Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 21. 3. 2022 do 27. 3. 2022

BERAN

Toužíte jednat sami za sebe. Více než okolní svět vás zajímají osobní témata. Dobře prosazujete svá stanoviska, jste autentičtí. Skupinové cíle a práce pro určité společenství omezují vaši svobodu. Ztrácíte s nimi trpělivost. Od čtvrtka ve vás vzroste pocit, že jste zneužíváni, případně pocítíte frustraci z uvíznutí na mrtvém bodě. Cloumá vámi vztek, a zároveň je pro vás těžké jej projevit. Vybijte agresi při sportu či namáhavou prací. Ve vztazích může nastat ochlazení. Posuzujete je střízlivě, vyprchává citové zabarvení. V závěru týdne převládne v komunikaci čistě racionální a logický přístup.   

BÝK

Pociťujete neklid a nervozitu. Činy přátel, týmu či uskupení, jehož jste součástí, otřásají vašimi jistotami. Řešíte téma závislosti i nezávislosti. Na jedné straně se projevuje sen někam patřit a mít díky tomu určité jistoty. Na straně druhé vnímáte, jak vás tato závislost omezuje a nedovolí posunout se vpřed. Jsou-li vaše cíle v rozporu s těmi skupinovými, dojde pod vlivem náhlých událostí k přerušení ochranných vazeb a zdrojů podpory. Ve vztazích jednáte prakticky a střízlivě, proto můžete být nařčeni z lhostejnosti. Od čtvrtka na vás padne tíha zodpovědnosti, povinností či omezení spojených s energetickými zdroji, moderními technologiemi, svobodou nebo nezávislostí.

BLÍŽENCI

Své vytříbené vyjadřování a fantazii nejlépe využijete v umělecké tvorbě. Ve snaze dosáhnout svého máte tendenci vlastní slova přibarvovat. Nezabředněte do iluzí a lží. Potřebujete-li řešit pragmatické záležitosti, dohlédněte na detaily. Ačkoliv se vám v tuto chvíli nemusejí jevit jako důležité, stanou se následně slabým místem. Opírání se o tradiční a rutinní přístupy vám poskytne potřebnou stabilitu. Ve vztazích zaměřených na týmové aktivity či ve vztahu s přáteli dojde k vystřízlivění či pocitu osamění. Koncem týdne se mohou vaše skupinové aktivity či sociální projekty zadrhnout na mrtvém bodě.

RAK

Jste vedeni soucitem, štědrostí a vnímavostí k potřebám lidí z okolí. Otevíráte se spolupráci. Tolerance vůči cizím názorům — spolu s širším porozuměním životu — otevírá šanci k vnitřnímu růstu. Projevíte zájem o duchovní rozměr života. Vaše mysl je ovládána pocity, na jejichž základě máte nutkání jednat. Vidíte to, co vidět chcete, proto hrozí, že situaci vyhodnotíte mylně a vaše reakce se minou účinkem. „Dobré skutky“ budou po zásluze potrestány. Od středy zesílí tendence ke vztahovačnosti. Mějte na paměti, že reakce lidí na vás neříkají nic o vás, vypovídají jen o jejich představách, které do vás sami vložili.

LEV

Cítíte se při síle, nejste ochotni podřizovat se cizím představám a očekáváním. Do úterý budete mít chuť měnit svět kolem sebe. Chcete se prosadit, zapůsobit na druhé. Díváte se na vše kolem sebe čistě subjektivním pohledem. Není pro vás snadné přizpůsobit se a spolupracovat. Od středy se vaše mysl otevře logickým argumentům. Potřebujete získávat nové informace, jinak vás ovládne nervozita. Od čtvrtka dojde k blokaci energie, vašich snah spojených s přáteli či sociálními projekty. Cítíte-li frustraci, převálcujte ji náročnější aktivitou, jinak se projeví výbuchem v nevhodné chvíli. 

PANNA

Vaše mysl jede na plné obrátky. Nezapomeňte mentální činnost kompenzovat fyzickou aktivitou, jinak dojde k přetížení. Komunikujete neustále, přičemž v diskuzích si udržujete jemnost a vytříbenost. Možné jsou tiché dohody a jednání skrytá očím veřejnosti. Vládnou-li zmatky a podléháte-li emocím, zbystřete. Brnkání na strunu soucitu často akorát zakrývá lest, jak získat něco navíc. Lákavá iluze, které sednete na lep, se časem ukáže jako mylná. Při jednáních jste ochotni vyslechnout cizí názory a  vidět nejlepší postup. Přehnaně optimistický přístup a nadhled ovšem způsobí, že nechtěně přehlédnete detail, který se ukáže jako klíčový. 

