Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 31. 10. 2022 do 6. 11. 2022

BERAN

Ztrácíte-li pocit kontroly a pevnou půdu pod nohama, můžete jednat silně emotivně. Doma či v práci, jste ve snaze dosáhnout svých cílů vedeni k rozhodnutím, která mohou mít nepříjemné následky. Velkou roli mohou hrát pomluvy. Sebedůvěra a optimistický přístup vám pomohou překonat případné obavy. To, co jste schopni dokázat, je přímo úměrné způsobu, jakým přemýšlíte. Zvažujte, zda to, co očekáváte a chcete, vám dává skutečně smysl. Nadměrná očekávání a sny postavené na vodě povedou ke zklamání a ztrátě motivace.

BÝK

Vaše niterné touhy a přání vyplouvají na povrch. Na jedné straně toužíte po vzrušujících zážitcích, nových hodnotách a nezávazném flirtu. Na druhé straně jste vedeni k praktickým úvahám a zvažování všeho, co vám přijde do cesty, z pohledu užitečnosti. Možné jsou obavy z nedostatku, či odtažitost v dlouhodobých vztazích. Využijte čas k přehodnocení vazeb a hodnot, na nichž jste dosud lpěli. Tím, že některé pustíte, se vám uvolní ruce a vzroste pocit svobody. Víkend je ve jménu romantiky, pomoci bližním a pocitů souznění. Rozzáří vás umělecký zážitek či relaxační pobyt.

BLÍŽENCI

Přemýšlíte o hlubokých pravdách. Vidíte temné stránky sebe sama. Jste vedeni ke změně způsobu, jakým smýšlíte o sobě či o světě kolem vás. Možná jsou jednání o majetku či spoluvlastnictví. Zaměřujete se na detaily a nedostatky. Sebedůvěra, pohotovost a cílevědomost vám pomáhají ve světě obchodu, či při komunikaci s příbuznými a sousedy. Jste-li zklamáni z výsledku, souvisí to s přehnaným očekáváním. Vycházíte-li z představ, že se vám nemůže nic stát, narazíte na své limity. Nerespekt bude mít nepříjemné následky.

RAK

Vzrušující setkání a nové hodnoty jsou kořením jinak rutinních dní. Cítíte-li se někým či něčím svazováni, probouzí se touha po změně. Od středy tyto tendence ještě více zesílí. Náhlé události v oblasti financí a jiných zdrojů vás znejistí. Možný je rozchod či přerušení zaběhnutého řádu. Domov či práce je místem, kde se setkáváte s extrémnějšími situacemi spojenými s mocí a bezmocí. Ty ve vás vyvolávají obavy a nejistotu. Emoce jen těžko udržíte na uzdě. Může jít o téma přehnané kontroly, ovládání či pomluv ničících pověst. Strkáním hlavy do písku problém nezmizí.    

LEV

Přitahují vás večírky a společenské akce, kde se můžete blýsknout. Toužíte po pozornosti. Ta může přijít skrze odkrytí temných stránek a senzačních tajemství. Komunikujete a přemýšlíte o výzkumech, průzkumech, skrytých tendencích a výsledcích psychologických analýz. Od středy zesílí rebelské sklony a neochota podřídit se něčí autoritě. Může vás zlobit mobilní připojení či počítač. Nečekané události a hádky naruší váš klid. Od čtvrtka pocítíte omezení svého rozletu skrze překážky, omezení, či pocit zodpovědnosti za druhé.  Strach ze selhání a pocit nesvobody vede k hledání úniku.  

PANNA

Zajímáte se o téma moci, kontroly, konečnosti a jiných tabu. Dokážete to dobře převést do slov a přitom si udržet pragmatický přístup. Neodpovídá-li skutečnost ideálu, který zastáváte, probouzí se kritičnost. Hledáte možná zlepšení. Využíváte pohled odborníka, či se na vás obracejí druzí s žádostí o radu. Tváří v tvář svým slabostem a nenaplněným očekáváním ztrácíte odvahu a chuť bojovat. O víkendu zesílí nervozita. Působí na vás tlak z negativních zpráv, kritiky či vyhrocených sporů. Soucit a pochopení pro chyby a nedostatky své i druhých lidí vám vrátí klid.  

