Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 24. 10. 2022 do 30. 10. 2022

BERAN

Sršíte aktivitou. S odvahou a vírou ve vítězství se pouštíte i do předem prohraných bitev. Cítíte frustraci, když nemůžete mít všechno hned. Zlobí vás pomalost druhých. Ve vztazích a spolupráci, se snažíte převálcovat druhé svými názory. Případně se cítíte manipulováni a zastrašováni slovy těch, kteří chtějí vládnout. Možná je zrada či pocit ohrožení, po němž následuje zuřivý boj za vlastní pravdu. Vidíte do skrytých motivů, zpochybňujete vyřčené, případně se zabýváte hlubinnou psychologií a rozvojem lidského potenciálu. 

BÝK

Začátkem týdne vás přitahují témata spojená s mocí a bezmocí, s konečností, psychologií či s tím, co je vnímáno jako tabu. Možné jsou obavy o majetek, či určité hodnoty a vztahy, jichž si ceníte. Nyní vidíte, na čem lpíte a co potřebujete mít pod kontrolou, abyste měli jistotu, či vnímali svou hodnotu a užitečnost. Od úterý převáží racionální vnímání situace. Zesílí potřeba komunikovat, sdílet své názory. Přílišné ztotožnění se svými názory posílí urážlivost, kdykoliv s vámi někdo nesouhlasí.  

BLÍŽENCI

Komunikujete jako o závod. Často cestujete za obchodem či poznáním. Neznáte pravou míru, a tak pozor na přepracování, či přečerpání zdrojů. Daří se vám při obchodních jednáních a ve snaze prosadit své názory a plány. Jednáte sebejistě. Máte podporu autorit, nebo se sami stáváte tím, na koho se druzí obrací o radu. Překážky vás neodradí, naopak jsou výzvou k větší aktivitě. Tam, kde postrádáte smysl a směr vaší cesty, přichází malomyslnost, pocit selhání a touha uniknout.

RAK

Vyplouvají na povrch nepříjemné emoce a pocity spojené s domovem, rodinou a pocitem jistoty a bezpečí. Trápíte se tím, co o vás druzí říkají. Vyřčené předpovědi ve vás vyvolávají strach. Narážíte na extrémní projevy komunikace jako jsou pomluvy. Možná se jich obáváte natolik, že se bojíte udělat cokoliv, co není v souladu s očekáváním a přáním lidí kolem vás. Nemáte-li co tajit a neřešíte-li, co o vás druzí říkají, vaše mluva odkrývá hlubokou moudrost. Hovoříte o tom, co vám intuice napovídá a vaše slova dopadají na úrodnou půdu.

LEV

Vaše chování je ovládáno podvědomými vlivy. Je nutkavé a není pro vás snadné se ovládnout. Přitom toužíte po kontrole, která vám dodá pocit jistoty. Setkáte se s někým, kdo vás rozhodí a přinutí vás hluboce se zamyslet nad sebou, či nad svými hodnotami. Začátkem týdne jsou pravděpodobné obavy ze ztráty toho, čeho si ceníte. Můžete se cítit ovládáni a manipulováni tím, co je vám sdělováno. Případně využíváte moc slova k přesvědčování druhých o svých pravdách. 

PANNA

Racionální přístup a logika vám pomáhají udržet si chladnou hlavu ve vypjatých situacích. Diskutujete o utajovaných skutečnostech, skrytých motivech, výsledcích výzkumů a průzkumů. Přesvědčujete druhé o své pravdě. Můžete být obětí pomluv či udání, nebo se toho alespoň obáváte. Prognózy či předpovědi ve vás vyvolávají hluboké emoce. Ideály, které následujete, vás vedou k dokonalosti. Nedaří-li se vám žít to, co kážete, máte pocit selhání. Případně vás zklame někdo či něco, v co jste vkládali důvěru.    

