Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 28. 2. 2022 do 6. 3. 2022

BERAN

Jste plni odhodlání jít za svým. Snaha dosáhnout uznání, určitého postavení, udržet kontrolu nad situací, to vše řídí vaše kroky. Jakmile se před vámi vynoří překážka, zkoušíte veškeré možnosti, jak ji překonat. Nekritická víra ve vlastní pravdu mění vaši rozhodnost ve tvrdohlavost, vůdcovství v diktát. Potlačujete-li své touhy projevit vlastní vůli, mohou se ohlásit problémy v urogenitální oblasti, případně blokace krčních obratlů. V úplném závěru týdne začnete prahnout po spolupráci. Nalezení rovnováhy mezi vlastními a cizími zájmy přispěje k dosažení vytoužených cílů.

BÝK

Začátkem týdne pocítíte tlak událostí, valících se informací a nepříjemných zpráv. Rozhodnete-li se někoho kritizovat, dostanete se do nepříjemného postavení. Na cestách očekávejte překážky a problematické situace. Máte silnou potřebu dosáhnout svých cílů, potvrdit své postavení. Zároveň můžete nabýt dojmu, že je třeba bojovat, čelit manipulaci a ovládání. Obava ze ztráty pozornosti či toho, co jste pracně vybudovali, vyvolává nejistotu, žárlivost a touhu vše kolem sebe kontrolovat. Jste přitahováni k hlubokým emocionálním prožitkům, které vás utvrdí v tom, že život je jízda na divoké vodě.  

BLÍŽENCI

Pod vlivem nepříjemných zpráv a bleskového tempa událostí budete nuceni řešit plány do budoucna. Přebíráte zodpovědnost, komunikujete s autoritami. Jste maximálně obezřetní při zvažování, co vyslovíte. Žijete ve strachu z toho, co budoucnost přinese, vyhýbáte se komunikaci, neříkáte, co si skutečně myslíte, případně se vyjadřujete kriticky s nádechem negativity. Věříte-li v prozřetelnost, pak vás optimismus a důvěra, že vše se v dobré obrátí, přes náročné chvíle přenesou. Rostete díky pomoci druhým, prostřednictvím studia duchovní tematiky nebo ve spojení s přírodou.

RAK

Zaměření se na věci, kterým věříte, podporuje váš optimismus a pozitivní přístup k životu. Vnímavost vůči potřebám druhých a chuť pracovat pro blaho vyššího celku umocňuje vaše charitativní sklony a velkorysost. Pocit neomylnosti ovšem probouzí aroganci a panovačnost. Rozhodujete-li o cizích osudech, dejte pozor, ať nepodporujete na jejich úkor jen své osobní zájmy. Zastáváte-li někde autoritativní postavení, budete vtaženi do bojů o moc. Ale pozor, přehnané ambice a touha vyhrát za každou cenu, těmi pravými rádci nebudou. 

LEV

Ocitnete se mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně vládne touha po změně, nových zážitcích a vzrušujícím poznání. Na té druhé zuří strach z následků a opatrný přístup. Do úterý jen těžko udržíte jazyk na uzdě. Nepříjemné zprávy či ostrá výměna názorů vás zaženou do kouta. Od středy převáží obezřetnost v myšlení a zdrženlivost v komunikaci. Koncem týdne opadnou rebelské nálady a touha vzepřít se veškerým omezením. Začnete proto hledat řešení současné situace v týmové spolupráci. Nespoléhejte se ale na dobromyslnost ostatních členů týmu, pohlídejte si společné zájmy. Potlačení a podřízení se vůli druhých povedou k výbuchům vzteku nebo zdravotním potížím v urogenitální oblasti.     

PANNA

Sálá z vás chuť a energie jít vstříc všemu, co naplňuje vaše ideály, případně tím, co posiluje pocit vlastní ceny a důležitosti. Využíváte svoji rozhodnost k dotažení toho, co jste si usmysleli. Nesmíříte se s omezením, ale hledáte cesty, jak je překonat. Klíčem k úspěchu je spolupráce, ochota domluvit se a najít společný zájem. Převáží-li vaše osobní ambice, pak hrozí, že tvrdohlavost s neochotou nechat si poradit sklouzne k manipulacím a zapojení intrik. Záleží jen na vašem svědomí, jaké prostředky sami zvolíte. Koncem týdne můžete rozhodovat z pozice spasitele a ochránce slabých. Také je dost možné, že se cítíte slabí, a proto zvolíte únik před vším, co vás tíží. 

