Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 13. 6. 2022 do 19. 6. 2022

BERAN

Věnujete se aktivitám spojeným s léčením. Případně ve snaze, aby bylo po vašem, raníte druhé. Pozorujte, proč potřebujete prosadit svou. Vychází to ze strachu z prohry, ze selhání či ze ztráty kontroly? Či je motorem činů přesvědčení, že je třeba si vše vybojovat a každý, kdo má odlišný názor či cíl, je vnímán jako nepřítel? Od čtvrtka díky nadhledu získáte nové vnímání situace. Zesílí tolerance k odlišnostem. Otevření se rozdílnosti přinese vzájemné obohacení. Zmizí-li potřeba bojovat, stane se vaše konání inspirací, hodnou následování.

BÝK

Nečekané zisky či ztráty, náhlá setkání přinášející vzrušení a netradiční hodnoty na vás mají do pátku velký vliv. Povinnosti a zodpovědnost za určité projekty či skupinové aktivity vás nutí volit mezi tím, co chcete dělat, a tím, co se očekává. Nenaplnění představ vás uvrhne do pocitu samoty a nepochopení. Nenechte se strhnout sebelítostí. Od čtvrtka vás nově vzniklé vztahy a vazby vtáhnou do prožitku moci či bezmoci. Zesílí požitkářství a chuť naplno si užívat života. V pátek se přidá touha po romantických dobrodružstvích. Čas přeje umělecké tvorbě.  

BLÍŽENCI

Překážky a omezování ze strany autorit, či komunikační zádrhele ve vás až do čtvrtka probouzejí frustraci. Možná přemýšlíte o ukončení určitých vazeb, které vám nesvědčí. Ochota podívat se pod povrch problému vám může přinést důležitá pochopení. Přitahují vás záhady a tajemství, nebo řešíte své niterné záležitosti pomocí terapeutických metod. Své přesvědčovací schopnosti využíváte k prosazení svých názorů a představ. V situacích, které jsou nad vaše síly zažíváte pocit zklamání, ať už sami sebou, nebo těmi, do jejichž rukou jste svěřili svůj život či rozhodovací pravomoci. 

RAK

Je-li zpochybňováno to, na čem stavíte své jistoty a pocit bezpečného domova, jste konfrontováni s pocity žárlivosti či závisti. Možná utrácíte za zbytečnosti, či máte potřebu předvést se prostřednictvím toho, co vlastníte. Objeví-li se téma sektářství, či slepé víry, nenechává vás to chladnými. Útěchu nalézáte v přírodě, v péči o duši, v prosazováním nesobeckých principů a v pomoci potřebným. V závěru týdne se vezete na vlně umění či romantiky, ať skutečné či prostřednictvím filmu či románového příběhu.

LEV

Povinnosti a závazky vyplývající z očekávání, která jsou na vás kladena, vám nedovolí dělat to, co máte rádi. Zažíváte pocit nedostatku, nebo pocit, že jste zůstali na všechno sami. Máte tendenci vidět vztahy v pesimistických odstínech. Snaha poučovat roznítí při komunikaci konflikt. Zajímáte se o sousedské a příbuzenské vztahy. Vidíte-li je idealisticky, přijde pocit, že jste se v nich spletli. Opatrně zvažte, než něco pod dojmem určité domněnky či iluze slíbíte. Budete-li přistupovat ke všemu zodpovědně, se soustředěním na plnění svých závazků a povinností, získáte ocenění a respekt.

PANNA

Setkání s nečestností a klamem prohloubí propast mezi vašimi ideály a realitou. Stavíte-li se do role ochránce, cítíte únavu a snadněji podlehnete pocitům bezmoci a zklamání. Volíte-li čistě pragmatickou cestu, pak se držíte zásady: důvěřuj, ale prověřuj. Zabýváte se zpochybňováním a zkoumáním faktů, která jsou vám předkládána. Případně jste těmi, kteří o nich přesvědčují druhé. V oblasti financí a majetku si sáhnete na výdělky spojené s pomocí druhým, uměním či se k nim dostanete jako slepý k houslím.     

