Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 14. 2. 2022 do 20. 2. 2022

BERAN

Tradiční přístup k tomu, co děláte, uznávané postupy, řád a předpisy ve vás mohou vyvolat pocit bezmoci. Svému okolí méně důvěřujete, případně se cítíte manipulováni zkreslenými informacemi. Pocit ohrožení vás snadno vtáhne do boje o moc. Vy jste však připraveni obhajovat své plány, jako by šlo o holý život. A pokud jste navíc otevřeni inovacím a neobvyklým procesům, od středy pocítíte uvolnění toho, co vás dosud brzdilo v uskutečnění tužeb.

BÝK

Slibný rozjezd vašeho týdne ve znamení hodnot a finančních investic mohou zhatit nepříjemné zprávy v jeho závěru. Vaše pozornost je nasměrována k moderním technologiím, technickým novinkám a způsobům výdělku spojeným s tímto segmentem. Nová setkání vás obohatí o svěží pohled na důležité hodnoty. Udržujete-li se v rutině, pak touha po vzrušení vyústí v netrpělivost a neklid. V pracovní oblasti a ve vztahu k autoritám žízníte po náklonnosti a uznání. 

BLÍŽENCI

Čeká vás období hojné komunikace a společenských styků. Setkání s mladými lidmi vám poskytne svobodnější pohled na vlastní život. Nutkavé myšlenky vám nedají spát. Ztotožnění se se svými názory vás vtáhne do boje. Vstupujete do vášnivých debat, působíte přesvědčivě. Dejte si však pozor na prosazování nepravd a manipulaci s cílem dosáhnout svého. V týmové spolupráci se ptejte, zda ideály, které jako skupina vyznáváte, skutečně odpovídají směru, kterým se vy sami chcete ubírat. Snadno totiž přijmete kolektivní předsudky jako pravdu. 

RAK

Jste vedeni touhou dosáhnout uznání v tom, co děláte. Potřebujete vnímat fyzickou náklonnost. Mylné pochopení něčího zájmu o sblížení vás ale může dostat do trapné situace. Jste otevřeni inovacím, dobrodružství a investicím do hodnot, které odrážejí moderní a specifický přístup. Díky tomu se před vámi otevírají možnosti pozitivních změn. Vzrušující myšlenky jsou pro vás rozbuškou k činu. Investice a hodnoty, které vypadaly dokonalé, se v těsném závěru týdne mohou vlivem negativních zpráv stát bezcennými.

LEV

Hledáte cestu mezi tím, co vás baví a co je třeba udělat pro druhé, aby se cítili přijati. Od středy z vás spadne tíha zodpovědnosti, která vás připravila o spontaneitu a radost z tvoření. Přestanete konečně řešit, jak se osvobodit a místo toho zaostříte pozornost na budoucnost. Cítíte se sami sebou, ať jste s kýmkoliv a děláte cokoliv. Chuť zkoušet nové věci vás přitáhne k hodnotám, které jsou příslibem nezávislosti nebo odrážejí moderní přístup k životu. Jednáte impulzivněji než jindy. Buďte obezřetní, druzí vás mohou osočit z nespolehlivosti či nepředvídatelnosti.

PANNA

Neklid vás pohání vpřed. Ceníte si více svobody než kázně a pořádku. Pouštíte se do nových projektů a dokážete tvrdě pracovat. Využívání moderních technologií, neznámých postupů a alternativních cest pro vás bude přínosné při budování struktury, řádu a pořádku. Potřeba přijetí a touha po uznání z vás činí dobré partnery pro spolupráci. Vycházíte druhým vstříc, hledáte společnou řeč. Intenzita, s jakou obhajujete vlastní postoje přináší výsledky. Jestli ale jen usilujete o uplatnění vlastních zájmů, očekávejte drsný střet s těmi, kteří se cítí vaším jednáním ošizeni.

