Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 27. 6. 2022 do 3. 7. 2022

BERAN

Vaše ambice vás zkouší, jak daleko jste ochotni pro to, co chcete, zajít. Pocit ohrožení či potřeba kontroly a moci vás aktivuje k boji. Využijte svou nahromaděnou energii k fyzické aktivitě nebo k sportovnímu výkonu. Držíte-li ji v sobě, promění se ve frustraci a vy vybouchnete v nejméně vhodnou chvíli. Ve vztahu k rodině, domovu či dětem máte tendenci přehánět. Slibujete či vydáváte více, než na co skutečně máte kapcitu. Anebo se setkáváte se závistí kvůli podmínkám, v nichž žijete. Překračování pravidel a mezí ovšem nezůstává bez následků.  

BÝK

Plynete v pohodě a užívání si příjemné zábavy. Právě teď je vhodný čas na dovolenou nebo návštěvu koncertu. Utrácíte za vzhled. Krása a pohodlí jsou pro vás na předním místě. Při nákupech vás provází štěstí na výhodné nabídky a slevy. Věnujete se zkrášlování místa, v němž žijete, případně jej ladíte na uměleckou notu. Prospívá vám zaměření pozornosti do nitra, na svou minulost. V oblasti domova nebo ve vazbě na chybějící pocit jistoty a bezpečí se však můžete setkat s extrémními reakcemi a neochotou podřídit se běhu událostí.

BLÍŽENCI

Trávíte čas ve společnosti, příjemnými návštěvami anebo si dopřáváte umělecké zážitky. Díky vaší pozitivní náladě se setkáváte s velkorysostí. Přeje vám štěstí. V pracovní oblasti řešíte praktické záležitosti a pracujete na vylepšení nedostatků. Jste autoritou a druzí se na vás obracejí s prosbou o radu. Možná vy sami využíváte služeb odborníka. V závěru týdne ovládnou vaši komunikaci zmatky a nepochopení. Případně se rozhodnete zastírat pravou podstatu věci, abyste se vyhnuli konfrontaci. Nenechte pocity, ať nad vaším jednáním převezmou vládu. 

RAK

Zaměřujete se na rodinu, děti a minulost. Nejraději trávíte čas doma. Na povrch vyplouvají nezpracované emoce a pocity spojené s nedostatkem pocitu jistoty a bezpečí. Vaše pozornost se obrací k tématům vystěhovalců, exilu, ztráty domova. Ve vztahu s domovem či nemovitým majetkem se setkáte s přeháněním a nadměrnými očekáváními. Vezete se na vlně idealismu. Neznáte-li své meze a zajdete dál, než je pro vás vhodné, budete nuceni řešit následky. V závěru týdne si navíc dejte pozor na klam a nepravdu.

LEV

Při sportu a podnikatelských aktivitách míváte tendenci přehánět a tlačit vše silou. Přehnané ambice ale jen vyvolávají v druhých pocit ohrožení. Dostanete-li se do konfliktu, zamyslete se, zda jste pro dosažení svého nevyužili manipulaci či zastrašování. V pracovní oblasti a při komunikaci se soustředíte na pragmatické záležitosti. Vidíte-li nedostatky, pozorujte, zda se uchýlíte ke kritice, nebo se snažíte hledat nápravu. V oblasti domova, ve vztahu k dětem či rodičům řešíte téma svobody a nezávislosti. Neochota podřídit se ve vás probouzí negativní emoce.

PANNA

Lavina informací a rychlé tempo událostí vás rozptylují a znervózňují. Udržujte si svou mysl otevřenou. Nerozhodujte se na základě náhlého impulzu. Od úterý budete nuceni přemýšlet nad vážnými tématy a jejich nápravou. Druzí vás prosí o radu a podporu, případně vy sami požádáte odborníka o konzultaci. Od čtvrtka vaši komunikaci snadno ovládnou emoce a pocity. Máte tendenci chápat věci po svém, aniž byste si cokoliv ověřili. To jen posílí zmatky a nejasnosti. Chcete-li se vyhnout pravdě, budete nařčeni ze lži. Případně se sami stanete obětí klamu.

