Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 17. 10. 2022 do 23. 10. 2022

BERAN

Ve sportu a individuálních aktivitách vás vede odvaha. Máte tendenci přehánět a chtít vše najednou. Rozjíždíte vícero projektů a obchodních aktivit. Pozor na přepracování. Porušování předpisů a překračování hranic bude mít své následky. Akce spojené s příbuzenstvem a sousedy půjdou hladce, ať jde o práci, či zábavu. Od úterý začnou potíže s komunikací, hlavně ve vztazích. Témata se točí kolem zraňování, léčení či vážných problémů. Pozor na způsob, jakým mluvíte. Chybně volená slova mohou ublížit. Při jejich správném výběru působí léčivě. 

BÝK

Ve vztazích vládne harmonie a rovnováha. Cítíte vyrovnanost. Ať se kolem vás děje cokoliv náročného, zvládáte to s klidem. Jste připraveni dávat vše potřebné do pořádku. Věnujete se zkrášlování svého okolí, případně vyrážíte za zábavou, kulturou a uměleckými zážitky. Daří se finančním a majetkovým záležitostem. Pozor na lpění a závislosti. Pod vlivem vnějších změn jste vedeni k úpravě svých postojů a přesvědčení, na nichž jste dosud zakládali svou představu o sobě a o světě.

BLÍŽENCI

Život plyne rychlým tempem. Ve vztazích a spolupráci hledáte rovnováhu mezi přijímáním a dáváním. Napadají vás různá vylepšení vašeho okolí. Skupinovým aktivitám, kolektivním projektům či sociálním programům věnujete mnoho času a trpělivosti. Plníte své závazky a povinnosti bez zbytečných řečí. Vytrvalost bude odměněna. Očekáváte-li od sebe či od druhých více, než vám přísluší, přijde pocit zklamání či ztráta odvahy. Neochota přijmout skutečnost takovou jaká je přináší touhu uniknout její tíze. Zkuste přehodnotit svá očekávání. 

RAK

Ve vztazích se dostáváte do konfliktu s těmi, kteří mají moc. Lpění na stávajících vazbách a jistotách ve vás probouzí potřebu bojovat, kdykoliv hrozí, že byste o to mohli přijít. To, nač se nyní spoléháte, se snadno pokazí. Vaším úkolem je změnit to, čeho můžete dosáhnout sami svým vlastním úsilím. Tam kde další kroky závisí na někom jiném, či na vyšší moci, učíte přijímat, nebojovat a pozorovat možnosti. Tak uvidíte příležitosti, které se z toho pro vás rodí. Při komunikaci pozor na vztahovačnost.  

LEV

Víte, že bez vzájemné spolupráce se nikam nedostanete. Při interakci se dozvídáte mnoho důležitých informací sami o sobě i o své roli, kterou hrajete. Vše, co děláte, je vedeno pocitem zodpovědnosti za sebe, či za uskupení, jehož jste součástí. Dokážete vytrvale a soustředěně plnit své závazky a povinnosti. Tam, kde necítíte závislost na podpoře druhých, jste sami sebou, s elánem jednáte, vyjednáváte či obchodujete. Tím, co vytvoříte, získáte mnoho pozornosti. Pozor na ješitnost a chybějící smysl pro správnou míru.

PANNA

Vaše mysl se zabývá vážnými tématy ve spojení se vztahy, pravdou, spravedlností a vzájemnou spoluprací. Všímáte si nedostatků. Můžete buď kritizovat, nebo hledat řešení. Tím, co říkáte, snadno zraníte druhé. Možná jste sami citlivější na kritiku, než je zdrávo. Stahujete se do samoty, nebo se cítíte osaměle i mezi lidmi. Je vhodný čas přečíst si knihu o léčení či studovat léčivé techniky. O víkendu vaše komunikace nabere říz. Tím, co říkáte, vzbudíte respekt a získáte příznivce pro své plány.

