Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 21. 11. 2022 do 27. 11. 2022

BERAN

Přitahuje vás rozšiřování obzorů studiem, cestováním za hranice či odkrývání nových pohledů na svět či vesmír. Daří se aktivitám spojeným s právem, mezinárodním obchodem či duchovní tematikou. Koncem týdne vás pohání touhy. Pocit nenaplnění je spouštěčem konfliktních situací. Nenechte se vyprovokovat k nepromyšleným činům. Raději si nejprve promyslete svou strategii, než se pustíte za svým snem. Nejvíce získáte mravenčí prací a postupným budováním základů. 

BÝK

Přízeň mocných je zdrojem pozitivních změn ve vašem okolí. Tyto změny mají vliv na vaši kariéru, či na roli, kterou v životě hrajete. Daří se vám ve spojení s vašimi ideály, vírou, dalekými cestami, mezinárodními společnostmi či při studiu cizích jazyků a kultur. Jdete za pochopením hlubšího smyslu života, dělíte se o svá zjištění. Finanční stránka ve spojení se zodpovědností za druhé je zdrojem pocitů omezení či obav z nedostatku. Nesete to lépe díky pochopení pro potřeby druhých a zesílené ochotě nezištně pomáhat.  

BLÍŽENCI

Sklízíte plody své práce za posledního půl roku. jste nuceni jej obhajovat před těmi, kteří v nich hledají trhlinu. Úspěch potvrzuje správnost vašich kroků. Neúspěch vede k zamyšlení se nad novou strategií či směrem. Nedokážete-li dosáhnout svých ideálů, zklamání vede ke ztrátě odvahy, rezignaci, či jednání ve skrytu. Od pátku zesílí podrážděnost, která spolu s nedůtklivostí vede k hádkám. Zkuste nehledat problémy tam, kde nejsou. Pozor na ostré a horké předměty. Příčina nehod tkví v nepozornosti a zbrklých reakcích.  

RAK

Zapojujete se do práce a péče o druhé. Jedinou odměnou jsou slova díků. Jste ochotni obětovat se a upozadit své vlastní potřeby, jen když jsou druzí spokojení. Citlivost se snadno přehoupne v přecitlivělost. Topíte se v lítosti a negativních emocích. Domov, práce či setkání s autoritou jsou místem extrémnějších situací. Chcete udržet kontrolu i za cenu manipulace a ovládání, nebo házíte flintu do žita a začne vám být všechno jedno. Setkáváte se s ortelem ničícím pověst, tabuizací, pocity oběti. Možná si svět malujete na růžovo, vyhýbáte se temnotě a děláte, že nic z toho neexistuje. 

LEV

Věnujete se tomu, co posouvá vaše hranice a liší se to od běžné rutiny. Láká vás cestování, studium filozofie či nových intelektuálních oblastí. Daří se vám v právních záležitostech a v kontaktu se zahraničními firmami. Vede vás optimismus a pozitivní myšlení. Děláte to, čemu věříte. Je-li problém s realizací, zvažte, zda vaše ideály stojí nohama na zemi. V oblasti financí, zdrojů a zodpovědnosti za tým se zmítáte mezi potřebou svobody a omezeními, která ji neumožňují. Situace zatím nemá řešení, je třeba ji akceptovat. 

PANNA

Komunikace o cizích zemích, právu a vyšším poznání jsou zdrojem konfliktních situací a ostrých rozepří. Abstraktní diskuse vás snadno odvede od hledání konkrétních řešení. Jste-li otevřeni odlišným pohledům, využijte je k získání většího rozhledu a pochopení širších souvislostí. To vám umožní nahlédnout na lokální problémy nově. Ztotožnění se se svou pravdou vede od pátku k hašteřivosti. Je prozkoušena platnost vašich ideálů. Ztrácíte-li směr své cesty, porozhlédněte se, zda a kde můžete být užiteční, a přiložte ruku k dílu. 

