Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 21. 2. 2022 do 27. 2. 2022

BERAN

Tam, kde vás ambice ženou dopředu, prudce zesílí touha cítit moc a kontrolu nad situací. Narazíte-li na rovnocenného soupeře, dojde k výbuchu emocí a hraničním konfliktům. Využijte svou neutuchající sílu k tvrdé práci, přinese významnější změny do vašeho okolí. Máte výdrž a nepustíte se, dokud svůj záměr nedokončíte. Projeví-li se vaše energie destrukcí, zanecháte za sebou spoušť. Pokud se však řadíte mezi mírumilovné nátury, pak citlivost vůči potřebám druhých a touha po náklonnosti zkrotí sebestředné vášně a pomůže najít řešení situace. To povede k oboustranné spokojenosti.

BÝK

Nepříjemné zprávy ohledně budoucího vývoje, projektů spojených s moderními technologiemi a vizionářských plánů negativně ovlivní vaše finanční a materiální jistoty. Buďte proto od čtvrtka velmi obezřetní, zvlášť ve vypouštění informací. V kariéře či při budování určité struktury a řádu vámi od úterý cloumají vášně. Silné ambice vaše, či někoho z vašeho okolí, mocně zapůsobí na systém, o nějž se opíráte. Touha být středem dění se slije s romantickými představami a od středy vyústí v žárlivost nebo strach ze ztráty. 

BLÍŽENCI

Nepříjemné zprávy či překotný sled událostí vás pořádně znervózňují. Pozor na zbrklá rozhodnutí. Vaše cíle, plány a vize budoucnosti budou od čtvrtka brzděny opatrným až úzkoprsým postojem, bloky při komunikaci, restriktivním nařízením a jiným zásahem autority. Možná na vás padne více zodpovědnosti, než na kolik se cítíte. Možná vidíte vše hůř, než jaké to ve skutečnosti je. Buďte při sdílení opatrní. Únik informací může vyvolat problémy. Dokážete-li v pravou chvíli mlčet, vyhnete se ostré výměně názorů s mrzutými následky.    

RAK

Jste vedeni touhou něco dokázat, nabýt pocitu důležitosti a platnosti ve společenství, jehož jste součástí. Od úterý vás válcují vlastní ambice. Neplníte-li svá očekávání, klíčí ve vás negativní emoce. Případně se cítíte v područí cizí moci. Máte pocit, že s vámi druzí bojují. Těžko snášíte agresi. Obava ze ztráty toho, čeho si ceníte, ve vás vyvolává nejistotu. Majetnickost vede k nedorozuměním. Pokud ale nemáte potřebu komukoliv co dokazovat, vezete se bezstarostně na vlně důvěry, optimismu a romantiky. Vaše zážitky duní ve znamení posouvání hranic — prožitkem či studiem, pomoci druhým či pobytu v přírodě.   

LEV

V záležitostech spojených s financemi nebo vizionářskými projekty cítíte tlak a napětí. Špatné zprávy ve vás mohou vyvolat úzkost. Rychlé tempo událostí vás připravuje o nervy. Nejednejte pod vlivem strachu, mohl by vám vzít schopnost pružně reagovat. Zaměřením se na detail a lpěním na úzkoprsých postojích ztrácíte nadhled a zdravý odstup. A není dobré jednat ani pod vlivem emocí. Nejprve vše prodýchejte. Obezřetný přístup vás pomůže ochránit před výbušným rozhodnutím, negativní reakcí či kritickým hodnocením, které by ublížily nebo vyvolaly averzi.

PANNA

Jste vedeni hladem po nových zážitcích a růstu. Netrpělivost s běžnými omezeními života vás nutí provádět změny. Dejte si pozor, ať nejednáte pod vlivem náhlého rozmaru či nutkavých myšlenek. Ujistěte se, že cesta růstu, kterou jste si ve své mysli namalovali, proběhne ve spolupráci s druhými lidmi, nikoliv na jejich úkor. Vycházíte-li z pocitu, že se vám nemůže nic stát, buďte dvojnásob opatrní při investicích do moderních technologií, vizionářských projektů nebo alternativních finančních zdrojů. Na poli zodpovědnosti nebo při střetu s autoritou svedete boj o postavení či dosažení strategického cíle.