VÁHY

To, co tvoříte ve jménu přátelství či při činnostech ve prospěch určitého uskupení, přinese tíhu zodpovědnosti či jistá omezení. V jejich jméně se dokážete uskromnit. Rozhodujete se střízlivě a prakticky. V nesnázích se obracíte o radu k autoritě, kterou uznáváte. Cítíte-li se odmítnuti, ještě víc zesílí pocit osamění. Jste-li citliví na pocit svobody a nezávislosti, omezující podmínky určitého uskupení ve vás probouzí odpor k rutině a rozdmýchá vaši touhu po dobrodružství. Tíhnete k vzrušujícím aktivitám, setkáním s netradičními lidmi nebo flirtu.  

ŠTÍR

Začátkem týdne zavládne chuť vzít vlastní život do vlastních rukou. Nechybí vám síla a odhodlání být aktivními účastníky dění kolem sebe. Jste otevřeni spolupráci. Sršíte nadhledem. Optimistický přístup a tolerance vůči lidem s odlišnými názory vám pomáhá při rozhovorech jakéhokoliv druhu. Snadno nacházíte nejschůdnější řešení. V záležitostech týmové spolupráce ztrácíte citovou angažovanost. Možná se dokonce budete muset rozloučit s někým, kdo vám není lhostejný. Od čtvrtka se přidá únava, vyčerpání nebo frustrace. Zlobíte-li se, bude těžké dát svůj pocit najevo. Odvážné a riskantní činnosti nepovedou k žádoucímu výsledku.

STŘELEC

Jste zaměřeni sami na sebe, přičemž na řešení osobních záležitostí se soustředíte více než na svět kolem sebe. Netrápíte se věcmi, které nemůžete ovlivnit. Převládá pocit neomylnosti a domněnka, že se vám nemůže nic stát. Díky tomu jste otevřeni činit kroky, které vás posouvají za hranici komfortní zóny. Od středy zesílíte iniciativu v oblasti komunikace a sdílení vlastních myšlenek či názorů. Jde o výborné období pro takový typ obchodní činnosti, při níž si věci děláte výhradně po svém. Případně se racionálně zamýšlíte sami nad sebou a nad svými skutečnými pohnutkami a záměry.      

KOZOROH

Začátkem týdne z vás vyzařuje energie a odhodlání uskutečňovat své záměry. Děláte přitom dojem na druhé. Zájmy těch, kteří se nebojí prosadit si svou, se však můžou lehce obrátit proti vám. Náhlé události, rebelské pokusy, narušení zaběhnuté rutiny — to vše ve vás vyvolává pocit nejistoty, ohrožení svých výdělků. Nejlepší cestou, jak vykročit vpřed, je otevřít se spolupráci, citlivě komunikovat a začít tolerovat odlišnosti. Uvězníte-li se v představě, že se nemůžete mýlit nebo že jste na rozdíl od těch druhých v právu, zablokujete jakoukoliv možnost růstu. Pozor na lest a nečestnost.    

VODNÁŘ

Ve vztazích zažíváte rozpor mezi zodpovědností za společné cíle či vize na jedné straně a touhou po svobodě nebo nezávislosti na straně druhé. Vadí vám rutina, jste netrpěliví a lačníte po vzrušení. Pokud jste dosud žili v určité iluzi, čeká vás vystřízlivění. Vnímáte propast mezi sebou a lidmi kolem, je pro vás těžké dávat najevo vlastní city. Cítíte-li se omezováni, bouříte se. Pakliže setrváváte v nevhodném společenství či mezi přáteli, jejichž vize nesouzní s tou vaší, hrozí náhlé rozchody. Výzvy, kterým nyní čelíte, mají za úkol prověřit životaschopnost vašeho současného života. To, co je nefunkční, odejde.  

RYBY

Není pro vás snadné soustředit se na praktické záležitosti. Můžete pociťovat zmatek nebo chybně chápat to, co je vám sdělováno. Pokud si nevěříte, necháváte si raději své názory a postoje pro sebe. Trpíte totiž obavou, že by se mohly otočit proti vám. Vaše mysl je obrácena směrem dovnitř. Prospěšné pro vás budou aktivity, které zavánějí sebepoznáním, meditací nebo uměleckou tvorbou. Láká vás tajemno. Do pátku mohou přicházet uvědomění či spontánní pochopení hlubších souvislostí ve vašem životě. Víra, že vše se v dobré obrátí, vám poskytuje potřebný klid. Šiřte ji dál.