VÁHY

Jste rádi ve společnosti. Obrážíte výlety, návštěvy, společenské akce. Propojujete sport a osobní aktivity s uměním a hodnotami, kterých si ceníte. Užíváte si vše krásné a příjemné. Snadno pak ale sklouznete k lenosti a marnotratnosti. V domácím prostředí a ve spojení s pocity jistoty a bezpečí řešíte téma nezávislosti a neochoty přizpůsobit se. V pracovní oblasti a v touze něco dokázat budete hnáni ambicemi. Pozor, snadno se dostanete do konfliktu s lidmi, kteří stojí proti vám. Pocit ohrožení vás nutí bojovat. Naučte se za sebe postavit, ale respektujte, že druzí mají právo vidět věci jinak. 

ŠTÍR

Váš zájem cílí na rodinné záležitosti, nemovitý majetek či témata spojená s minulostí nebo pocity jistoty a bezpečí. Zabýváte se psychologií, meditacemi, přemýšlením o sobě a o nevyřešených tématech, která vám brání uvolnit se a pocítit důvěru. Z vašeho života přitom postupně mizí body, o něž jste se v minulosti opírali. To ve vás vyvolává pocit ohrožení. Probouzí se proto potřeba bojovat či pevněji uchopit kontrolu nad situací. Přeženete-li to, riskujete pocit bezmoci a vyčerpání. 

STŘELEC

Jste nabití energií. Náhlý příval síly využíváte ve sportu, manuální práci nebo při prosazování vlastních zájmů. Není pro vás snadné přizpůsobit se cizím potřebám, a tak mohou trpět vztahy. Neopouští vás tendence přehánět a překračovat hranice. Pocit neporazitelnosti ale lehce přeroste v pýchu a aroganci. Naděje a možnosti, které se před vámi otevřou, nepřinesou to, co očekáváte. V pracovní oblasti a týmových aktivitách postupujete trpělivě vpřed. Neděsíte se žádného úkolu a povinnosti, které jsou před vás kladeny. Daří se vám při praktické, systematické práci a činnostech zaměřených na detail.

KOZOROH

Doma či v práci dochází k vyhrocení situace. Ztrácíte pevnou půdu pod nohama. Silné ambice vás ponoukají k boji za každou cenu. Anebo vás žene pocit ohrožení. Setkání s agresí, naštvaností či krutostí vám nahání strach. Všimněte si, do jakých extrémů jste ochotni pod vlivem negativních emocí, které se ve vás probouzejí, zajít. Může jít o závist, žárlivost, mstu. Nechuť podřídit se jakémukoliv diktátu vás nutí říkat a dělat věci, které byste jindy nepřipustili. Klid naleznete až v ústraní, v přírodě, v zaměření se na uměleckou tvorbu a v soucitné pomoci bližním.  

VODNÁŘ

Věnujte se tomu, co je užitečné. Nechybí vám trpělivost, píle a ochota vytrvale pracovat, a to i bez okamžité vidiny výsledku či odměny za dobře vykonanou práci. Od úterý se navíc přidá soustředěná mysl zdůrazňující logiku a detail. Vidíte-li nedostatky, můžete buď kritizovat, nebo hledat možnost nápravy. Sloužíte druhým coby poradní hlas. Do soboty je vhodná doba na společenský život nebo dovolenou. Ta bude ale aktivnější, než jste původně předpokládali.

RYBY

Naplňuje vás péče o rodinu, o rodinné hnízdo či o záležitosti spojené s minulostí. Trávíte čas doma, zaměřujete se na své nitro. Je vhodná doba na psychoanalýzu a zabývání se nevyřešenými okolnostmi, které přerůstají do současnosti. Od čtvrtka vás zároveň neminou zmatky a nepochopení v komunikaci. Vyhněte se polopravdám a zastírání skutečnosti, stejně nakonec vše vyjde najevo a vy můžete být za lháře. Než si utvoříte představu o tom, co je vám sdělováno, raději se ujistěte o skutečném obsahu sdělení. Při cestování mějte oči otevřené, ať nezabloudíte.