VÁHY

Vše se točí kolem vztahů, lásky a hodnot, kterých si ceníte. Dokážete-li nelpět na tom, co vás činí šťastnými a překonáte-li strach ze ztráty, užíváte si život naplno, jste tvůrčí a radostní. Obklopujete se lidmi a hodnotami, které pro vás hodně znamenají. Toužíte po pozornosti a pro náklonnost jste ochotné udělat mnohé. Vnitřní vyrovnanost a stabilita vám do pátku umožňuje snadno se vyrovnávat s jakkoliv tíživými událostmi. Necháte-li se převálcovat obavami, prožíváte silné emoce spojené s neschopností udržet si kontrolu nad tím, na čem visíte.

ŠTÍR

Určité aspekty ve vašem životě ztrácí funkčnost. Vzniká prostor pro tvořivé změny. Jste vedeni k přehodnocování vašich představ a očekávání. Cítíte-li se manipulováni a ovládáni vnějšími vlivy, strach ze ztráty toho, na čem lpíte, je tím, co vás drží ve své moci. Ve vztazích prožíváte silné emoce či nejistotu. Abyste dostali či udrželi to, co chcete, můžete v druhých vyvolávat pocit viny či zodpovědnosti. Když to nevyjde, cítíte se jako oběť, nebo prožíváte vztek. Necháte-li vše, co je nad vaše možnosti, plynout svým směrem, za chvíli uvidíte, k čemu vám to slouží.

STŘELEC

Daří se vám v pracovních aktivitách a činnostech spojeným s tradicí, řádem, zodpovědností a s autoritou. Plníte své závazky vyplývající ze spolupráce. To, co nyní děláte, souvisí s budováním nových základů ve vašem životě. Vaše mysl řeší vztahy a témata spojená s pravdou, rovnováhou, krásou či uměním. Zaměření se na detail vám dává možnost vidět nedostatky a napravit je. Ve sportu a individuálních aktivitách hýříte sebevědomím a ochotou překračovat hranice. Snadno přečerpáte své zdroje.

KOZOROH

Nefunguje-li svět kolem vás tak, jak si představujete, zažíváte bezmoc. Mohou se porouchat přístroje, na něž spoléháte. Jste nuceni přeskládat si den, dělat věci jinak. Ve vztazích dochází ke konfliktům či k boji o moc. Ve snaze získat kontrolu můžete manipulovat, nebo se sami cítíte ovládáni či zastrašováni. Strach ze ztráty hodnot či vazeb, na nichž lpíte, vyvolává žárlivost a vztek. Dokážete-li přijmout to, co přichází, jako nevyhnutelnou zkušenost, kterou je třeba projít, snadno uvidíte nové možnosti, které se ze vzniklého chaosu rodí.

VODNÁŘ

Stabilita a vyrovnanost na všech frontách. Vyhrává logika a praktičnost nad vášní a pocity. Pragmaticky řešíte problémy, které vám vstupují do cesty. Krok za krokem plníte své závazky a povinnosti. Dáváte do pořádku věci v práci, urovnáváte vztahy. Snadno se vyrovnáváte s jakýmikoliv náročnými podmínkami a událostmi. Vážíte si rad zkušenějších a na slovo vzatých odborníků, případně jste sami autoritou, na niž se druzí obrací pro radu. 

RYBY

Bojuje ve vás mysl a pocity. Vaše mysl chce být aktivní. Neustále spěchá, něco vymýšlí, pohání ji zvědavost. Přitom vás pohlcuje pocit, že byste se nejraději schovali, nic nedělali, nebo jen tak plynuli proudem života bez plánů a povinností. Zmítáte se mezi potřebami těla a očekáváními vaší mysli. Necháte-li se strhnout ke zběsilému tempu a nadměrné zátěži, oslabíte imunitu a tělo vás přinutí zpomalit. Převáží-li lenost, budou vás bičovat pocity nedostatečnosti a zklamání nad slabou vůlí. Přehodnoťte své ideály a představy dokonalosti, uleví se vám.