Society

Pocta ženám Bauhausu

Století poté, co se zrodil Bauhaus, přináší Taschen publikaci vyzdvihující mimořádné, chytré, nezávislé a kreativní ženy, které stály za tímto vlivným uměleckým hnutím.