Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 12. 12. 2022 do 18. 12. 2022

BERAN

Posouváte své hranice vykročením z komfortní zóny. Máte potřebu hájit svou pravdu, víru či životní filozofii. Jste-li vedeni snahou upevnit svou roli a důležitost, přitahujete k sobě lidi, kteří vás zpochybňují. Vzdor či netrpělivost vás nutí k unáhleným reakcím. Od čtvrtka jste vedeni k aktivitám souvisejícím s léčením, posílením sebevědomí a uvědomění si svých schopností. Cítíte-li se zraňováni chováním druhých směrem k vám, zvažte, zda někdy nejednáte podobným způsobem.

BÝK

Vztahy, které nyní navazujete, jsou užitečné pro vaši kariéru a společenské uplatnění. Propojujete umění s praktickými záležitostmi. Je vhodná doba na výzdobu kanceláří, design nových webových stránek či public relations. Od úterý získají vaše vize a nápady šíři a hloubku. Otevřete se novým myšlenkám, vytěžíte z toho pro sebe maximum. Hovoříte na vzrušující témata, láká vás studium astrologie, okultismu, vědy či technických oborů. O víkendu vás snaha utéct rutině vede k zajímavým setkáním a návštěvám netradičních míst.   

BLÍŽENCI

Daří se vám prakticky zaměřená práce vyžadující přesnost, trpělivost a soustředění. Zvažujete vše z pohledu užitečnosti a vhodnosti. Při komunikaci či při obchodních aktivitách vás pocit vlastní důležitosti nutí bojovat, kdykoliv je vaše pozice zpochybněna. Potřeba srovnávat se vede k touze dokázat svou cenu. Zvažte, zda je třeba někomu něco dokazovat. Možná se tím projevuje vlastní nejistota či obava z bezvýznamnosti.  V druhé polovině týdne se věnujete činnostem ve spojení s léčením. Možná si uvědomíte mylné představy o vás, které vás nutí reagovat neadekvátně. 

RAK

Přemýšlíte o své práci či o roli, kterou zastáváte. Přehodnocujete své plány do budoucna, hledáte možná vylepšení, nové vzdělání či profesi. Možná jste nuceni volit mezi tím, co sami chcete a tím, co se od vás očekává. Ve spojení s domovem, pocitem jistoty a bezpečí vyplouvají na povrch hluboké emoce. Traumatizující a mocenské záležitosti vyvolávají pocit ohrožení a potřebu kontroly nad tím, co se děje. Pokud jste se v minulosti cítili jako oběti, nyní máte možnost věci zvrátit ve svůj prospěch. Oplácení stejnou mincí bude mít nepříjemné důsledky.  

LEV

Zaměřujete se na plnění závazků a povinností, děláte důležitá rozhodnutí směrem k týmu. Činíte kroky k naplnění svých snů. Nechybí vám vytrvalost a soustředění. Získáváte podporu starších či zkušenějších lidí. Od středy se necháte unášet ideály a představou, že se vám nemůže nic stát. Ochota překračovat hranice má své meze. Nedodržování pravidel a předpisů může mít dohru s oficiální autoritou.  Seminář či jiná zkušenost spojená s léčením a uzdravujícími procesy vás posune v pochopení toho, kdo jste a kdo nejste.

PANNA

Soustředíte se na propagaci své práce, dojednávání smluvních podmínek či plánujete změny a úpravy své profese. Pohlcuje-li vás detail, pak vám může kvůli podružnostem chybět čas na důležité věci. Od úterý přicházejí vzrušující informace, nové nápady či neotřelá řešení stávajících problémů. Tolerance vůči odlišným názorům a otevřenost novým myšlenkám vás směruje k alternativním, moderním či technickým oborům. Láká vás astrologie, jóga či vědecké objevy.  

VÁHY

Zajímáte se o to, co vám přináší uznání a pocit vlastní ceny. Vzájemné vazby vnímáte z pohledu praktičnosti a užitečnosti. Zištné záměry mohou zničit jinak perspektivní vztah. Zabýváte-li se uměním, naskytne se vám možnost, jak jej zpeněžit. Případně dáváte svůj talent do služeb reklamy, designu či výzdoby pracovního místa. V práci pro tým přebíráte zodpovědnost za druhé. Vhodně rozlišujte, co vám přísluší řešit, a co ne. Vytrvalost a vzorné plnění svých povinností vám vynese pochvalu.

ŠTÍR

Při nákupech máte tendenci utrácet nad své možnosti. Chcete se bavit. Na firemních večírcích pozor na přehánění s jídlem a pitím. Milujete komunikaci o vzrušujících tématech, technických či alternativních novinkách. Otevřenost vůči odlišným postojům vám odkrývá nové pojetí světa. O víkendu čekejte netradiční setkání, případně se seznámíte s hodnotami podporujícími svobodu a nezávislost. Rozhodně se nebudete chtít nudit doma. Možná si zaflirtujete, přitáhnete pozornost extravagantním oblečením či make-upem.     

STŘELEC

Začátkem týdne vás odlišný názor nutí oponovat a bojovat za svou pravdu. Čím silněji jste přesvědčeni o tom, že váš pohled je ten správný, tím fanatičtěji o něm druhé přesvědčujete. Pozor na pocit neomylnosti, může vyústit v aroganci a povýšenost. Touha posouvat své hranice, růst a užívat si hojnost, může vést k přehánění s nákupy, jídlem a pitím. Od poloviny týdne se otevírá prostor pro mnohé příležitosti. Je dobře, že si věříte, ale je potřeba znát své meze. Neslibujte více, než jste schopni splnit. 

KOZOROH

Je vhodný čas na plánování dalšího postupu v kariéře či na propagaci činnosti, kterou děláte. Možná zvažujete další vzdělávání a kurzy posilující odbornost. Při rozhovoru s nadřízeným čekejte slova podpory, nikoliv však zvýšení platu. Od úterý naslouchejte svým nápadům, či náhlé inspiraci. Otevřenost vůči odlišným postojům, netradičním hodnotám a směrům, vám pomůže vyřešit nejeden problém, jenž se tradiční cestou zdá neřešitelný.    

VODNÁŘ

Smysl pro zodpovědnost vás udržuje v pracovním tempu a plnění toho, co jste přislíbili vykonat.  Náhlé příjmy, výdaje, či jiné změny v oblasti výdělků, hmotného zabezpečení a dalších důležitých zdrojů ve vás vyvolávají potřebu bouřit se, či hledat netradiční, alternativní cesty. V diskusích o tom, čemu věříte, se dostáváte do střetu s oponenty. Nerespekt vůči vám, či strach ze ztráty svého postavení, vás zvedá ze židle. Otevřete-li se sami odlišným pravdám, zjistíte, že namísto ohrožení se mohou stát zdrojem inspirace a obohacení.  

RYBY

Otevírají se vám příležitosti k růstu skrze umění, péči o duši a soucitnou pomoc druhým. Vedou vás ideály. Jsou-li nedosažitelné, dostaví se zmatek, nejistota či pocit znechucení. Může vás zklamat někdo, jemuž jste svěřili vůdčí roli. Touha po růstu, hojnosti či dokonalém životě se může projevit utrácením za nákladné záležitosti, přeháněním v jídle či nadměrnou konzumací alkoholických nápojů. Od středy zesílí vaše sebevědomí. Budete-li si vědomi svých mezí, získáte více a zároveň se vyhnete řešení důsledků neuvážených činů.