VÁHY

S ohledem na vaše plány a budoucí vývoj vás přepadají negativní myšlenky. V komunikaci převažuje opatrnost nebo kritičnost. Z obavy, že nechtěně prozradíte palčivé informace, raději mlčíte. Omezený přístup k využívání moderních technologií, problémy v komunikaci, na cestách či překážky pramenící z nachlazení, ovlivní vaše vyhlídky s přáteli, skupinové aktivity či možnosti přispět ke kolektivním cílům. Pokud se kvůli pracovním aktivitám či pod vlivem zásahu vlivných cítíte bezmocní, v závěru týdne se karta obrátí. Buďte připraveni přiložit své polínko do ohně.

ŠTÍR

To, zda žijete v hlavě, či v srdci, rozhoduje o způsobu, jak prožíváte současné dny. Hektičnost poslední doby, nepříjemné zprávy a nutnost přizpůsobovat se změnám, probouzí ve vaší mysli strach z nejistoty a pesimistické myšlenky ohledně vlastní budoucnosti a naplňování kolektivních cílů. Akce vycházející z pocitu ohrožení vyvolávají další negativní reakci. Dokážete-li v tom, co prožíváte, uvidět to, co vám situace dává, promění se pocit ohrožení v přijetí příležitosti. Jedině tak proplujete s klidem v srdci. Finiš týdne slibuje zpomalení. Pocítíte chuť pomáhat potřebným. Neochota čelit životním zkouškám povede k únikům před skutečností.  

STŘELEC

Otevřenost vůči změnám a optimistický přístup vás nutí k posouvání hranic. Vaším osobním nepřítelem je však přehánění, chybějící disciplína a nestřídmost. Pocit vlastní neomylnosti snadno přerostá v aroganci. Koncem týdne ve vašem životě zesílí téma ideálů a zaměření se na duchovní rozměr života. Chcete-li aplikovat svoje představy na současnou situaci, okolí na to nejspíše nebude připraveno. A pokud porovnáváte realitu s tím, co toužíte zažívat, snadno vás přemůže pocit znechucení. Úlevu od tíhy světa proto hledáte v únicích různého druhu.  

KOZOROH

Cítíte se tlačeni vlastním chtěním či ambicemi lidí kolem sebe. Touha něco dokázat, být vidět nebo dosáhnout svého může být hnána až do krajnosti. Při uskutečňováním klíčových změn využijete tah na branku, rozhodnost a schopnost dotahovat věci do konce. Přesvědčení o své pravdě a neochota nechat věci plynout povede k neústupnému boji za vlastní cíle, bez ohledu na následky. Potlačujete-li své sny, trpíte pocity viny, hrozí, že se vaše frustrace projeví blokádou krčních obratlů, záněty či migrénami. Zaměříte-li se raději na společný zájem než na osobní prospěch, dosáhnete spolupráce. 

VODNÁŘ

Zbrklá rozhodnutí a nepřiměřená kritika ze začátku týdne budou vystřídány mlčením a obezřetným přístupem. Postupně se srovná neklid ve finanční oblasti, v oblasti výdělků a vnitřního prostoru, jenž narušoval rovnováhu ponoukáním ke vzrušení, svobodě či nezávislosti. V závěru týdne se vaše záliby a aktivity přestěhují do oblasti přátelství, ke kolektivní činnosti, sportu, týmové spolupráci a hledání společných cest do budoucna. Jestli pro vás není snadné podřídit se cizím záměrům, zaměřte se na přátele, kteří mají podobné zájmy.

RYBY

Vaše jednání ovládají podvědomé vlivy. Ty následně aktivují emoce a pocity, na jejichž základě jednáte. Aplikujete naučené chování a obranné reakce z raného dětství. Čím otevřenější jste sebereflexi, tím větší vnitřní růst vás čeká. Jakmile zjistíte, nakolik minulost definuje a omezuje vaši přítomnost, můžete objevit cestu pozitivních změn. Od soboty vás soucit, intenzivní citlivost a vnímavost vůči druhým vede k charitě. Zesílí pocit, že se vám nemůže nic stát, a tak budete více riskovat. Ovšem přecitlivělost na vnější vlivy a nedostatek energie ve vás vyvolají lítost, pocit oběti. Touha po spáse zároveň vzkřísí únikové tendence před tíhou světa.