍŽENCI

Uspokojuje vás seberealizace ve sportovních či skupinových činnostech. Současná situace vám při různých jednáních a uzavírání obchodů hraje do karet. Jen je třeba obrnit se trpělivostí. Další kroky plánujte pečlivě a systematicky. Překážky vás neodradí, naopak se pro vás stanou výzvou. Je čas navrhnout odvážné a originální plány, které si držíte v záloze. Výborně se soustředíte a nepřehlížíte detaily. Získáváte si svým postojem úctu nebo se stáváte autoritou v oblasti, které rozumíte. Od čtvrtka vstoupí do vašich vyjednávání prvek moci. Nenechte se zastrašit, ale ani nezneužívejte informace, které již máte.

RAK

Opíráte se o své ideály a soucit s lidmi kolem sebe. Pečujete o ty, kteří to potřebují. Realizujete se v dobročinných akcích. Odměnou je vám už pouhá radost z toho, že můžete pomáhat. Chybí-li vám v životě potěšení, pak jej nahradíte uspokojením z toho, co jste vykonali pro druhé. Nechcete-li prožívat to, co se kolem vás děje, doléhá na vás bezmoc, vztek či lítost. Vidíte oběť v sobě či v lidech kolem sebe. Toužíte zachraňovat, sami chcete být zachráněni, případně utíkáte před tíhou tohoto světa do snění — k přírodě, k meditacím či do stavů vyvolaných podpůrnými prostředky. Od čtvrtka se můžete cítit manipulováni tím, co je vám sdělováno.

LEV

Zabýváte se osobními záležitostmi. Váš pohled na svět je silně subjektivní. Čekání a prodlevy jsou pro vás těžko stravitelné. Potřebujte být aktivní, jinak pociťujete nervozitu. Samostatné projekty a individuální plány uskutečňujete s lehkostí. Neváháte se zahájením nových projektů. Daří se vám uzavírat lukrativní obchody. Při jednáních máte navrch, dokážete brilantně argumentovat. Moc slova zkrátka využíváte ve svůj prospěch. Od čtvrtka bude vaše vytrvalá práce oceněna. Jste vnímáni jako zodpovědní, proto dodržujete závazky a povinnosti. Získáte podporu starších. Zároveň před vámi stojí důležitá rozhodnutí, která ovlivní váš budoucí vývoj.

PANNA

Rostete díky charitativním aktivitám, pomoci druhým, akcím spojeným s uměním či duchovní tematikou. Nevídaná odvaha vám pomáhá vystupovat z komfortní zóny a dělat i to, co byste se jindy neodvážili. Hlídejte rozhodnutí hnaná pocitem nedotknutelnosti a přesvědčením, že si můžete neohroženě dělat, co jen chcete. V takovém rozpoložení totiž snadno přehlédnete riziko, které se následně ukáže jako neúnosné. To prozkouší vaši víru spojenou s ideály.  

VÁHY

Směr, kterým jste se vydali v období narozenin, plodí své ovoce. Podle úspěchu či neúspěchu dokážete určit, zda váš záměr odpovídá vašim schopnostem. Vaše výsledky vás zviditelní. To, zda si umíte jít za svým, musíte dokázat tváří v tvář opozici či odlišnému mínění autorit. Zvažte, jak to, co jste se dosud na své cestě naučili, začlenit do každodenního života. Prospívá vám práce v týmu. Naplňujete své touhy ve spojení s přáteli či s lidmi podobného smýšlení. Hladce plynou i aktivity zaměřené na vize budoucnosti, sociální rovnost či nastolení svobody a nezávislosti.    

ŠTÍR

Začátkem týdne ustoupí zábava povinnostem. Případně to, co vám bylo koníčkem, se promění v práci. V přátelství či v projektech zahrnujících sociální programy, moderní technologie a vyhlídky do blízké budoucnosti se projeví střety a krize. Právě ale díky nim si ujasňujete, co je pro vás prioritou. Ale pozor, od čtvrtka vás nutkavé myšlenky vtahují do mocenských her či pocitů bezmoci. Cítíte se ohroženi slovy, případně využíváte jejich sílu k dosažení vlastních cílů. Pozor na manipulaci. Zpochybňujte to, co slyšíte. Zaměřte se proto raději na důkazy, nikoliv pocity.

STŘELEC

Vaše osobní plány a sportovní aktivity mají zelenou. Sršíte energií k seberealizaci. Máte nutkání pustit se do odvážnějších věcí. Případné překážky vás neznechutí, ale posílí touhu je překonat. Sdělujete druhým své názory a postoje velmi otevřeně. Vidíte-li nedostatky, jde vám o zlepšení, ne o prázdnou kritiku. Touha po harmonických zážitcích, klidu a míru vás obrací k přírodě či k setkáním s lidmi, u nichž vnímáte duševní spřízněnost. Nadřadíte-li pocity nad racionální mysl, snadno podlehnete iluzi. Tendence spatřovat v druhých lidech to, co v nich vidět chcete, povede ke zklamání způsobené idealizací. 

KOZOROH

Máte pocit, že vám někdo kříží plány. Případné překážky využijte ke zvážení, zda cesta, kterou se nyní ubíráte, je pro vás tou nejvhodnější. Snažíte-li se něco vybudovat, nemělo by to být na úkor lidí kolem. Od čtvrtka zesílí chuť přesvědčit druhé o své pravdě. Dejte si pozor na fanatismus. Neprosazení si svého povede k frustraci. Všímejte si, jakou mají slova moc. Možná odhalíte manipulaci či zradu. Anebo dokonce propadnete stihomamu. Nastal čas na psychologický rozbor vaší osobnosti a zaměření se na rozvoj lidského potenciálu.

VODNÁŘ

Jednání a kolektivní aktivity vás směrují k pomoci druhým, k nastolení harmonie, klidu a míru. Cítíte-li se zneužíváni, zatnete zuby a nedovolíte si nic říct. Odvážíte-li se otevřeně vystoupit, nedojdete kýženého cíle. Raději nahromaděnou frustraci vybijte při sportu nebo jiné fyzické činnosti. Od úterý se na poli komunikace, učení a obchodní činnosti otevře prostor pro odvážné a originální plány. Jedině trpělivě a pečlivě plánované kroky povedou k úspěchu. Nevíte-li jak dál, využijte pomoc odborníka. Od čtvrtka zvítězí zdravý rozum nad vášněmi.

RYBY

Jste vedeni do nitra či k přírodě, kde odkrýváte svět, který vás vnitřně obohacuje. Možná se vezete na vlně falešného pocitu štěstí. Od úterý vás strhne romantika a láskyplné pocity. Touha být tu pro druhé lidi vás vede k dobročinnosti. Všimněte si, zda máte potřebu dávat na odiv své „nesobecké“ sebeobětování jen proto, že se vám za to dostane přijetí, vděk či zvýšená míra pozornosti. Také můžete být nuceni okolnostmi se pro někoho obětovat. Netěší-li vás činnost samotná, zaměřte se na hřejivé uspokojení z výsledku.