VÁHY

Tíží vás pocit zodpovědnosti a povinností spojených s prací pro tým či s uskupením, jehož jste součástí. Jste nuceni volit mezi tím, po čem toužíte a tím, co se od vás očekává. Nenaplňujete-li cizí očekávání, cítíte se odmítnuti a osamoceni. Případně sami střízlivě hodnotíte druhé podle užitečnosti a plnění obecných představ. To, co se vám nehodí, odstřihnete. Ve sportu a osobních aktivitách spojených s obchodem či cestováním máte tendenci přepínat své síly. V práci a doma vyplouvá na povrch téma manipulací, ovládání a s tím spojených strachů.  

ŠTÍR

Diskuse a pozornost se točí kolem majetku a finančních zdrojů, moci, tužeb a skrytých nepravd.  Probuzené vášně jste nuceni podřídit kolektivní zodpovědnosti, povinnostem a pravidlům. Můžete cítit strach z nedostatku či samoty. Obáváte ztráty hodnot, kterých si ceníte.  Od středy vás pozlobí problémy s elektronikou či náhle přerušená spojení. Od čtvrtka zesílí pocit nesvobody, překážek a omezení. Rozpadá se to, co není ve vašem životě funkční. Chybí-li vám energie, pečlivě zvažujte, co je důležité, aby bylo vykonáno a co je možné odložit.

STŘELEC

V obchodních aktivitách, při učení, či ve vztahu k příbuzným posouváte své hranice. Přílišný optimismus a pocit neporazitelnosti vás nutí přehánět. Zaměřujte se jen na to, čemu plně věříte. Děláte-li to jen proto, aby vám něco neuteklo, rozmělníte svou energii do příliš mnoha projektů najednou. Nakonec z toho nic nebude. Ztráta směru, cíle a vedení vytváří pocit prázdnoty. Nenechte se stáhnout strachem a bezmocí. Z prázdnoty se rodí nové věci. Dopřejte si ji, ale zůstaňte bdělí. Paradoxně, čím mlhavější představu směru a cíle máte, tím rychleji nové příležitosti zahlédnete.

KOZOROH

Téma moci a bezmoci ve vás probouzí hluboké obavy a zesiluje potřebu mít vše pod kontrolou. Všímejte si, co všechno jsou lidé ochotni udělat pro udržení moci, kontroly, své role, či důležitosti doma či ve společnosti. Od středy přichází náhlé události, rozpory ve vztazích, či nepříjemné zprávy, které vás nutí reagovat flexibilně na vzniklou situaci. Čím otevřenější jste změnám ve vašem životě, tím snadněji jimi projdete, a ještě tím získáte. Víkend si užijete ve znamení romantiky, vzájemné sounáležitosti a pomoci potřebným.        

VODNÁŘ

Ve vašich jistotách nastává chaos. Na jedné straně toužíte po svobodě, nezávislosti a změně. Vadí vám nuda, rutina a omezování. Není pro vás snadné se někomu či něčemu podřídit. Na druhé straně vnímáte vzájemnou provázanost a závislost jeden na druhém. Pocit zodpovědnosti za uskupení, jehož jste součástí vám nedovolí dělat kroky, k nimž jste rebelskými touhami vedeni. Velmi vám pomáhá možnost podívat se na vše s odstupem a z nadhledu. Není-li to možné, požádejte o radu odborníka. Přemůže-li vás pocit lítosti, že jste na všechno zůstali sami, jde o důsledek vašich separatistických snah.

RYBY

Prožíváte vše intenzivně uvnitř. Je vynikající doba k odkrývání skrytých aspektů vaší psychiky. Můžete se o sobě mnoho naučit, např. čeho se bojíte, jak reagujete na bezmoc a manipulaci, na čem lpíte. Topíte-li se v emocích, využijte nadhledu kamarádky či odborníka. Můžete se cítit ztracené, tápat ve tmě a bez cíle. Není čeho se chytit. Zkuste jen tak plynout, ale zůstat připraveni aktivně zareagovat na situace, které přijdu. O víkendu zesílí soucit a zaměření se na potřeby těch, kteří vám nejsou lhostejní. Necháte-li se strhnout lítostí, snadno vás druzí využijí pro své cíle.