Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 28. 11. 2022 do 3. 12. 2022

BERAN

Z počátku týdne vás touha po poznání pohání ke studiu, výletům, novým obchodní aktivitám a spojením. V komunikaci jste zdatnými protivníky. Odlišný názor vás snadno zvedne ze židle a probudí potřebu bojovat za svou pravdu a obhajovat své postoje. V druhé polovině týdne zesílí touha vyhrát, potvrdit svou roli či udržet své postavení. Pocit nejistoty spojený s domovem, kariérou či určitou autoritou probouzí nejasné obavy a nepříjemné emoce. Čím méně pozornosti jim dáte, tím rychleji odejdou. Případnou tenzi kompenzujte fyzickou aktivitou.    

BÝK

Láká vás kultura, výstavy, či příjemná dovolená do dalekých zemí. Své zkušenosti a hlubší poznání získáváte ve spojení s lidmi ze zahraničí či díky spolupráci s mezinárodním společenstvím. Od středy zesílí fantazie a touha unikat všedním záležitostem. Přitahují vás ideály, romantika a dokonalost. Ve vztazích čekejte nejasné problémy, klam či rozčarování. Vyrazíte-li v druhé polovině týdne na nákupy, vyhněte se impulzivnímu pořizování předražených věcí. Tendence přehánět může přečerpat vaše zdroje.  

BLÍŽENCI

Nesoulad mezi přijímáním a dáváním ve vztazích vyústí v konflikt a nespokojenost. Jste sami nedůtkliví, nebo přitahujete podrážděné osoby. Dokážete si své uhájit a nastavit hranice. Zkuste odlišit malichernosti od zásadních témat, za něž stojí za to se bít. V kvalitních, vyvážených vztazích čekejte láskyplné jednání.  Od čtvrtka zesílí potřeba srovnávat se či bojovat za udržení určitého postavení. Zkuste se na vše dívat racionálně. Pocity nejsou vhodnými rádci. Ztráta odvahy vede k činnosti ve skrytu. Může to být vnímáno jako zrada či podvod.

RAK

V první polovině týdne s optimismem plánujete cestu do zahraničí, věnujete se duchovním naukám, umělecké tvorbě či vzdělání, které posouvá vaše hranice. Idealismus a romantické pocity zamlžují jasný úsudek. V komunikaci dochází ke zmatkům a mylným pochopením faktů. V druhé polovině týdne dochází k neshodám ohledně výchovy, odlišným životním filozofiím a principům víry. Máte potřebu se obhájit, případně soudit druhé za jejich odlišnost. Můžete se cítit jako oběť událostí, pomluv a netaktního jednání, které ničí vaši pověst. 

LEV

Věnujete se finančním transakcím a aktivitám spojeným s právem, se zahraničím, s cestováním či s duchovním rozměrem života. V první polovině týdne zažíváte harmonii a soulad ve vztazích. Nepřemůže-li vás nicnedělání, přicházejí nové příležitosti, jevící se jako šťastné náhody. Možné jsou zkušenosti rozšířeného stavu Vědomí. V druhé polovině týdne se sousedské a sourozenecké vztahy neobejdou bez konfliktu. Nedůtklivost vede k rozepřím kvůli malichernostem. Využijte svou komunikační důraznost k vymezení vlastních hranic.

PANNA

Ideály se dostávají do rozporu s realitou. Odkrýváte slabá místa a hledáte řešení. Revidujete, které z ideálů a představ jsou nerealistické a nedosažitelné. V druhé polovině týdne pocity ovlivňují způsob, jakým přemýšlíte. Snadno sklouznete k lítosti či odsudkům. V komunikaci či na cestách vládne zmatek, můžete sejít z cesty. Ujistěte se, že správně chápete to, co je vám sdělováno. Neověřené domněnky povedou ke zklamání. Při uzavírání dohod chtějte písemné potvrzení. Věnujte pozornost i detailům.

VÁHY

Cestování, studium či duchovní hledání vám poskytují příjemné zážitky, nová setkání a obohacující zkušenosti. Hudba, umění či milostné záležitosti vedou k prožitku rozšířeného stavu vědomí. V druhé polovině týdne cítíte nutnost obhajovat svou pozici, či dokazovat svou důležitost. Čím více se snažíte konfliktu vyhnout, tím jistěji si jej přitáhnete. Potlačování nepříjemných pocitů vede k sebedestrukci. Týmová práce přináší pocit zodpovědnosti za společný výsledek. Nemáte problém přizpůsobit se a následovat instrukce.

ŠTÍR

Vaše pozornost je zaměřená na pomoc bližním, na umění, přírodu, právo či okultismus. Snížené požadavky vlastního ega vedou k mírnosti, laskavosti a obětavosti. V druhé polovině týdne se můžete cítit využíváni, pokud za služby, které poskytujete, nezískáte vděk. Neschopnost dosáhnout určitého ideálu, či nenaplněná očekávání vůči světu vedou k lítosti a pocitům oběti. Procházíte přerodem ve vnímání autorit či určitého řádu, kterému podléháte. Změny, které tím nastávají, pozitivně ovlivní i vaše okolí.  

STŘELEC

Tolerance a otevřenost vůči odlišnostem vede k zájmu o cizince, cizí země, jiná náboženství a životní filozofie. Posouváte své hranice poznání skrze studium, cestování, metafyziku či nové vztahy.nPokud zůstáváte doma, dovolte své mysli hltat nové poznatky skrze četbu. V druhé polovině týdne jsou vztahy prozkoušeny z vysokých očekávání a idealizací. Pozor na vztahy založené na zachraňování a lítosti. Touha po dokonalém splynutí a romantických zážitcích je následována probuzením do tvrdé reality.  

KOZOROH

Obětavost, vnímavost vůči potřebám druhých a touha po harmonii zvyšuje ochotu nezištně přiložit ruku k dílu, věnovat se umění, romantice, hudbě či pobývat v přírodě. Ve chvílích, které nemáte pod kontrolou snadno podlehnete lítosti či vzteku. Velkou roli nyní hrají iluze a sebeklam. Vidíte v druhých a ve světě kolem vás to, co chcete vidět. Buď si nasazujete růžové brýle a děláte, že nic negativního neexistuje. Nebo podléháte strachu a vidíte život plný nebezpečí a zmaru.     

VODNÁŘ

Věnujete se plánům do budoucna, ať jde o dovolenou, studium či např. pracovní pobyt v zahraničí. Obracíte se pro radu ke zkušenějším, nebo jste sami těmi, kdo poskytují podporu. Vnímáte jak souvislosti, tak detaily. Přemýšlíte o vylepšeních a zároveň jste ochotni udělat kus práce. Daří se vám při řešení matematických úloh, zvládáte práci vyžadující zručnost, soustředění a smysl pro detail. Při diskusích máte tendenci vymezovat se a silně prosazovat své postoje. Pozor na hašteřivost.  

RYBY

Do poloviny týdne si užíváte pohodu, klid a souladné vztahy. Je výborná doba na dovolenou, pobyt v přírodě či studium duchovních nauk. Tím, co děláte, přirozeně posouváte hranice poznání. V komunikaci si dejte pozor na domněnky a mylné pochopení faktů. Tam, kde to neznáte, se snadno ztratíte. Od středy zesílí touha uniknout všednosti. Očekávání dokonalosti uplatníte v tvorbě a fantazii. Nechtějte, aby druzí naplňovali vaše nedostižné ideály. Rozpor mezi skutečností a vašimi sny povede k pocitům lítosti, zklamání či touze tomu uniknout.