VÁHY

Přitahují vás společenské aktivity, večírky, vznikají nová přátelství s lidmi odlišných kultur a vyznání. Vydáváte peníze za cestování, kulturu a výstavy. V druhé polovině týdne se setkáte s lidmi či hodnotami, které vám pomáhají léčit pocit vlastní ceny. Od pátku vás touha po materiálních hodnotách či po nových zážitcích nutí vykročit z komfortní zóny. Čas přeje vztahům s cizinci. Koncem týdne se nespokojenost projeví hašteřivosti. Raději své nenaplněné touhy rozpusťte v tvůrčích aktivitách.   

ŠTÍR

Schopnost plynout v proudu událostí vám pomůže zvládat změny v oblasti řádu, struktury a pořádků. Tím, jak se sami pod vlivem vnějších vlivů proměňujete vnitřně, působíte pozitivně na vaše okolí. Potřeba kontroly vede k negativním emocím a přemrštěným reakcím, kdykoliv vás události vyvedou z míry. Máte-li v rukou moc, využijte ji pro dobro uskupení, jehož jste součástí. Strach ze změn v oblasti financí, zdrojů a hodnot jichž si ceníte, ve vás probouzí nechuť přizpůsobit se. Zodpovědnost a obavy vám svazují ruce.    

STŘELEC

Otevírají se před vámi nové možnosti a příležitosti k růstu skrze rozšiřování obzorů studiem či cestováním. Lákají vás alternativní směry, životní filozofie či práce v zahraničí. Přitahují vás zvláštní lidé, cizinci a duchovní učitelé. Převažuje optimismus, chuť se bavit a užívat si života. Vyrazíte na koncert, výstavu, nebo získáte zážitek rozšířeného stavu vědomí. Koncem týdne zesílí diskuse na abstraktní a filozofická témata. Identifikace s vlastními názory povede k nedůtklivosti a konfliktům. Vše vnímáte jako výzvu k hádce. 

KOZOROH

Začátkem týdne jste přitahováni k průzkumu, tajemnu, odkrývání skrytých motivů a tužeb. Procházíte procesem regenerace či duchovní obrody. Ve spojení s autoritou, řádem, pravidly, či rolí, kterou zastáváte, jste stavěni před náročné situace, v nichž se probouzí strachy z odsouzení, pomluv, či jiných extrémů. Mohou se obracet role. Ten, kdo byl vnímán jako silný se stává obětí, ten, kdo se cítil jako oběť má možnost měnit pravidla hry.  Harmonie přichází se schopností věci odevzdat a se zaměřením se na nezištnou pomoc. Vašim nervům prospěje pobyt v přírodě. 

VODNÁŘ

Kroky, které činíte, vycházejí z pocitu zodpovědnosti. Díky trpělivosti, ukázněnosti a soustředění snadno zvládáte i složité situace, kterým čelíte. Při pocitech nesvobody se bouříte, řešíte konflikt s autoritou či systémem, který vás omezuje. Od pátku jste otevřeni bojům za to, čemu věříte. Snadno obhájíte své názory a účinně se vymezíte. Neberte odlišný názor jako útok na vlastní osobu, sebemenší maličkost by mohla být výzvou k boji.  

RYBY

Začátkem týdne se věnujete sami sobě a svým blízkým. Otevírají se vám možnosti a příležitosti trávit čas o samotě, v harmonickém prostředí či v soustředění na pomoc bližním. Užijete si pobyt v zahraničí, či studium rozšiřující vaše obzory za hranice poznaného. Chybějící cíl přináší do vašeho života pocit nesmyslnosti a prázdnoty. Hledáte někoho či něco, co by vás vedlo. Skrze muže dochází ke zklamání či pocitům selhání. Snadno si spletete cestu, nebo se ztratíte. Všimněte si, že každé zaškobrtnutí je důležitým krokem na vaší cestě poznání.