VÁHY

Zvítězí touha po požitcích a chuť užívat si radostí života. K větší a náročnější aktivitě hledáte motivaci velmi těžko. Sbíráte důkazy vaší fyzické přitažlivosti, chcete se zalíbit. Volání po dobrodružství a vzrušení vás vtáhne do víru dění, večírků a za hranice všedních dní. Seberealizaci objevíte v práci pro tým či ve skupině přátel jdoucí za společným snem. V úplném závěru týdne se povezete na vlně idealismu, romantiky, ale i lítostivosti a sebeobětování.

ŠTÍR

Hlavou se vám honí neodbytné myšlenky. Touha přijít na kloub jisté záhadě posílí vaši vytrvalost v hledání. Vytvoříte-li si utkvělou představu o určité situaci, jen těžko vás někdo přesvědčí, že to tak není. Přílišná podezíravost vám nedá možnost uvolnit se. Využijte možnost podívat se na vaši současnou situaci z jiné perspektivy. Prospějí vám diskuze s přáteli a mladšími lidmi. Odstup a větší nadhled přinese nová řešení. A možná také zjistíte, že se problém rozplynul nebo samovolně vyřešil. 

STŘELEC

Nejste spokojeni s omezeními, s nimiž se setkáváte. Pro své okolí chcete změny k lepšímu. Následujete své ideály. Zároveň procházíte prověrkou, zda jsou vaše sny realizovatelné. Projevujete zájem o vědu, techniku, láká vás téma sociální reformy. Uvědomujete si, že stará řešení už nic nového nepřinesou. Pracujete v týmu nebo se účastníte skupinových aktivit. Přitom se ale zaměřte na soulad mezi vašimi cíli, ideály a směřováním skupiny. Hluboko zakořeněné skupinové předsudky a předpoklady totiž mohou brzdit vývoj. Je čas je uvidět a nechat jít!

KOZOROH

Netradiční setkání, noví přátelé nebo výprava za nepoznaným vás vymaní z rutiny. Zůstáváte-li uzavřeni v kolotoči každodenních povinností, cítíte neklid a netrpělivost. Vyhledáváte situace, v nichž si užíváte obdiv a pozornost. Pozorujte, po čem prahnete. Dovolte si cítit touhu, avšak zvažte, kam  pozornost nasměrujete a jakým způsobem ji necháte, aby se projevila. Do pátku budete snadněji ovlivnitelní cizí vůlí. Dokážete druhé přesvědčit, aby vám dali to, o co celou dobu usilujete. Nakonec třeba zjistíte, že to není to, co jste skutečně chtěli. 

VODNÁŘ

Povinnosti a úkoly, které vás v posledních týdnech nutily omezit se, od středy poleví a vás následně zaplaví nová energie. Zesílí vaše chuť bavit se, být součástí společenství, pracovat pro tým. Ujasníte si vize do budoucna. Otevře se vám prostor jít za svým snem. Skupinové aktivity, jichž se účastníte, vám umožní ochutnat sílu vzájemného propojení. Nejste-li si jisti tím, kam směřujete, možná je vaše mysl zastřena omezeními a předpoklady, které vám nedovolují vaši cestu uvidět. Přehodnoťte to, z čeho ve svých plánech vycházíte.

RYBY

Vše netradiční a pokrokové představuje zdroj vašeho růstu. Náhlé změny v hodnotách či ve způsobu vydělávání peněz vám budou jedině ku prospěchu. V pracovní oblasti vás touha naplnit svůj potenciál přivádí k aktivitám spojeným s reklamou a oslovením veřejnosti. To, po čem toužíte, k sobě přitahujete jako magnet. Lákají vás nové výzvy, pociťujete vzrušení z objevů. Vše, co nyní získáte, může být dílem šťastné náhody, jen se musíte v dané chvíli rychle rozhodnout. Závěr týdne bude méně o praktických záležitostech a více o těch srdečních.