Horoskop

Horoskop pro všechna znamení od 11. 4. 2022 do 17. 4. 2022

BERAN

Vaše činorodost nezná mezí. Jdete do všeho po hlavě, máte potřebu ukázat, co ve vás dřímá, a naplňovat své potřeby. V oblasti kolektivní spolupráce a přátelství ochotně přebíráte zodpovědnost za tým a trpělivě plníte závazky a povinnosti z nich vyplývající. Od úterý se ale můžete cítit ohroženi omezeními či setkáním s autoritou nebo mocí, která je nad vaše síly. Jste nuceni nastavit hranice. Případně se sami stanete tím, kdo je ochoten — kvůli silným ambicím a touze držet věci pod kontrolou — překročit meze. Ve vašem životě tak hrozí zhroucení určitého řádu nebo tělesná krize.

BÝK

V první polovině týdne vás pracovní povinnosti a pocity zodpovědnosti udržují v rutině a zaběhnutém řádu. Ve snaze zbavit se všech otěží a posunout se vůlí vpřed ztrácíte energii, obáváte se nezdaru. Zaskočí vás bezmoc či manipulace ve spojení s financemi, podnikáním či zacházení s majetkem. Avšak v druhé polovině týdne vás políbí lehkost, dostanete chuť komunikovat o všem, čeho si ceníte. Zároveň u vás zesílí zájem o umělecké předměty. Vyrazíte-li na nákup oblečení, pořídíte si něco, co vám skvěle padne. Spontánní nápad související s vědou, informatikou či literaturou vám přinese úspěch.

BLÍŽENCI

Začátkem týdne vás při plnění týmových cílů poženou soustředěnost, píle i kázeň. I vytrvalost přinese své ovoce. Víte, co musíte vykonat, zodpovědně směrujete své aktivity tam, kde je vás třeba. Dostane se vám podpora od určité autority či starších lidí. Jakákoliv touha vybočit z rutiny či vyhnout se povinnostem však povede k frustraci z uvíznutí na mrtvém bodě. Od čtvrtka se daří samostatným projektům týkajících se vzhledu, fyzické aktivity, pomoci druhým nebo přírodních zdrojů. Využijte svého elánu a pusťte se do nových dobrodružství či podnikatelských aktivit. Právě teď je ideální doba zjistit, kým jste. Anebo si ujasnit, čeho vlastně chcete dosáhnout a jaké jsou vaše motivace.

RAK

Zabýváte se majetkem, financemi nebo jinými hodnotami, kterých si ceníte. Ovládá vás strach ze ztráty nebo ohrožení vlastní hodnot. Nedaří-li se vám dosáhnout svého cíle přímou cestou, sklouzáváte k citovému vydírání. V lidech kolem vás to vyvolá opačný efekt, než jste zamýšleli. Učíte se nastavit hranice. Všímejte si manipulativních nástrojů vzbuzujících strach, pocit viny nebo lítost. Od středy se realizujete v umělecké tvorbě, případně o hudbě a kráse alespoň hovoříte. Pokud jste v minulosti něco ztratili, zrovna teď se naskýtá velká šance, že se to objeví. 

LEV

Chcete tvořit. Jste akční a podnikaví. Od úterý jste ale zkoušeni z respektu k cizí vůli a hranicím druhých. Máte-li tendenci tlačit druhé k naplnění vlastních potřeb, dostáváte se do střetu se silou, která má opačné zájmy. Cítíte-li zodpovědnost za celek, jeho jménem jste ochotni konat v rámci pravidel, plnit závazky a povinnosti a podřídit se vyššímu řádu. Čekají vás klíčová rozhodnutí. Od čtvrtka si ale dejte pozor na impulzivní jednání a ukvapené závěry hlavně v oblasti majetku, financí a technických záležitostí. Nové nápady a způsoby řešení půjde pravděpodobně zrealizovat, jen je třeba vše pečlivěji promyslet.  

PANNA

Předmětem vašich myšlenek a komunikace jsou finance, majetkové záležitosti, případně obchodní aktivity. Začátkem týdne budou tato témata podmíněna strachem, mocenskými boji nebo manipulativním přístupem k informacím. Od středy ale dojde k uvolnění a vše začne plynout ve větší shodě. Buď dostanete dar, anebo naleznete to, co jste dlouho hledali. Zadaří se vám na poli obchodu, umění nebo ve spojení s oceňováním krásy a harmonie. V druhé polovině týdne se více než na prosazování vlastní vůle spoléhejte na intuici a intuitivní konání. Přijdete s nápaditými způsoby řešení své situace. Možná odhalíte záhadu nebo hádanku, které jste dlouho nemohli přijít na kloub.

