Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 14. 3. 2022 do 20. 3. 2022

BERAN

Chcete být součástí určitého společenství a děláte potřebné kroky k navázání spolupráce. To také představuje klíč k naplnění vašich snů a vizí do budoucna. Ve svém životě uskutečňujete změny. Pokud je však omezována vaše svoboda a nezávislost, snadno vybuchnete. Netrpělivost a neklid těchto dní přerostou ve vzpouru. Buďte opatrní při manipulaci s nebezpečnými předměty. Zbrklé reakce a nepozornost mohou způsobit nehodu. Od pátku vás skupinová práce propojí s léčením. Naleznete rovnováhu mezi aktivitou a pasivitou, prosazováním sebe sama a ustupováním.

BÝK

Náhlé události v souvislosti s moderními technologiemi, energií, technickými a alternativními trendy přinášejí převratné změny ve vnímání vašich hodnot, sebehodnoty a výdělečných schopností. Práce pro týmové cíle jsou v rozporu s jistotami, na nichž stavíte vlastní pocit bezpečí. Nespokojenost s rutinou a tradičními přístupy způsobují nervozitu a neklid. Můžete bezhlavě utrácet, pustíte se do flirtování nebo začnete jednat neuváženě. Od úterý budete dělat skvělý dojem na druhé — svým přístupem k moci a otevřeností vůči změnám opírajícím se o výzkum, vývoj a sebereflexi. 

BLÍŽENCI

Vaši mysl ovládají podvědomé motivy a matoucí pocity, nevidíte věci jasně. Jednáte za oponou, necháváte si vlastní názory pro sebe nebo zaměřujete svou pozornost na analýzu svých myšlenek a skrytých stránek své povahy. Od středy se před vámi vynoří řešení, a to díky pochopení širších souvislostí, toleranci vůči odlišnostem, ochotě ke spolupráci, hledání nových cest. Povedete vzrušující rozhovory nebo diskuze na téma svobody a nezávislosti. V úplném závěru týdne si dejte pozor na lsti a podvodné jednání.  

RAK

Ohlížíte se zpět k uplynulému období. Hodnotíte, jak jste ho zvládli, případně se stahujete do vnitřního světa, k rozjímání. Vaše myšlenky jsou ovlivněny emocemi a silnými pocity. Bobtná ve vás soucit, láska, lítost nebo pocit oběti. Máte tendenci mateřsky pečovat o druhé, posloužit tam, kde je vás třeba. Od úterý se o sobě dozvíte mnohé — prostřednictvím své reakce na pocit moci či bezmoci. Sledujte motivy vlastních činů. Ve snaze udělat na druhé dojem, získat určité postavení nebo pocit důležitosti, snadno zneužijete moc, kterou máte k dispozici. Využijete-li svůj vliv k tvůrčím změnám, přinesou mnoho dobrého. Vám i lidem kolem.

LEV

Motivem vašich činů je snaha odstranit omezení všeho druhu, aniž byste pomysleli na následky. Mysl vás zásobuje rebelskými myšlenkami a strachem, že ztratíte svobodné sebevyjádření. Nejlepších výsledků dosáhnete, stáhnete-li se ze záře reflektorů a vyjdete vstříc sebereflexi či nesobeckým činům. V druhé polovině týdne se otevře prostor pro zajímavou spolupráci, vyrojí se nové nápady na řešení stávající situace. V úplném závěru týdne navíc vznikne prostor pro otevřenou akci a aktivity, které vám pomohou se realizovat v tom, co vás baví nebo mění svět k lepšímu.   

PANNA

Odstup od minulosti vám dává možnost dívat se na vše předešlé nezúčastněně. Jednáte-li pod vlivem starých traumat a pocitů z minulosti, dost pravděpodobně nezareagujete adekvátně. Vaše reakce pramenící ze strachu řídí vaše podvědomí. Podělte se o své závěry s okolím. Jeho odezva pro vás může být mimořádně cenná. Od úterý se na situaci zvládnete podívat optimisticky. Určité aspekty života vám začnou dávat smysl, dojde k pochopení, které vám následně nabídne nová řešení. Ale pozor: V závěru týdne možná uvěříte někomu, kdo si vaši důvěru nezaslouží. Bedlivě prověřte zdroj.

