Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 25. 7. 2022 do 31. 7. 2022

BERAN

Můžete-li dělat to, co vám dělá radost, zažíváte pohodu a klid. Vaše nadšení a optimismus jsou nakažlivé. Touha po zkušenostech a zážitcích vás nutká k cestování. Pouštíte se do nových věcí. Tendence užívat si naplno se doplňuje s poživačností či přehnanými nákupy pro rodinu či domácnost. Začátkem týdne cítíte hrozbu ze strany určité autority, či pravidel, které ve vás probouzejí bezmoc. Aktivity slibující svobodu, nezávislost a posun směrem k novým trendům budou od středy blokovány omezeními spojenými s nutností převzít kolektivní zodpovědnost.

BÝK

Cítíte touhu po vlastnictví. Zaměřujete se na užitečné činnosti, vydělávání peněz a zabezpečení. Daří se vašim projektům spojeným s moderními technologiemi, netradičními přístupy či naplňujícím vizi budoucnosti. Překvapivé události narušují vaše plány. Nechuť k omezením vás nutí jednat ukvapeně. Jste-li podráždění, nenechte se strhnout k hádkám. Případná agrese či nenávist se obrátí proti vám. Vedete filozofické diskuse kvůli odlišným hodnotám, při nichž vehementně bráníte své názory. Chcete-li se vyhnout konfliktu, snížíte se ke lži či k zamlčení faktů.

BLÍŽENCI

Vaše nápady poslouží k zábavě a hrám. Nezahrávejte si s lidmi kolem vás. Chcete-li si z někoho vystřelit, zvažujte, jak byste se cítili, kdyby to někdo udělal vám. Od úterý povedou překážky na cestách nebo v komunikaci k frustraci, či pocitům osamění. Možná se budete muset rozloučit s někým, koho máte rádi, případně sami přemýšlíte o ukončení nefunkčního vztahu. Prosazujete své názory, již méně jste ochotni naslouchat. Chcete-li dosáhnout svého, budete se rozhodovat mezi otevřenou konfrontací a lží. Díky nepravdě se vyhnete konfliktu, ale jen dočasně.

RAK

Vychutnáváte rodinnou pohodu. Pozorujte, co ve vás probouzí pocit jistoty a bezpečí. Může jít o dobré jídlo, které si nyní dopřáváte měrou vrchovatou, o nákupy, o zútulňování prostředí domova, o pohostinnost vůči lidem kolem vás, či o udržování dobrých vztahů s rodiči a dětmi. Od středy zavládne rovnováha mezi přijímáním a dáváním. Snažíte se udělat vše pro nabytí harmonii, buď ve svém nitru, nebo ve vztahu k lidem i k okolnímu prostředí. V závěru týdne zpochybní vaši sebehodnotu konflikt, bolest či dojde k dočasnému odcizení.  

LEV

Změny ve vašem životě přijímáte snadno díky pozitivnímu naladění. Lákají vás nové zážitky. Je vhodný čas vyrazit na dovolenou, nebo zahájit nové aktivity, které posunou vaše hranice. Do středy vás pocit, že nemáte vše pod kontrolou, tlačí k činům pod nátlakem. Od úterý vás mysl navádí k přemýšlení o problémech a překážkách. Náhlé události naruší vaše plány a ovlivní váš přístup k materiálním hodnotám, které jsou pro vás důležité. Pocit omezení vás od středy povede k zodpovědnému přístupu ke zdrojům, jejichž nedostatkem trpíte.   

PANNA

Ve finanční a majetkové oblasti využíváte pokrokové metody a netradiční přístupy. Nejistota vám hraje do karet. Je vhodný čas pustit to, co vás brzdí v rozletu. Máte-li prosadit svou, volíte buď cestu přímého konfliktu, nebo ve snaze vyhnout se mu využijete lži. Do cesty vám vstupují lidé nedůtkliví a podráždění. Je pro vás těžké nenechat se vyprovokovat. Rázné a jasné chování, podložené strategií, povede k úspěchu. Od úterý zesílí tendence vidět chyby a nedostatky. Můžete jen kritizovat, nebo měnit přístup a napravovat odhalené nedostatky. 

