Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 13. 2. 2023 do 19. 2. 2023

BERAN

Váš zájem směřuje k obchodním aktivitám, intelektuální činnosti a diskusím se sourozenci, sousedy či příbuznými. Hledáte vhodný způsob sebeprosazení. Případně se věnujete aktivitám spojeným s léčením. Od středy zesílí optimismus a pozitivní způsob vnímání toho, co se děje. Jde o příznivé období pro jednání a právní záležitosti. Jste otevřeni odlišným přístupům, což umožní spolupráci s širším spektrem lidí. Od čtvrtka zvítězí originální a odvážné plány. Případné překážky působí jako výzva.

BÝK

Vítězí u vás touha po harmonii, kráse, klidu a dokonalosti. Tomu podřizujete svůj přístup. Vyrážíte na koncerty, za uměním, či za krásami přírody. Trávíte čas s těmi, které milujete. Možná sloužíte druhým, naplňujete jejich potřeby až do roztrhání těla. Případně potkáte někoho, koho vnímáte jako spřízněnou duši. Od pátku vám vztahy nedovolí zůstávat jen a povrchu. Jste vtaženi do prožitku, můžete se cítit omámeni láskou či touhou. Pozor na nezřízené požitkářství.

BLÍŽENCI

Počátkem týdne využíváte moc slova k prosazení svých záležitostí, případně bojujete proti manipulacím a nepravdám. Jdete do hloubky problému. Mysl má tendenci předkládat myšlenky týkající se moci, bezmoci, konečnosti či tabu. Od středy převládne velkorysost a optimistický způsob myšlení. Jste schopni nadhledu, díky němuž snadno chápete širší souvislosti. Je vhodný čas na plány do budoucna. Od čtvrtka výřečnost, tah na branku a odvaha slibují úspěch při obchodních jednáních či při řešení právních záležitostí.

RAK

Upřednostňujete klid, samotu, pobyt v přírodě či duchovní rozměr života. Pocítíte-li milostné vzplanutí, zůstane zpočátku v platonické rovině, či jej držíte v tajnosti. Soucit vás vede k pomoci těm, které milujete. Mohou se projevit pocity sebelítosti vyvolané nevyřešenými problémy, jež nyní lezou na povrch, případně je vám líto druhých. Od pátku jste vtaženi do hlubokého prožitku lásky, touhy či závislosti. To, jak v takových situacích fungujete, vám ukáže mnoho o vás samých.

LEV

Počátkem týdne se dostáváte do konfrontace s nepravdami a se snahou manipulovat. Možná nejste ochotni ustoupit ani o píď ze svých postojů a snadno rozpoutáte slovní půtky. Jste-li vnímáni jako autorita, valí se na vás povinnosti a úkoly. Zabýváte se praktickými záležitostmi. Můžete se ve svých snahách cítit osamělí, případně druhé omezujete svým mentorováním. Od středy získáte větší odstup a tím i nadhled. Schopnost vidět ucelenější obraz vám umožní zamířit na správný cíl.

PANNA

Mysl vás vede do hloubky. Zajímají vás záhady a jejich odkrývání. Vaše slova mají váhu. Netolerantním prosazováním svých osobních zájmů vyvoláte konflikt. Od středy se zamýšlíte nad svými plány, sny a vizemi budoucnosti. Jste otevřeni diskusím, rozdílným názorům a postojům. Setkání s mladými lidmi a originálními přáteli vám přinesou nový, svobodnější pohled na život. Závěr týdne je zavalen informacemi a nepříjemnými zprávami. Jste-li v napětí, zklidněte své nervy poslechem relaxační hudby či pobytem v přírodě.

VÁHY

Vezete se na vlně inspirace. Jste tvůrčí a projevujete se uměleckým a jemným způsobem. Vede vás soucit a láska ke všemu krásnému, harmonickému a dokonalému. Cítíte se dobře, když můžete někomu pomoci. Pořádáte dobročinné aktivity. Případně se staráte o někoho, koho máte rádi a kdo potřebuje vaši pomoc. Nevidíte-li svět dokonalý takový, jaký je, může vás strhnout lítost a pocit zklamání. Od čtvrtka se daří obchodním jednáním, učení a právním záležitostem. Uděláte si radost výletem do přírody s přáteli.

ŠTÍR

Skrze témata, o nichž hovoříte, odkrýváte slabiny druhých. To může být velmi nepříjemné. Možná hovoříte o věcech, o nichž byste nikdy dříve nemluvili. Odkrýváte tabu, věnujete se hlubinným analýzám či výzkumu. Zodpovědnost za druhé na vás klade vysoké nároky. Cítíte se omezováni autoritativními představami o tom, jací máte být. O víkendu jste zahlceni komunikací, novými zprávami či nadměrnou veřejnou aktivitou. Vede-li vás nesobecká láska a touha pomáhat, zvládnete vše v klidu. Dostaví se uspokojení z dobře vykonané práce.

STŘELEC

Mezi přáteli a v týmových projektech se dokážete prosadit. Může být oceněna vaše spolehlivost, čestnost a zodpovědný přístup. Od středy zesílí chuť vzdělávat se studiem či četbou. Vaše diskuse budou spíš filozofické, než praktické. Čekají vás úspěšná jednání na nichž zapůsobíte na druhé svými schopnostmi a sebevědomým vystupováním. Snadno prosadíte své zájmy. V otázkách lásky se dostává do střetu realita s vašimi sny a ideály. Můžete se utápět v pocitech zklamání či lítosti.

KOZOROH

Začátkem týdne zakoušíte sílu slova a mysli. Může vás pohltit nějaký problém, aniž jste schopni přemýšlet nad ničím jiným, dokud jej nevyřešíte.  Možná vnímáte, jakou moc nad vaší psychikou mají slova. Čím větší váhu jim přikládáte, tím větší obavy ve vás vyvolá to, co je vyřčeno. Od pátku si vás přitáhnou záležitosti lásky. To, co dosud bylo platonickým obdivem k určitým hodnotám či ideálu, vám nedovolí zůstat v odstupu. Možná se váš prožitek zvrtne v závislost či nezřízené požitkářství.

VODNÁŘ

Zamýšlíte se nad svými cíli a plány do budoucna ve spojení s vaší příslušností k určitým uskupením. Tam, kde není soulad a podobný směr, přehodnocujete vazby, přátelství, členství či účast na takových projektech a týmových aktivitách. Upínáte-li se příliš ke své kariéře, či k roli, kterou zastáváte, snadno opomenete citovou a soukromou stránku svého života. Od středy převládne optimismus a odvaha prosazovat své zájmy. Jde o výbornou dobu pro úspěšná jednání vyžadující váš aktivní a sebevědomý přístup.

RYBY

Toužíte uniknout rychlému tempu událostí do klidu a ticha. Vyhledáváte harmonii a dokonalé splynutí s lidmi či okolím. Jste vedeni láskou ke všemu živému. Věnujete se dobrovolnickým aktivitám či pomoci druhým. Případně vibrujte na vlnách romantiky či umělecké tvořivosti. Topíte-li se v pocitech, péče o praktické záležitosti vám poskytne oporu. Od pátku může přijít zajímavá finanční nabídka. Možné jsou hluboké prožitky spojené s láskou, sexualitou, mocí či závislostí.