VÁHY

Užíváte si přátelská setkání, realizujete své vášně a uměleckou tvořivost skrze skupinové aktivity. Touha zažívat dobrodružství vám přitom otevírá cestu k novým, neotřelým aktivitám ve spojení s moderními technologiemi a alternativními způsoby života. Rozhodnete-li se utrácet, hrozí, že nakoupíte i to, co následně nevyužijete. Od středy vám zkušenosti nabité ve vztazích a lásce pomohou léčit pošramocenou sebehodnotu. Odmítavá reakce na tento prožitek může v závěru týdne vyústit v bolestný rozchod, odloučení či pocit osamělosti. 

ŠTÍR

Nervozita a neklid vás nutí reagovat impulzivně. Odmítáte se podřídit diktátu. Možná dokonce vystoupíte z určitého společenství, protože jeho hodnoty se neshodují s těmi vašimi. Nenecháte-li se vyvést z klidu, pak u vás zavládne optimistický, pozitivní a velkorysý přístup k odlišným kulturám či názorům. Avšak pozor na uvíznutí v představě, že se nemůžete mýlit nebo že jste v právu. Snadno totiž přehlédnete důležitá fakta. Od úterý cítíte sílu postavit se změnám, které je třeba udělat. Využijte svého potenciálu ke tvoření, ne k ničení. Intenzivní zážitky vám poskytnou nový pohled na sebe sama. 

STŘELEC

Optimismus vám vlije odvahu a chuť postupovat vpřed, překračovat své hranice. Zaměříte-li svou pozornost do svého nitra, objevíte nové světy, o nichž jste dosud neměli tušení. Příslibem je vnitřní růst. Vaše ideály v kombinaci s pocitem neporazitelnosti vás ženou vpřed. Jednání v přesvědčení, že si můžete dělat to, co sami chcete, ale přivodí nepříjemné následky. Od středy se objeví širší souvislosti. Ženete-li se kupředu v domnění, že se nemůžete mýlit, snadno přehlédnete důležité detaily.

KOZOROH

Cítíte sílu a nutkání něčeho dosáhnout, prosadit se. Svými činy děláte dojem na druhé. Nyní můžete mnohé ve svém životě změnit. Táhne vás to k výzkumu, ke studiu skrytých jevů, k tématům moci, tvůrčí síly i sexuální energie. Nejlépe dosáhnete změn za podmínky, že se ponoříte do svého nitra a zacílíte na motivy, které vedou vaše činy. Snažíte-li se svým chováním získat něco, co vám nenáleží, všimněte si, že se vaše snaha nakonec otočí proti vám. To, po čem toužíte, se promění v nechtěnou přítěž. Očistíte-li své činy od strachu nebo touhy, pocítíte čistou potřebu něco tvořit. Radost z kreativního procesu bude vaší odměnou. 

VODNÁŘ

Jdete si za sny a vizemi. Prahnete po zájmu a pozornosti přátel či lidí se společnými cíli. Uvědomujete si, že sami nic nezmůžete. Zároveň se snažíte vymanit z jakýchkoliv omezení, které vám brání svobodně se projevit a vyrůst. Berete-li se příliš vážně, snadno vzplanete. Netrpělivost vás nutí jednat zbrkle a neuváženě. Frustrace z nemožnosti pokročit povede k nehodám. V druhé polovině týdne jste vedeni k hledání rovnováhy mezi prosazováním a ustupováním. Svou aktivitou a přístupem ke vztahům působíte léčivě na lidi kolem sebe. V závěru týdne dojde k vystřízlivění, můžete se cítit opuštěni.      

RYBY

Intenzivně vnímáte atmosféru. Ovládají vás pocity. Je důležité pečlivě volit, kde a s kým trávíte čas. Snadno uvěříte určité iluzi či slovům někoho, k němuž vzhlížíte. To, čemu důvěřujete, nyní prochází prověrkou. Jste-li zklamaní, cítíte-li se osamoceni či bez pomoci, znamená to, že jste se naučili více spoléhat na vnější zdroje než na to, co dřímá uvnitř vás. Od úterý pocítíte sílu budovat novou strukturu, nový základ kariéry, dost možná odkryjete svůj potenciál. Největší práci nyní vykonáte v oblasti sebepoznání, v péči o duši, v kontaktu s přírodou či při pomoci druhým.