VÁHY

Děláte to, co vás baví. Očekávání toho, nač máte právo, jsou vysoká. Nákupy, dobré jídlo a pití jsou ovlivněny tendencí přehánět. Daří se vám v domácí atmosféře či při výzdobě domova. Nejsou-li naplněny vaše touhy po lásce, kráse a harmonii, projeví se to nesnášenlivostí či závistí. Využíváte-li svůj půvab k ovládnutí situace, připravte se na pomluvy. Od středy vládne ve vztazích a ve finančních aktivitách harmonie a rovnováha. V závěru týdne vás zraní zpochybnění vašich hodnot či bolest spojená s láskou. Znáte-li svou cenu, nic ji nemůže trvale srazit.

ŠTÍR

Náhlé události ovlivní finance či zdroje, které máte k dispozici. Ukvapenost a touha osvobodit se za každou cenu jsou nyní špatným rádcem. Účast na netradičním projektu či alternativních cestách vás bude stát mnoho sil. Ve snaze prosadit své zájmy a pod vlivem netrpělivosti se snadno dostanete do konfliktu s autoritou, či s lidmi, kteří lpí na svých představách. V druhé polovině týdne pocítíte frustraci z přílišné zodpovědnosti a neschopnosti posunout záležitosti vpřed. Čerpejte sílu a radost ze vztahů založených na důvěře. Zde vládne rovnováha mezi přijímáním a dáváním.

STŘELEC

Cestování a rozšiřování obzorů vám přináší širší porozumění života. Využijte tyto zkušenosti v každodenním životě, jinak zapadnou. Hluboké poznání není mentální záležitost, klíčový je prožitek. Nadhled, který nyní máte, vám umožňuje jednat a nacházet řešení v souladu s potřebami celku. Díky nadšení a optimismu vám jdou lidé na ruku. Pozor, ať nežádáte příliš. Sebedůvěra se snadno změní v aroganci a v přesvědčení, že máte na všechno tu správnou odpověď.

KOZOROH

Mocenské ambice vám do středy nedovolí v klidu spočinout. Strach z prohry vás nutí jednat i v situaci, kdy je lepší věci odevzdat vyšší moci. To, nač se spoléháte vás může nechat na holičkách. Je čas přehodnotit své postoje a způsob jednání. Své aktivity směřujete do oblasti financí a shromažďování zdrojů, které potřebujete k životu. Náhlé události a ukvapené činy do nich vnášejí chaos. Od středy zavládne ve vztazích harmonie a chuť hledat společná řešení. 

VODNÁŘ

Věnujete se dětem, hrám a osobní tvořivosti. Odkrýváte přitom to, co vám brání cítit se svobodně. Od úterý dáváte jasně najevo své názory. Do rozporu se dostává pocit zodpovědnosti, očekávání druhých a vaše osobní zájmy. Cítíte se zahlceni požadavky, a tak se stahujete do svého bezpečného světa. Pozor na nevyžádané rady. Od středy vás nepromyšlené jednání a touha po osvobození se dostane do potíží. Stará nepřátelství vyplavou na povrch. Vyhrotí se konflikt s těmi, kteří nad vámi uplatňují autoritu. Zkroťte případné egocentrické choutky a hledejte společnou cestu. 

RYBY

Prožíváte blízkost a vřelost rodinného života. Věnujete se péči o domov či o finanční a majetkové záležitosti. Toužíte po bezpečí a důvěře. Dejte si pozor na plýtvání penězi a přehánění v jídle a pití. Máte sklon zdůrazňovat či naopak nedoceňovat krásu. Jste dobrými hostiteli. Od středy okouzlujete své okolí vstřícností a přátelstvím. Svým přístupem snadno získáte to, co chcete. Je pro vás stejně důležité brát i dávat. Tím navozujete rovnováhu uvnitř i vně. Vztahy, které nyní navážete, budou trvalé.