Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 18. 4. 2022 do 24. 4. 2022

BERAN

Do úterý si užíváte vlnu vzrušení z každého nového dobrodružství. S elánem se pouštíte do plánování aktivit či upevňování toho, čím se již nějakou dobu zabýváte. Pracujete nejraději samostatně a nezávisle na druhých. Tlak ze strany určitých mocenských struktur a změny v pravidlech a řádu, v jehož rámci jste nuceni fungovat, vyvolávají pocit bezmoci či potřebu bránit se nebo útočit. V polovině týdne dojde ke zklidnění vašich ambic. Zjistíte, že věci plynou víceméně samy a správným směrem, když konáte v souladu s tím, co je možné. Netlačíte-li na pilu, nevyvoláváte zbytečný odpor opozice.  

BÝK

Čerpáte nové podněty díky netradičním setkáním, experimentům a novinkám ze světa vědy a techniky. Chcete uniknout rutině. Přitahují vás hádanky a křížovky. Návštěvy, společenské aktivity a umělecké zážitky proběhnout harmonicky a velmi vás obohatí. Od středy vstoupí slunce do vašeho znamení, budete se cítit sami sebou. Pozornost soustředíte na získávání a vytváření hodnot, majetkové a finanční záležitosti. Možná se necháte hýčkat masáží, vyrazíte na večírek či za nákupy. Jste-li spíš pesimističtěji založeni, pak se zaměřujete na problémy a vidíte věci horší, než ve skutečnosti jsou. Kritičnost způsoby problémy při komunikaci a ve vztazích se staršími lidmi.

BLÍŽENCI

Začátkem týdne si s plným nasazením užíváte sport či osobní a podnikatelské aktivity. Od středy se můžete začít ztrácet v pocitech a emocích, které silně ovlivní vaše reakce a vnímání situace. Jste-li rozrušeni, nevstupujte do konfrontace. Nejprve se podívejte na to, co vám daná situace připomíná a proč máte tendenci takto reagovat. Vaše činnost může být ovlivněna neočekávanými jevy a zákulisními taktikami. Koncem týdne se povezete na vlně vnímavosti ke kráse, lásky a harmonie. Vrhnete-li se na uměleckou tvorbu, vaše inspirace vás vynese vysoko.  

RAK

Činy motivované strachem z agresivity a prosazování cizí vůle vystřídá od středy řešení praktických otázek. Zaměřujete svou pozornost na záležitosti spojené s majetkovým a finančním zabezpečením. Změny v určitém systému, řádu a pravidlech vás nutí k radikálnějším změnám v této oblasti. Je zesílena chuť bavit se a naplnit své smysly vším, co je nasytí. Je vhodná doba na péči o zdraví, o své bližní a na dobročinné aktivity. Od čtvrtka se povezete na vlně soucitu a bezpodmínečné lásky. Převažuje-li touha plnit své osobní zájmy, jednáte skrytě před zraky veřejnosti. Neděje-li se to, co byste si přáli, dostaví se lítost nad svým osudem.

LEV

Rozlet a aktivity zbrzdí problémy v komunikaci či na silnicích. Nepříjemné zprávy či negativní reakce ze strany starších lidí a autorit, ve vás vyvolají sklíčenost a obavy. Možná budete nuceni se s někým pro vás důležitým na čas rozloučit. Situace vás přinutí zamyslet se nad chybami a hledat nápravu či jiná řešení. Od středy bude hrát prim potřeba vytvořit stabilitu v oblasti majetku a financí. Tlačíte-li záležitosti směrem k vytouženému cíli, vyvoláte konflikt a zažijete prohru. Nejlépe uděláte, vyčkáte-li, jak se věci vyvinou a chopíte se příležitosti, až se objeví.   

PANNA

Jste zahlceni velkým množstvím informací. Každé další setkání jen přikládá polínko do ohně. Nacházíte se na rozhraní řádu a chaosu. Čím více logických kroků podniknete k nastolení řádu, tím větší chaos tím vzniká. Čím více se snažíte porozumět tomu, co se děje, tím jste zmatenější. Vaše jednání je ovlivněno citovými podněty, a proto často postrádá logiku. Od úterý vás přepadnou obavy. Bloky a neshody v komunikaci vás povedou ke zvažování, co je opravdu důležité říct a co raději vypustit. Přemýšlíte, které vztahy a vazby přerušit a které si ponechat. Vydáte-li se na cesty, počítejte s uzavírkami a zácpou. 