VÁHY

Energii, jíž sršíte, směřujete do skupinových aktivit či sociálních projektů. Spoléháte se na svou vytrvalost a schopnost soustředit se na úkoly, které stojí před vámi. Nemáte problém podřídit se autoritě a podmínkám, v nichž se nacházíte. Přebíráte-li zodpovědnost, pečlivě zvažujete, co vám přísluší řešit, a co je lepší nechat na druhých. Od úterý se můžete cítit ohroženi agresivitou a přímočarostí těch, kteří se snaží prosadit svou. Všimněte si, jak přitom reagujete. Necháte se vmanipulovat do strachu a bezmoci, odmítnete přistoupit na jejich hru, anebo přehodnotíte svou účast a nastavíte nové podmínky?

ŠTÍR

Na informace, které jsou vám předkládány, reagujete podezíravě. Využijte schopnost odhalovat hlubinné motivy raději k sebepoznání než k manipulacím a vydírání. Od úterý budou vaše osobní zájmy a aktivity ovlivněny vyšší mocí. Dokážete-li to přijmout jako fakt a začnete hledat způsoby, jak situaci využít k růstu a vývoji, projdete zkouškou se zdviženým hledím. Necháte-li se strhnout strachem a vztekem k neuváženým činům a impulzivním rozhodnutím, očekávejte dalekosáhlé následky. Nejlepším rádcem bude klidné vyčkávání. Utečte do přírody, vrhněte se na umění nebo pomáhejte tam, kde má vaše aktivita lidský rozměr.

STŘELEC

Vaši radost z nových dobrodružství kalí přehnané ambice. Nerespekt vůči tradicím či určitým pravidlům vám zadělá na pocitu bezmoci. Chvíle, kdy je třeba sklonit hlavu, mají také v životě místo. V rámci kolektivu či ve jménu týmové spolupráce budete nuceni převzít zodpovědnost. Nejste-li ochotni přizpůsobit se, zastaví vás překážky nebo únava. Pakliže nebudou naplněna vaše očekávání, frustrace, podrážděnost a pocit selhání  v druhé polovině týdne ještě víc zesílí. Je čas nechat věci plynout. Začít poslouchat intuici namísto prosazování svých představ.

KOZOROH

Využíváte moc slova k získání hodnot, kterých si ceníte. Od úterý přijdou zkoušky v nastavení hranic a respektu k cizí vůli. Jsou-li vaše hranice slabé, dorazí bezmoc. Probouzí se snaha utéct, kterou si ale zaděláte na problém v budoucnu. Anebo se začnete bránit a rozpoutáte konflikt. Uvědomte si, že cizí vůle není ohrožením. Druzí mají právo říct, co potřebují, a vaší povinností není jim to za každou poskytnout. Vzájemný respekt vůči postojům toho druhého vede k nalezení vhodného řešení. Vaše ochota spolupracovat vychází z dobré vůli, nikoliv strachu. 

VODNÁŘ

První polovinu týdne zaplňují hlavně rutinní práce a povinnosti. Zodpovědnost vás vyčerpává. Můžete se také cítit využíváni a nuceni dělat kompromisy. Od středy se zrychlí tempo komunikace. Vaše myšlenkové pochody se vybrousí, budete hýřit kreativními nápady. Naleznete řešení neřešitelného. Budete ale netrpěliví vůči omezením, snadno chybně odhadnete své možnosti. Zareagujete příliš impulzivně. Buďte opatrní při řízení auta, u finančních transakcí nebo při manipulaci s ostrými předměty.

RYBY

Zajímáte se o psychologii a rozvoj lidského potenciálu. Vidíte do skrytých motivů. A to je důvod, proč nevěříte všemu, co se říká. Od úterý si všímáte tématu moci, bezmoci, překračování hranic, nerespektování cizí vůle. Pravděpodobně ve vaší hlavě převládne pocit, že se vás to netýká. Postavíte-li se na jednu stranu konfliktu, stanete se součástí dění. Pozorujte, jaké reakce to ve vás vyvolá. Sami budete překvapeni zjištěním, jak to máte se svými hranicemi a respektem či nerespektem k cizí vůli. Od čtvrtka nevědomé motivy ovládnou vaše činy. Přijde odříkání nebo frustrace z neschopnosti dosáhnout cíle. Nejlépe se budete cítit o samotě nebo při péči o potřebné.