VÁHY

Děláte-li mnoho aktivit najednou, nenechte se zahltit. Pečlivě važte podle smyslu, jaký vám ona činnost dává. Je vhodné období pro náročnou duševní činnost, učení a obchod. Vaše plány jsou originální a odvážné. Říkáte to, co si myslíte. Dokážete druhé přesvědčit o své pravdě. Překážky vás neodradí. Ve vztahu k autoritám a pravidlům se snadno necháte ovlivnit negativními informacemi. Možná sami vypouštíte z úst pomluvy, dezinformace a předpovědi, které vyvolají obavy o nejistotu. 

ŠTÍR

Jste vedeni touhou po hlubokých prožitcích, ať v lásce, tak v běžném životě. Lákají vás záhady, tajemství a skryté aspekty psychiky. Věnujete se psychologii, astrologii či jiným metodám zkoumání pravdy. Začátkem týdne je možné setkání se lpěním, závislostmi a nutností pustit to, co potřebuje odejít. Vzniká prostor pro něco nového. Informace, které nyní dostáváte, ve vás vyvolávají obavy. Podezíravost vám nedovolí věřit všemu, co se říká. V závěru týdne vyvstanou racionální diskuse o tabuizovaných tématech a smrtelnosti. 

STŘELEC

Jste aktivní, nedokážete sedět na místě. Jdete za tím, čemu věříte. Ztratí-li to, co následujete, smysl, přicházejí pochybnosti a pocit prázdnoty. Nevíte-li, co dělat, máte tendenci vrhat se mnoha směry najednou. Tříštění pozornosti na mnoho aktivit jen těžko povede ke zdárnému konci. Ve vztazích a ve jménu spolupráce dokážete výborně komunikovat a prosazovat své záměry. V pracovních aktivitách a při práci na týmových projektech či s přáteli se věnujete detailní činnosti, trpělivě vykonáváte rutinu a bez zbytečných řečí plníte své povinnosti a závazky. 

KOZOROH

Obava ze ztráty a nechuť nechat se manipulovat a ovládat řídí z počátku týdne vaše činy. Cítíte se válcováni osudem. Na jedné straně se učíte přijmout možné důsledky, jichž se obáváte, abyste následně nebyli manipulovatelní strachem z nich. Na druhé straně se učíte respektovat cizí vůli a sílu osudu, která vás vede do zkušeností, jenž nemáte pod kontrolou. Neustálý boj s větrnými mlýny vás vysiluje, a bere vám možnost prožívat život naplno. Slova či zastrašování využíváte na obranu svých pozic a na udržení kontroly. Cesta ze začarovaného kruhu přichází se schopností nelpět na výsledku.

VODNÁŘ

Přizpůsobivost a mnohostrannost vám dává výhodu při obchodních jednáních, diskusích a akcích s příbuzenstvem a s lidmi z okolí. Máte trpělivost a jste ochotni vykonávat náročnou, pečlivou činnost zaměřenou na praktickou stránku a užitečnost. Budujete nové základy vaší budoucí existence. Zaměřujete se na odhalení nedostatků a chyb a hledáte nápravu. Vaší výhodou je logika a velké soustředění. Aktivity vycházející ze snah uniknout povinnostem a strach ze ztráty svobody nejsou dobrými vůdci vašich činů.

RYBY

Věnujete se skrytým souvislostem, tabuizovaným tématům, odkrývání tajemství či záhad. Noříte se do hlubin emocí a prožitků a učíte se přijímat věci takové, jaké jsou. Objevujete hlubší smysl života a učíte se měnit rigidní vzorce a přesvědčení. Ideály a očekávání, které nejste schopni žít, vás snadno stáhnou do pocitů nedostatečnosti, zklamání, strachu, bezmoci a vysají z vás chuť do života. Hledejte radost v maličkostech, ve vzájemné sounáležitosti, v pomoci druhým. Pobývejte v přírodě, nebo se věnujte umělecké tvorbě.