VÁHY

Toužíte-li po pozornosti, překážky, které vám stojí v cestě, ve vás vyvolávají vztek a bezmoc. Pozorujte, jak se vypořádáváte s frustrací. Od středy se zklidní vaše ambice ukázat druhým lidem to, kdo ve skutečnosti jste. Vznikne prostor pro přeskládání vašich představ a očekávání toho, co musíte splňovat, abyste se mohli cítit důležitými a platnými členy společenství. Závěr týdne se poveze na vlně tvořivosti, dokonalých uměleckých zážitků, oslav a zábavy. Probudí se vděk za to, že můžete být součástí takové krásy.

ŠTÍR

Realizujete se v pomoci lidem, kteří to potřebují. Případně se stáhnete do samoty a zabýváte se péčí o duši. Od úterý vás pohltí téma moci a bezmoci. Snadno sklouznete do pocitu oběti či viníka. Snaha ovládnout situaci povede ke konfliktu, který nemáte šanci vyhrát. Pokud o všem příliš přemýšlíte, bude vás brzdit strach, sklíčenost a pocit samoty. Možná se rozloučíte s někým, kdo byl pro vás autoritou. Skupinové aktivity mohou selhávat pod vlivem drhnoucí komunikace či kvůli překážkám na cestách. Máte-li umělecké sklony, nechte je od čtvrtka plně rozvinout. Budete se divit, čeho jste schopni.

STŘELEC

Začátkem týdne uskutečňujete vaše plány a osobní ambice. Od středy se zájem překlopí k řešení finančních a materiálních záležitostí, případně se uchýlíte k dobrému jídlu, pití a pohodlí vašeho domova. Jste vedeni trávit čas více o samotě, pečovat o sebe nebo o své blízké. Případně vás vaše ideály směřují k činnostem ve jménu vaší víry. Není-li motivem vašich činů naplnění potřeb vašeho ega, pak se dotknete prožitků hlubokého soucitu a lásky. Cokoliv vykonáte, bude mít v sobě tuto esenci. Hledáte-li takovéto zážitky pomocí podpůrných prostředků, vystřízlivění bude bolestivé.

KOZOROH

Čelíte tlakům, které ve vás vyvolávají pocit ohrožení. Nechcete, aby druzí měli takový vliv na váš život. Případně jste těmi, kdo zasahují do životů lidí kolem vás, s cílem získat kontrolu nad situací. To podněcuje boj. Bezmoc vám přivodí porucha na autě či nefunkčnost přístrojů, na které se spoléháte. Chaos a nejistota vám otevřou dveře k hledání nových způsobů řešení, na něž byste jinak nepřišli. Od čtvrtka nasměrujete svou sílu a ambice k rozhojnění vašeho majetku, k výdělečným aktivitám, finančním projektům či k tvoření něčeho, co přináší užitek vám i lidem kolem vás. Závěr týdne bude ve jménu výzkumu, průzkumu a řešení záhad.

VODNÁŘ

Nervozita a roztěkanost brání vašim myšlenkám soustředit se. Příliš rychlé soudy a impulzivní řešení situace povedou k problémům. Prověřujte svá tušení seriózní analýzou. Chuť experimentovat využijte k činnostem vyžadujícím originalitu. Od úterý vám překážky v komunikaci a na cestách poskytnou prostor k přemýšlení o tom, co říct a co si nechat pro sebe. Můžete se vyhýbat lidem, nebo vázne hovor s někým starším. Kvůli neshodám a tomu, že vidíte samé chyby, přemýšlíte o ukončení vztahu. Případně dojde k odloučení od někoho, koho máte opravdu rádi. 

RYBY

Jste-li přecitlivělí, mohou na vás dolehnout emoce, pocity a nepříjemné psychické stavy. Nejlépe je zvládnete, vyrazíte-li do přírody, věnujete se umění, stáhnete se do klidu a budete se věnovat manuálním činnostem a pomoci druhým. Nesnažte se tlačit věci silou své vůle, konejte v souladu s tím, co je v danou chvíli možné vykonat. To, co není možné dělat, odevzdejte, ušetříte si mnoho trápení, pocitů nezdaru a bezmoci. Od pátku zesílí vlna bezpodmínečné lásky, soucitu a uměleckého cítění. Povede vás cit pro krásu a harmonii. Přijde-li inspirace k tvorbě, zhmotněte ji.