VÁHY

Nyní si ověříte, jakým směrem míříte za svými sny. Ubíráte se cestou spolupráce, hledáním společného řešení, vzájemnou podporou a pomoci? Nebo se při tom neštítíte manipulace, vyhrožování či emotivních scén? Pokud jste se dosud podřizovali mínění druhých, frustrace z minulosti vyvře na povrch. Pozor, ať si ve vzteku zbytečně neublížíte. Nejde-li vám o výhru, uznání a pocit důležitosti, opustíte válečnou vřavu a uchýlíte se do diskuzí o svobodě a nezávislosti. Od čtvrtka můžete přebírat zodpovědnost za diplomatické vyjednávání o smíru všech znepřátelených stran.

ŠTÍR

Máte pocit, že stávající opěrné body se otřásají v základech. Čím silnější je vaše touha něco vlastnit, tím větší sílu vynakládáte k jejich získání. Čím bujnější je strach ze ztráty toho, co už je vaše, tím urputnější jste udržet si to své za každou cenu. Příval informací a bouřlivé reakce vytvářejí takový chaos, že jste sotva schopni nadhledu a dostatečného odstupu. Teprve ve chvíli, kdy si uvědomíte, jak moc s vámi emoce smýkají, zkuste na chvíli poodstoupit. Dopřejte si čas na rozmyšlenou, zklidněte se pobytem v přírodě anebo využijte dechová cvičení.  

STŘELEC

Váš optimistický vnitřní hlas napovídá, že dosáhnete svých cílů. Nedokážete-li rozlišit mezi tím, co chce vaše ego, aby se cítilo důležité, a tím, co ve skutečnosti pro svůj růst potřebujete, snadno spadnete do léčky arogance a pocitu neomylnosti. Necháte-li se vést rozmary svého těla, narazíte na důsledky přehánění, nestřídmosti či nedostatečné disciplíny. Uvážlivý přístup, spojený s bezpečným odstupem a nadhledem, vám poskytne svobodnější pohled na situaci. Od čtvrtka vás tíha zodpovědného rozhodnutí přinutí k obezřetnosti a hlubšímu zamyšlení nad možnými důsledky.

KOZOROH

Vaše touha po pozornosti a naplnění ambic se rozšíří o prožitek moci. Uspokojuje vás možnost s ní disponovat. Cokoliv nyní děláte, rozdmýchává vášně. Ale pozor, energii, která z vás nyní sálá, můžete stejně dobře využít k tvorbě jako k ničení. Vaše činy probudí v lidech buď lásku, nebo odpor. Od úterý si proto raději naplánujte náročnější fyzickou aktivitu. Pakliže nutkavé vášně ze sebe tímto způsobem nesetřesete, můžou nehezky přerůst v agresivitu, která se obrátí proti vám. Zvolíte-li cestu klidu a míru, váš růst by měl probíhat ve spolupráci s druhými lidmi, nikoliv na jejich úkor. 

VODNÁŘ

Náhlé události, jobovky nebo negativní dopad na vaše finanční či materiální jistoty zpochybní stávající plány a skupinové projekty. Přehodnotíte své postoje k určitému uskupení. Budete zvažovat, zda cíle, které máte, jsou v souladu s těmi jejich. Jste-li tlačeni rozhodnout se pod tlakem, snadno ztratíte nervy a vyslovíte něco, čeho byste následně litovali. Jakákoliv kritika či negativní hodnocení vyvolá nepřátelské reakce. Od čtvrtka budete zvažovat, co vyslovit, a co si raději nechat pro sebe. V této době se také budete muset někým či něčím rozloučit.

RYBY

Pociťujete příliv optimismu, který se jeví jako neopodstatněný. S lehkostí uskutečníte aktivity, které jste dosud odkládali. Jste otevřeni spolupráci. Velkorysost a štědrost vám posílá do života příležitosti k růstu. Provádíte pozitivní změny jak ve svém nitru, tak navenek. Rozšiřování obzorů podnikáte prostřednictvím studia či cestování. Pochopení vedou ke změně vašich cílů. Prospěch všech vám leží na srdci. Jste citliví a vnímaví vůči potřebám druhých. To vás vede k činnostem s užitkem pro druhé, jako je charita či péče o potřebné. Romantické duše propojí lásku s uměním.