Vogue Daily

Jak oslavit 17. listopad online

Dnes si připomínáme jeden z nejdůležitějších milníků v novodobé historii České republiky. Sametová revoluce předznamenala nejen politický převrat u nás, ale také pojmenovala revoluční hnutí bez násilí po celém světě. 
K událostem, které vygradovaly právě 17. listopadu 1989, se schylovalo po celý rok. Narůstající nespokojenost lidí s ekonomickou a politickou situací vedla ke stupňujícím se protestům a demonstracím. Pod vedením prezidenta Michaila Gorbačova tehdejší Sovětský svaz upustil od veškerých zásahů do dění, které nakonec vyústilo v hlubokou celospolečenskou změnu napříč celým bývalým východním blokem. Drtivé vítězství opozičních stran ve volbách v Polsku ovlivnilo události nejen u nás, ale posléze také v třeba v Maďarsku nebo Rumunsku. 
Foto: Getty Images
Celé období mezi 17. listopadem a 29. prosincem se neslo v duchu přeměny politického zřízení na pluralitní demokracii. Předzvěstí byly už lednové demonstrace k výročí úmrtí Jana Palacha a také svatořečení Anežky České 12. listopadu, které tehdy z Říma přenášela Česká televize. Navzdory tomu, že 17. listopadu došlo ke střetům mezi demonstranty a tehdejší Veřejnou bezpečností, nedošlo po celou dobu k žádným ztrátám na životech. Demonstrace k uctění památky Jana Opletala byla plánována jako studentská akce bez účasti tehdejších disidentů, 17. listopad se slaví také jako Mezinárodní den studentstva. Právě studenti společně s tehdejší kulturní scénou sehráli v revolučních událostech zásadní roli a později se z nich vyprofilovala řada politiků nové generace.
Václav Havel poprvé před diváky promluvil z balkonu Melantrichova nakladatelství na Václavském náměstí v Praze 21. listopadu a 29. prosince byl zvolen po více než čtyř desetiletích prvním nekomunistickým prezidentem Československa. Mohl tak započít proces postupné demokratizace země.
Sedmnáctý listopad je každoročně oslavou svobody a demokracie, kterou nezastaví ani události letošního roku. Organizátoři, mezi nimi především spolek Díky, že můžem, většinu akcí umožní sledovat také online. Letošní motto #samialespolu připomíná i stále platné doporučení omezovat sociální kontakty. Na tradičních místech oslav, jako jsou Národní třída nebo Albertov v Praze, budou instalovány značky informující o bezpečnostních rozestupech a dalších opatřeních. 
Tradiční Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí zahájí v 16.30 a bude k dispozici také online. Stejně tak zapalování svíček na Národní třídě. V 17 hodin a 11 minut zazní na většině rozhlasových stanic Modlitba pro Martu a po celé zemi se v barvách státní vlajky rozsvítí téměř tři desítky významných budov či objektů, mezi nimi třeba Národní muzeum nebo Žižkovský vysílač. Světelná trikolóra na budově Nové scény Národní divadla se rozsvítí přesně v 19 hodin.
Muzeum paměti XX. století pořádá komentovanou online prohlídku výstav k 17. listopadu a z Rock Café bude od 17.15 přenášena divadelní hra Václava Havla Audience v podání Spolku Kašpar. Slavnostní večer z Karolina bude přenášet ve spolupráci s Hlávkovou nadací Univerzita Karlova. Je také možné se virtuálně zúčastnit debat Pod tíhou informací, kterou pořádá Deník N a Asociace pro mezinárodní otázky od 17.45, nebo od 14.15 Pravda, nebo lež? týdeníku Respekt ve spolupráci s Člověkem v tísni. Forum 2000 v rámci Festivalu demokracie pořádá od 12.30 debatu nazvanou Proč potřebujeme veřejnoprávní média. Streamy se zajímavými hosty nabídne od 12.00 také Obývák Václava Havla. Spolek Díky, že můžem připravil přehled akcí na interaktivní mapě.