VÁHY

Musíte volit mezi povinností a zábavou, mezi tím, co se od vás očekává a co byste dělali rádi. Přitom toužíte po vzrušení a nových zážitcích. Je-li vám zapovězena zábava, nebo vám jsou upřeny hodnoty, jichž si ceníte, cítíte nepochopení. Může vás trápit finanční stránka ve spojení se strachem z nedostatku. Nenaplňujete-li určitá očekávání, zesílí pocit nedostatečnosti či viny. Je vhodný čas na sebereflexi. Zvažte, co děláte proto, abyste tím získali pozornost, a co děláte z radosti z tvoření. V tématech sebeprosazení a ve vztazích s muži se setkáváte se zraňováním či léčení svých ran.    

ŠTÍR

Chuť po vzrušujících zážitcích a požitcích vám nedovolí sedět v koutě. Přitahují vás netradiční hodnoty a témata spojená se svobodou a nezávislostí. Potřeba naplnit určitá očekávání a společenskou roli vám nedovolí dělat to, co byste chtěli. Nutnost omezit se povede k odtažitosti ve vztazích, pocitům samoty či strachu z nedostatku. Od čtvrtka řídí vaše prožitky touha, ať po hodnotách, osobních vazbách či uznání. Závěr týdne vás zklidní. Povezete se na vlně romantiky, soucitu, umělecké tvorby a pomoci druhým.

STŘELEC

Ve sportu, v podnikání a při aktivitách zaměřených na léčení vám přeje štěstí. Příležitosti, jež se vám nabízejí, je třeba rychle uchopit. Snaha naplnit určitý ideál dokonalosti, či napravit příkoří, která jsou pro vás neakceptovatelná, na vás klade vysoké nároky, kterým není snadné dostát. Pozor na přepínání sil. Plníte své závazky vůči svým sourozencům, blízkým či lidem ze sousedství. Případně se stáváte mentory pro ty, kteří žádají vaši radu. Od čtvrtka vás nadhled, tolerance k odlišnostem a snadné pochopení souvislostí podpoří při spolupráci a plánování budoucnosti.     

KOZOROH

Prokazujete svou sílu ve slovech a využíváte je ve svůj prospěch. Umíte se postavit sami za sebe a za své nápady. Mění se způsob, jakým přemýšlíte. Nenecháte se nachytat, umíte číst mezi řádky, snadno odhalíte nepravdu a manipulaci. Od čtvrtka zesílí touha po hodnotách, kterých si ceníte. Chcete si užívat život plnými doušky. Díky prožitkům ve vztazích poznáváte sami sebe, své touhy, lpění i obavy. Na konci týdne rozehrají svůj part snové představy a citlivost. Touhu po harmonii nasytí pobyt v přírodě, umělecká tvorba či románek s blízkou duší.     

VODNÁŘ

Začátek týdne vás zastihne v plném nasazení při řešení povinností a závazků, o nichž nediskutujete. Ve vztazích a ve vazbě na hodnoty a finance pocítíte nedostatek či nedostatečnost. Neschopnost naplnit cizí či vaše očekávání způsobí odtažitost či probudí pocit viny. Všimněte si, že nyní máte tendenci hodnotit sebe či druhé mírou užitku a užitečnosti. Budete přehodnocovat svůj přístup k určitým vztahům a hodnotám, neboť si uvědomíte, že vám ve skutečnosti nic nepřinášejí.

RYBY

Máte tendenci hledat svého ochránce či spasitele. Vidíte-li jej v někom konkrétním, zjistíte, že se nakonec nemáte o koho opřít. Cítíte se zranitelní a bezradní. Možná se ženete za určitou iluzí, která se následně rozplyne. Jste snadněji zneužitelní. Dojde vám, že se můžete spolehnout jen sami o sebe. Chybějící energie vás připravuje o odvahu a sebedůvěru. Vaše psychika vám dává zabrat. Od pátku zesílí touha po harmonii, kterou nacházíte ve vztazích, v přírodě, v umění, v propojení duše a těla či v soucitu a pomoci potřebným.